Oppimaa

Oppimaa tarjoaa kasvatukseen ja koulutukseen liittyviä verkkopalveluja varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille sekä vanhemmille.

Päätuotteemme ovat videoihin perustuvat verkkokurssit, joita julkaisemme eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Lasten hyvinvoinnin puolesta

Kaikilla lapsilla on kasvunsa aikana erilaisia ongelmia. Ne voivat olla pelkoja, syömiseen tai nukkumiseen, sosiaalisiin suhteisiin tai kiusaamiseen liittyviä ongelmia. Mitä varhemmin niihin löytyy ratkaisuja, sitä parempi on lapsen tulevaisuus.

Oppimaa on tuottanut Ben Furmanin Muksuoppiin ja ratkaisukeskeisyyteen liittyviä verkkokursseja varhaiskasvatuksen ammattilaisille ja opiskelijoille sekä pienten lasten vanhemmille yhteistyössä Lyhytterapiainstituutin kanssa. Tutustu kursseihin MuksuoppiAkatemian verkkosivuilla.

​Nuorten hyvinvoinnin puolesta​

Miten nuorilla menee oikeasti? Mitä me aikuiset voisimme tehdä paremmin? Mitä voisimme tehdä yhdessä?

Oppimaa tarjoaa aikuisten ja nuorten keskustelun avaamiseen verkkokursseja ja työkaluja. Kyselyiden avulla saadaan nuorilta nopeasti ja helposti tietoa, joka jäisi kasvotusten sanomatta. Yleiskyselyt kertovat koululuokan ongelmien kirjosta. Nimettömät keskustelut auttavat nuorta pääsemään keskustelun alkuun vaikeampienkin kysymysten kanssa.

Aikuisten hyvinvoinnin puolesta

Yhdenvertaisuus on perusoikeus. Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa kaikilla ihmisillä tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluttautua, tehdä töitä ja saada erilaisia palveluja.

Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa valtion, kunnat, koulutuksen järjestäjät ja työnantajat edistämään yhdenvertaisuutta ja laatimaan yhdenvertaisuussuunnitelman 1.1.2017 mennessä. Me autamme organisaatioita toteuttamaan lakia uudella tavalla. Ota yhteyttä Helenaan.


Helena Lehtimäki toimitusjohtaja, vastaava päätoimittajaOppimaa Oy (2427713-5)
Vahtirinne 20 A 7
00370 Helsinki

Laskutustiedot:
OVT-tunnus 003724277135
Operaattori 003721291126 (Maventa)
Välittäjän tunnus DABAFIHH

© Oppimaa Oy