Tietosuoja

Oppimaa Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste (rekisteriseloste ja informointiasiakirja), henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24§

1. Rekisterin pitäjä

Oppimaa Oy
Vahtirinne 20 A 7, 00370 Helsinki
Puh. 040 5629 441

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Helena Lehtimäki, toimitusjohtaja, 040 5629 441 helena.lehtimaki at oppimaa.fi

3. Rekisterin nimi

Oppimaa Oy:n asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on Oppimaa Oy:n asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoito sekä koulutus- ja palvelutuotteiden markkinointi ja myynti.

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi
Sähköpostiosoite
Organisaatio (ei pakollinen)
Puhelinnumero (ei pakollinen)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteri syntyy pääasiassa verkkokaupan ostotiedoista. Henkilötietoja kerätään myös henkilöiltä suoraan.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkopuoliseen käyttöön.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määrätyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Henkilöllä on oikeus tarkistuttaa omat tietonsa maksuttomasti kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö esitetään kirjallisena rekisterin yhteyshenkilölle.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisterin tiedot korjataan henkilötietojen osalta henkilön ilmoituksen mukaisesti.Korjauspyyntö esitetään kirjallisena rekisterin yhteyshenkilölle.

11. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto merkitään rekisteriin.