Työelämä

Mukaan yhteiskuntaan 
 Aikuisten hyvinvointi

Tälle sivulle kokoamme työelämään liittyvää täydennyskoulutusta helpottamaan mm. osatyökykyisten työpolkua. Ensimmäiset kurssimme keskittyvät neuropsykiatrisiin häiriöihin.

Tämä verkkokurssi vastaa ajankohtaiseen tarpeeseen. Tarvitsemme monipuolista tietoa neuropsykiatrisista oireista voidaksemme tukea niistä kärsivien henkilöiden arkea, koulutusta ja työllistymistä.Enter your text here...

Nepsy-aikuisen tunnistaminen ja ohjaaminen 5 op

 • auttaa tunnistamaan asiakkaan, jolla on neuropsykiatrisia häirioitä
 • ohjaa ottamaan käyttöön uusia ja toimivia toimintatapoja, joilla auttaa neuropsykiatrisia asiakkaita
 • tarjoaa tietoa, mihin ja miten asiakasta voi ohjata tutkimusten ja kuntoutuksen piiriin sekä oikeanlaisten palvelujen pariin
 • kertoo ajantasaisesta kuntoutuksesta
 • rakentaa pohjan ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmennustyön opiskelulle
  • huippuasiantuntijat
  • 128 videota, kokonaiskesto 6 h 30 min.
  • 5 välitenttiä
  • 5 opintopistettä
 • Kurssin kohderyhmät
  • kasvatus-, opetus- ja sote-ala
  • aikuissosiaalityön ja työllistymisen asiantuntijat
  • nepsy-ihmiset, perheet, läheiset

Pyry Kääriä: Onnellinen kasvattaja

Tällä kurssilla tutustumme Pyry Kääriään. Jo lapsena hän tunnisti itsessään nepsy-piirteitä mutta ei kuitenkaan koskaan saanut diagnoosia. Niinpä hän on itse etsinyt keinoja, joiden avulla oppia toimimaan omien tarpeidensa mukaan erilaisissa ympäristöissä. Hän on etsinyt oman polkunsa ja kasvanut kasvattajaksi, joka omien kokemuksiensa kautta osaa tukea ja kannustaa lapsia elämässä eteenpäin.

Pyryn tarina auttaa meitä ymmärtämään, miten voisimme tukea erityislapsia lapsuudesta lähtien - olipa heillä diagnoosi tai ei. 

Matka erityislapsesta onnelliseksi aikuiseksi

Tällä kurssilla tutustumme Aleksi Lehtiseen. Hänellä todettiin puolitoistavuotiaana MBD-oireyhtymä. Nykypäivänä MBD on jaettu kahteen osaan: ADHD ja ADD. Aleksilla oli kyse ADD-oireyhtymästä (Attention Deficit Disorder), jossa oireet painottuvat keskittymisen ja tarkkaavuuden säätelyn ongelmiin, mutta yliaktiivisuutta ja impulsiivisuutta ei esiinny.

Aleksi oli onnekas. Hän syntyi perheeseen, joka halusi tietää, mistä MBD/ADD-oireyhtymässä on kysymys voidakseen tukea lastaan mahdollisimman hyvin. Niinpä Aleksi sai tukea ja kannustusta riittävän varhain. Hänestä on kasvanut onnellinen aikuinen.

 Aikuisiässä Aleksista on tullut ADD-kokemusasiantuntija, joka pitää ADD-luentoja osana ns. nepsy-valmennusta (Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus /KirsiConsulting Oy).