Oppimaa

Kesäkurssit

Muksuoppi 3 op
Kesäkurssi 1.6. - 15.9.2018 - vain 45 €
 Hyppää kurssille milloin vain! Opiskelijahinnalla!
Hanki kurssi täältä ja aloita opiskelu silloin kun sinulle sopii.
Lue myös mitä muut opiskelijat ovat kurssista pitäneet.

Aivan mahtava kurssi ja vielä mahtavampi menetelmä.


Varhaiskasvatuksen, opetuksen sekä sosiaali- ja terveysalan
ammattilaisille, opiskelijoille ja esimiehille sekä vanhemmille.

varhaiskasvatus - perusopetus - lukio - ammatilliset oppilaitokset - amk -
 aikuissosiaalityö - työllistymispalvelut - koti ja koulu - vanhemmuus

Tutustu kurssitarjontaan täällä

Mitä tarkoittaa kolmiportainen tuki lapsen opintiellä?

Perheiden OPPIMAA
Ilmainen videokurssi vanhemmille ja huoltajille. Klikkaa kuvaa.

Käykö lapsesi hyvinvoivaa koulua?
Katso millainen se voisi olla.

Rehtori Ville Laivamaa, Lappeen koulu, Lappeenranta: Hyvinvoivassa koulussa aikuinen katsoo lasta silmiin.

Tutustu kurssiiin
Hyvinvoiva koulu

Maksuton työkalu
LAPE-hankkeen toimijoille 2018

Tavoitteena ratkaisukeskeinen
kaupunki, kunta ja maakunta

Lue lisää...

 • Tietoa
 • Keskustelua
 • Koulutusta

Varhaiskasvatuksen, opetuksen sekä sosiaali- ja terveysalan
ammattilaisille, opiskelijoille ja esimiehille sekä vanhemmille.

Tervetuloa Oppimaahan!
Tutustu kurssitarjontaamme klikkaamalla kurssin nimeä.
Täältä
https://www.oppimaa.fi/koulutuspalvelut/
löydät ohjeet, miten hankit verkkokursseja.

Tutustu kurssitarjontaan

Varhaiskasvatus ja alkuopetus

Tämä kurssikokonaisuus tarjoaa varhaiskasvatuksen ammattilaisille ja alan opiskelijoille monipuolisen oppimateriaalin toimintakulttuurin kehittämiseen. Kursseihin tuotetaan myös lisämateriaaleja, joista tiedotetaan rekisteröityneille opiskelijoille.

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri toimii johdantokurssina ratkaisukeskeiseen ajatteluun varhaiskasvatuksessa. Siinä esittelemme Lappeen päiväkodin toimintaa ja ratkaisuja.

Lapsen kohtaaminen ratkaisukeskeisesti - kurssilla Kirsi Saukkola käy läpi ratkaisukeskeisen nepsy-valmennuksen perusteet.

 Muksuoppi  -kurssilla Ben Furman esittelee taitojen oppimiseen ja valmennukseen soveltuvan ratkaisukeskeisen  menetelmän, jota voi toteuttaa yhden lapsen tai ryhmän kanssa.

Muksuoppi asiakastyössä -kurssilla Maija-Riitta Hirvonen kertoo käytännön esimerkkejä Muksuopin soveltamisesta asiakastyössä lapsen ja perheen kanssa. 

Vanhempainkurssi tarjoaa vanhemmille työkaluja lasten kasvatukseen. Sitä voi hyödyntää samaan aikaan kun lapsi opettelee taitoja Muksuopin avulla.

Perusopetus

Perusopetuksen kurssikokonaisuus tarkastelee ratkaisukeskeistä toimintakulttuuria koulun ja opiskeluhuollon näkökulmasta.

Hyvinvoiva koulu -kurssi esittelee Lappeen päiväkotikoulun ratkaisukeskeistä toimintakulttuuria, jota on kehitetty usean vuoden ajan.

Lapsen kohtaaminen ratkaisukeskeisesti esittelee nepsy-valmennuksen perusteet ja se sopii  mainiosti seuraavaksi kurssiksi.

Mestariluokka on Maiju Aholan kehittämä opettajan työkalu, jolla luodaan luokkaan hyvä luokkahenki.

Vastuunportaat-kurssi esittelee menetelmän, jolla lapsi tai nuori saadaan ottamaan vastuu väärintekemisestään. Tapani Ahola käy läpi menetelmän teorian ja Maiju Ahola kertoo, miten sitä sovelletaan koulumaailmassa.

Johdatus ratkaisukeskeiseen ajatteluun -kurssi esittelee teoriapohjaa, josta on hyötyä ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin kehittämistyössä. 

Opiskelu Oppimaassa

Tutustu lähemmin Oppimaan koulutuspalveluihin täällä.

 • Työyhteisö opiskelee verkossa ryhmänä, keskustelee  oppimastaan viikkokokouksissa ja soveltaa opittua heti käytäntöön.
 • Oppilaitoksen opiskelijaryhmä opisk​elee ja keskustelee verkossa, vie opitun harjoitteluun tai projekteihin.
 • Itsenäinen opiskelija opiskelee verkossa, osallistuu foorumiin ja tarvittaessa toteuttaa oman projektin.
 • Asiantuntijat kouluttajina
 • Oppimateriaali tehtävineen kaikilla heti käytössä
 • Oppimisalusta helppokäyttöinen
 • Keskustelufoorumi kaikille, parasta vertaisoppimista
 • Opintopisteitä opiskelemalla itsenäisesti ja/tai ryhmänä
 • Todistus suorituksen jälkeen ladattavissa verkossa

Oppimaa kehittä​ä koulutussisältöjä Etelä-Karjalan LAPE-hankkeessa 2017 - 2018

Seuraavissa videoissa kerromme, millaisia hyötyjä
ratkaisukeskeisyys on tuonut Lappeenrantaan

Lappeenrannan perusopetusjohtaja Mari Routti: Miten ratkaisukeskeisyys löysi tiensä Lappeenrantaan?

Erityisopettaja Satu Harjunen​:
Miten ratkaisukeskeisyys muutti toimintakulttuuria luokassa?

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Marja Kosonen, Eksote: Integraatio edistää ratkaisukeskeisyyttä

Lappeenrannan varhaiskasvatusjohtaja Päivi Virkki:
Mitä on lapsen osallisuus?

Tervetuloa opiskelemaan kanssamme!

Ben Furman

Maiju Ahola

Tapani Ahola

Kirsi Saukkola

​Helena Lehtimäki


Tilauskoulutukset
työyhteisöille ja oppilaitoksille

​Helena Lehtimäki
040 5629441
helena.lehtimaki at oppimaa.fi

​Itsenäinen opiskelu

Verkkokurssit  verkkokaupasta.​Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE​
Oppimaan osahanke (2017-2018)
Etelä-Karjalan LAPE-hankkeen 3. kehittämiskokonaisuudessa
"Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena"

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia varhaiskasvatus-, koulu- ja oppilaitosympäristöissä. Kehittämistyöllä edistetään sekä yhteisöllistä että yksilökohtaista opiskeluhuolto- ja hyvinvointityötä.
Etelä-Karjalassa ja erityisesti Lappeenrannan kouluissa on kehitetty ratkaisukeskeistä toimintakuluttuuria jo vuodesta 2008. ​Nyt tavoitteena on jalkauttaa se kiinteäksi osaksi koko maakunnan toimintaa.

Jos ratkaisukeskeistä toimintamallia halutaan jalkauttaa koko maakuntaan, se edellyttää laajaa, jatkuvaa ja kustannustehokasta koulutusta. Se edellyttää myös ammattilaisten ja opiskelijoiden monialaisen osaamisen uudistamista ja uusia oppimateriaaleja.

Oppimaa kehittää näitä palveluja yhteistyössä Etelä-Karjalan toimijoiden kanssa. Kehittämistyö kohdistuu erityisesti alla mainittuihin toimenpiteisiin 1 ja 4.

Oppimaan LAPE-hankkeen vastaava johtaja, perusopetusjohtaja Mari Routti, Lappeenrannan kaupunki
Hankkeen tuottaja Helena Lehtimäki, Oppimaa Oy

Toimenpide 1. Vahvistetaan yhteisöllistä hyvinvointityötä sekä kehitetään sen sisältöjä ja toimintatapoja.

1.1. Vahvistetaan osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevaa toimintakulttuuria ja kehitetään yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön käytänteitä esiopetuksesta lähtien. Vahvistetaan varhaiskasvatuksen hyvinvointityötä.

1.2. Vahvistetaan toimintaa ja aikuisten sitoutumista kiusaamisen ja häirinnän ehkäisemiseksi ja niihin puuttumiseksi. Tuetaan kaverisuhteita sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, koulussa ja oppilaitoksissa.

1.3. Laaditaan oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltoryhmän paikallinen ja kansallinen työskentelymalli koulutusasteittain, esiopetus mukaan lukien.

Toimenpide 2. Syvennetään yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön sisältöjä ja kehitetään toimintatapoja

Toimenpide 3. Kehitetään kansallisesti sähköisiä palveluja ja työtapoja sekä tuetaan niiden käyttööottoa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, koulun ja oppilaitosten työn tueksi

Toimenpide 4. Tunnistetaan yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen työhön liittyviä osaamistarpeita ja järjestetään tarvittavaa koulutusta.

ALUSTAVAT ​TYÖPAKETIT

KEHITYSTYÖ, KYSELYT  JA UUTISVIDEOT
- alatyöryhmissä tarvekartoitusta ja yhteistä kehittämistä
- verkkokyselyitä

- uutisvideoita
- koko hankkeen ajan

KOULUTUSPILOTIT
- pilottien toteutus kentän tarpeiden mukaan
- syksyn 2017 pilotit
- kevään 2018 pilotit
- mahdolliset uudet kurssit

TIEDOTTAMINEN JA JUURRUTTAMINEN
- syksy 2018
- raportointi
- viestintäkampanja


Helena Lehtimäki toimitusjohtaja, vastaava päätoimittaja

Oppimaa Oy (2427713-5)
00370 Helsinki

Laskutustiedot:
OVT-tunnus 003724277135
Operaattori 003721291126 (Maventa)
Välittäjän tunnus DABAFIHH

© Oppimaa Oy