Käyttöehdot

Yleistä

Oppimaa on Oppimaa Oy:n tuottama digitaalinen koulutuspalvelu, joka tarjotaan oppimaa.fi –verkkosivuilla. Palvelu on tarkoitettu kuluttaja-asiakkaille verkkokaupan kautta ja tilauksesta laskutettavana palveluna eri organisaatioille.

Näitä käyttöehtoja sovelletaan palvelun käyttäjän eli asiakkaan ja Oppimaan välillä kun asiakas käyttää palvelua.

Käyttämällä palvelua asiakas hyväksyy nämä ehdot.

Palvelun kuvaus

Palvelussa voi tutustua erilaisiin verkkokoulutusmateriaaleihin, osallistua keskustelufoorumiin ja tehdä kursseihin sisältyviä tehtäviä. Opiskella voi itsenäisesti tai ryhmässä. Ryhmäopiskelun voi toteuttaa työyhteisöissä tai tiimeissä.

Tuotteet on tarkoitettu ensisijaisesti ryhmä- tai itseopiskeluun. Palvelussa voi suorittaa myös opintopisteitä.  Se tapahtuu vastaamalla kurssin monivalintakysymyksiin. Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus on ladattavissa Omat kurssit -osiosta Suoritetut kurssin -otsikon alta. Mikäli asiakas haluaa sisällyttää opintopisteet osaksi tutkintoaan, hänen tulee hyväksyttää kurssien sisällöt etukäteen oppilaitoksessa.

Palvelussa on sekä maksutonta että maksullista sisältöä. Maksuttoman sisällön käyttöoikeus on jatkuvaa. Maksullisiin sisältöihin liittyvä käyttöoikeuden kesto ilmaistaan kunkin tuotteen esittelyssä.

Koska maksullinen sisältö on digitaalista, siihen ei sisälly peruutus- tai palautusoikeutta. Asiakkaalla on mahdollisuus tutustua tuotteeseen ilmaisen esikatselun avulla ennen ostotapahtumaa.

Maksutavat

Maksutapoina toimivat verkkopankkimaksut ja maksukorttimaksut. Tilaukset laskutetaan erikseen. Maksuaika 14 vuorokautta.

Oppimaan vastuu

Oppimaa julkaisee palvelunsa Verkkokurssitehdas Oy:n tarjoamalla Verkkokurssikone-julkaisualustalla. Verkkokurssitehdas Oy vastaa palvelun teknisestä toiminnallisuudesta.

Oppimaa vastaa palvelun sisällöntuotannosta ja asiakaspalvelusta. Oppimaalla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä, muuttaa maksuttomia osioita maksullisiksi ja lopettaa palvelun tarjoamisen käyttäjille kokonaan tai osittain.

Palvelun käyttö edellyttää internet-yhteyttä. Oppimaa ei vastaa kolmansien osapuolien tietoverkkojen ja yhteyksien toimivuudesta eikä kuluista, jotka syntyvät näiden yhteyksien käytöstä.

Oppimaan sivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolin sivuille. Oppimaa ei vastaa näiden sivujen toimivuudesta tai sisällöstä.

Oppimaa ei vastaa palvelun käytöstä johtuvista välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, eikä vahingoista, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä tai syistä, jotka ovat asiakkaan tai kolmannen osapuolen vastuulla.

Asiakkaan vastuu

Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksensa ja siihen linkitetyn salasanansa salassapidosta.

Palvelun maksullinen sisältö on tarkoitettu asiakkaan yksityiseen käyttöön. Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa omia tunnuksiaan muiden käyttöön.

Asiakas ei saa kopioida, jäljentää, välittää eteenpäin, esittää julkisesti tai käyttää maksullista sisältöä tai muuta palvelussa olevaa sisältöä osittain tai kokonaan, muuten kuin tämän sopimuksen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa.

Asiakkaalla ei ole oikeutta esittää videoita julkisesti ilman erillistä sopimusta Oppimaan kanssa.

Ryhmällä, jonka kaikilla jäsenillä on tuotteeseen käyttöoikeus, on kuitenkin oikeus katsoa yhdessä tuotteeseen liittyvää materiaalia ryhmätapaamisissa.

Asiakas ei saa kiertää tai poistaa palvelussa tai maksullisessa sisällössä mahdollisesti olevaa kopioimisen estoa, kopiosuojausta tai vesileimaa.

Asiakas vastaa internet-yhteydestä aiheutuvista kuluista. Asiakas vastaa myös oman päätelaitteensa ja tietojärjestelmänsä suojauksesta ja riittämättömän suojauksen seurauksista.

Tekijänoikeudet

Asiakas toteaa, että tekijänoikeudet, jotka liittyvät palveluun tai sen kautta saataviin teoksiin ja sisältöihin kuuluvat Oppimaalle ja yhteistuotantokumppaneille.

Sopimuksen kesto ja sen päättäminen

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakas voi päättää tilinsä tai lopettaa sen käytön milloin tahansa. Maksut, jotka asiakas on maksanut ennen tilinsä päättämistä, eivät ole palautettavissa.

Oppimaa voi estää asiakkaan tilin käytön tai päättää asiakkaan tilin ennakkoilmoitusta, jos asiakas rikkoo tätä sopimusta tai muuta palvelun käytöstä annettua ohjeistusta.

Oppimaalla on myös oikeus irtisanoa sopimus siltä osin kuin palvelu tai ominaisuus lopetetaan. Oppimaa ei vastaa asiakkaan tilin sulkemisesta tai keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.

Tietosuoja

Oppimaa säilyttää asiakkaalta keräämänsä henkilötiedot ja muut tiedot ja voi käyttää niitä palveluun liittyviin tarkoituksiin, Oppimaan tai asiakkaan oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi sekä mainonnan tai suoramarkkinoinnin suuntaamiseen palvelun kautta.

Asiakkaalla on oikeus kieltää markkinointiviestien lähettäminen sähköpostiinsa.

Oppimaa ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Oppimaa säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeellita palvelun tarjoamiseksi asiakkaalle.

Oppimaa voi jakaa yhteistyökumppaneidensa kanssa tilastotietoa käyttäjien palvelun käytöstä ja kurssipalautteista.

Sähköpostiviestit

Oppimaa voi lähettää asiakkaalle sähköpostiviestejä, joissa tiedotetaan palvelussa olevasta tarjonnasta ja jotka voivat sisältää mainoksia.

Asiakkaalla on mahdollisuus kieltää Oppimaata lähettämästä muuta kuin sopimuksen kannalta välttämätöntä informaatiota.

Evästeet

Asiakkaan tietokoneelle voidaan siirtää evästeitä, jotka voivat kerätä tieoja palvelun käytöstä. Evästeet eivät vahingoita asiakkaan päätelaitetta tai tietoja.

Asiakkaalla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeidän käytön estäminen saattaa vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Muutokset sopimukseen

Oppimaalla on oikeus muuttaa palvelua, palvelun hintoja ja käyttöehtoja.

Vähäisistä käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan palvelussa. Olennaisista käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle sähköpostilla tai palvelussa.

Asiakas ei saa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Oppimaan suostumusta.

Force majeure

Oppimaa vapautuu sopimusvelvoitteestaan ja vahingonkorvausvelvoitteesta, jos sopimusehdon noudattamisen estää kohtuuton vaikeutuminen tai ylivoimainen este (force majeure). Tällaisia ovat esimerkiksi tietoliikennehäiriö, työtaistelu, tulipalo, räjähdys, luonnonkatastrofi tai viranomaisen määräys tai muu osapuolista riippumaton este.

Sovellettava laki

Palveluun ja tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Päivitetty 6.3.2024