Toinen aste

Lukio ja ammatillinen koulutus 
Kurssitarjonta

Toiselle asteelle suunnattua kurssitarjontaa kootaan tälle sivulle. 

Tämä verkkokurssi vastaa ajankohtaiseen tarpeeseen. Tarvitsemme monipuolista tietoa neuropsykiatrisista oireista voidaksemme tukea niistä kärsivien henkilöiden arkea, koulutusta ja työllistymistä.

Nepsy-asiakkaan tunnistaminen ja ohjaaminen -verkkokurssi

 • auttaa tunnistamaan asiakkaan, jolla on neuropsykiatrisia häirioitä
 • ohjaa ottamaan käyttöön uusia ja toimivia toimintatapoja, joilla auttaa neuropsykiatrisia asiakkaita
 • tarjoaa tietoa, mihin ja miten asiakasta voi ohjata tutkimusten ja kuntoutuksen piiriin sekä oikeanlaisten palvelujen pariin
 • kertoo ajantasaisesta kuntoutuksesta
 • rakentaa pohjan ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmennustyön opiskelulle

  • huippuasiantuntijat
  • 128 videota, kokonaiskesto 6 h 30 min.
  • 5 välitenttiä
  • 5 opintopistettä

Kurssin kohderyhmät

 • kasvatus-, opetus- ja sote-ala
 • aikuissosiaalityön ja työllistymisen asiantuntijat
 • nepsy-ihmiset, perheet, läheiset