Oppimaa

HUOM. SIVUSTON PÄIVITYS KÄYNNISSÄ!

Tervetuloa opiskelemaan kanssamme verkossa

Ben Furman

Maiju Ahola

Tapani Ahola

Kirsi Saukkola

​Helena Lehtimäki

​Varhaiskasvatuksen, opetuksen sekä sosiaali- ja terveysalan
ammattilaisille, opiskelijoille ja esimiehille.
Kursseja myös vanhemmille ja huoltajille.

Ratkaisukeskeisiä menetelmiä

Mitä on ratkaisukeskeisyys?

Ratkaisukeskeinen ajattelu

Muksuoppi

Erityislapsi ja nepsy-valmennus

Mestariluokka

Vastuunportaat

Vanhempainkurssi

Ratkaisukeskeinen opiskeluhuolto

Ratkes-työtapa esimiestyössä

Muksuoppi terapiatyössä

Erityislapsen tarina

Ratkes-harjoituksia

Ratkes ja tiedolla johtaminenMuut kurssit

Mediakasvatus 1

Mediakasvatus 2

Liikkuva luokka

Verkkokurssin ohjaaminen


​Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE

​Oppimaan osahanke (2017-2018)
Etelä-Karjalan LAPE-hankkeen 3. kehittämiskokonaisuudessa
"Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena"

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia varhaiskasvatus-, koulu- ja oppilaitosympäristöissä. Kehittämistyöllä edistetään sekä yhteisöllistä että yksilökohtaista opiskeluhuolto- ja hyvinvointityötä.
Etelä-Karjalassa ja erityisesti Lappeenrannan kouluissa on kehitetty ratkaisukeskeistä toimintakuluttuuria jo vuodesta 2008. ​Nyt tavoitteena on jalkauttaa se kiinteäksi osaksi koko maakunnan toimintaa.

Jos ratkaisukeskeistä toimintamallia halutaan jalkauttaa koko maakuntaan, se edellyttää laajaa, jatkuvaa ja kustannustehokasta koulutusta. Se edellyttää myös ammattilaisten ja opiskelijoiden monialaisen osaamisen uudistamista ja uusia oppimateriaaleja.

Oppimaa kehittää näitä palveluja yhteistyössä Etelä-Karjalan toimijoiden kanssa. Kehittämistyö kohdistuu erityisesti alla mainittuihin toimenpiteisiin 1 ja 4.

Oppimaan LAPE-hankkeen vastaava johtaja, perusopetusjohtaja Mari Routti, Lappeenrannan kaupunki
Hankkeen tuottaja Helena Lehtimäki, Oppimaa Oy

Toimenpide 1. Vahvistetaan yhteisöllistä hyvinvointityötä sekä kehitetään sen sisältöjä ja toimintatapoja.

1.1. Vahvistetaan osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevaa toimintakulttuuria ja kehitetään yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön käytänteitä esiopetuksesta lähtien. Vahvistetaan varhaiskasvatuksen hyvinvointityötä.

1.2. Vahvistetaan toimintaa ja aikuisten sitoutumista kiusaamisen ja häirinnän ehkäisemiseksi ja niihin puuttumiseksi. Tuetaan kaverisuhteita sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, koulussa ja oppilaitoksissa.

1.3. Laaditaan oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltoryhmän paikallinen ja kansallinen työskentelymalli koulutusasteittain, esiopetus mukaan lukien.

Toimenpide 2. Syvennetään yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön sisältöjä ja kehitetään toimintatapoja

Toimenpide 3. Kehitetään kansallisesti sähköisiä palveluja ja työtapoja sekä tuetaan niiden käyttööottoa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, koulun ja oppilaitosten työn tueksi

Toimenpide 4. Tunnistetaan yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen työhön liittyviä osaamistarpeita ja järjestetään tarvittavaa koulutusta.

ALUSTAVAT ​TYÖPAKETIT

KEHITYSTYÖ, KYSELYT  JA UUTISVIDEOT
- alatyöryhmissä tarvekartoitusta ja yhteistä kehittämistä
- verkkokyselyitä

- uutisvideoita
- koko hankkeen ajan

KOULUTUSPILOTIT
- pilottien toteutus kentän tarpeiden mukaan
- syksyn 2017 pilotit
- kevään 2018 pilotit
- mahdolliset uudet kurssit

TIEDOTTAMINEN JA JUURRUTTAMINEN
- syksy 2018
- raportointi
- viestintäkampanja


Helena Lehtimäki toimitusjohtaja, vastaava päätoimittaja

Oppimaa Oy (2427713-5)
Vahtirinne 20 A 7
00370 Helsinki

Laskutustiedot:
OVT-tunnus 003724277135
Operaattori 003721291126 (Maventa)
Välittäjän tunnus DABAFIHH

© Oppimaa Oy