Koulutuspalvelut

Näin työyhteisö tai tiimi opiskelee Oppimaassa

Oppimaa houkuttelee työyhteisöjä yhteiseen opiskeluun. Kun esimerkiksi päiväkodin tiimi tai koulun alkuopetuksen opettajat ja ehkä opiskeluhuoltokin opiskelevat samaa verkkokurssia yhtä aikaa, kurssien sisällöt on helppo viedä kokouksiin keskusteltavaksi ja menetelmät samantien käytäntöön. 

Katso video 2 minuutissa.

Yhteiset kokemukset vahvistavat oppimista.  Hyviksi todetut käytännöt on helpompi juurruttaa osaksi arkipäivää. Toimintakulttuuri kehittyy huomaamatta.

Työyhteisön opiskelun askeleet

Tiimi perustaa opintoryhmän, joka valitsee keskuudestaan ryhmälle vetäjän.

Verkko-opiskelu on itsenäistä. Lyhyet videot on helppo katsoa kun itselle sopii.

​Opitun soveltaminen käytäntöön voidaan aloittaa jo opiskelun aikana.

​Ryhmä päättää itse, miten oppimispäiväkirjat käsitellään.

Opiskelijat kirjautuvat kurssille ja sopivat yhdessä opiskelun periaatteet.

​Opiskelijat keskustelevat videoista ja kokemuksistaan keskustelufoorumilla.

​Kurssin aikana opiskelijat tekevät tehtäviä ja kirjoittavat oppimispäiväkirjaa.

Jos opiskelija haluaa suorittaa opintopisteitä, siitä sovitaan erikseen.

Ryhmä sopii opiskelun aikataulusta. Moduuli viikossa on osoittautunut hyväksi.


​Ryhmätapaamisissa keskustellaan opitusta ja tehdään harjoituksia.

​Osa tehtävistä on automatisoituja. Niihin voi sisältyä  myös kirjallisuustehtäviä.

​Myös alan opiskelijat voivat osallistua kursille harjoittelun yhteydessä.

​Näin oppilaitos opiskelee Oppimaassa

​Opettajalle

 • helppokäyttöinen,  sähköinen oppimisympäristö
 • oppimateriaalit ja tehtävät valmiina
 • valmiin oppimateriaalin räätälöinti helppoa
 • opastusvideo opettajan työkaluista
 • ​moduulit helpottavat rakenteen hahmottamista
 • tiedostomuodot: kuva, teksti, video, ppt, KeyNote, Prezi, pdf, ePub
 • 6 kysymystyyppiä, joista kolmessa automaattisen arvioinnin mahdollisuus
 • oikein/väärin, monivalinta, puuttuva osa tehtävät voidaan automatisoida
 • muut vastaustyypit: lyhyt vastaus, pitkä vastaus, lisää tiedosto
 • oppituntien ajastaminen
 • automaattiset viestit sekä henkilökohtaiset viestit opettajan ja opiskelijan välillä
 • arviointi ja opiskelijoiden hallinnointi samassa työkalussa
 • Opiskelijalle

  • voi opiskella missä ja milloin vain
  • ​toimii kaikilla päätelaitteilla
  • keskustelufoorumi edistää oppimista
  • nopea yhteys opettajaan
  • edistymisen seuranta helppoa
  • tehtävien jättäminen keskitetysti
  • työkalut helppokäyttöisiä
  • lyhyet, elävästi toteutetut videot kannustavat oppimaan
  • mahdollisuus opiskella ammattilaisten kanssa samalla kurssilla
  • opiskelijoiden palaute ollut lähes sataprosenttisesti myönteistä
  • ei ole havaittu teknisiä haasteita opiskelussa
  • opiskelijat valmiita suosittelemaan Oppimaan verkkokursseja myös muille 

  Oppilaitokselle

 • kaksi palvelupakettia
 • 1) Avaimet käteen -periaate: Oppimaa vastaa oppimateriaalista, ohjauksesta, arvioinnista ja todistuksista
 • 2) Oppilaitos  hankkii oppimateriaalin mutta vastaa ohjauksesta ja arvioinnista
 • Verkkokurssikoneen monipuolinen oppimisympäristö yhden klikkauksen takana kaikille käyttäjille
 • opiskelijoiden hallinnointi helpottuu
 • opettajan työaikaa säästyy oppilaiden ohjaamiseen ja arviointiin
 • oppilaitoksen verkko-oppimisen kustannustehokkuus kasvaa
 • Verkkokurssien kehittäminen Etelä-Karjalan LAPE-hankkeessa

  Oppimaa-projekti 2017 – 2018

  Oppimaa-projektin tavoitteena on kehittää olemassaolevia ja luoda uusia verkkokurssimateriaaleja pilotoimalla kursseja hankekumppanien kanssa ja hankkimalla heiltä palautetta kurssien kehittämiseen.

  Tarkoituksena on edistää hyvinvointia Etelä-Karjalassa verkkokoulutuksen avulla. Yhteistyökumppaneita ovat kaikki Etelä-Karjalan 9 kuntaa, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote sekä muut LAPE-hankekumppanit.

  Yksi hankkeen keskeisiä tavoitteita on rakentaa ratkaisukeskeisyyteen liittyvää verkkokoulutusta koko Etelä-Karjalaan. Ratkaisukeskeinen toimintakulttuuri voidaan jalkauttaa kiinteäksi osaksi koko maakunnan toimintaa. Se voi koskea johtamista, verkostoissa toimimista, henkilöstön ja asiakkaiden välistä vuorovaikutusta, lasten ja nuorten keskinäistä vuorovaikutusta, vuorovaikutusta huoltajien kanssa, opiskeluhuoltoa jne .

  Oppimaan verkkokurssit lähestyvät aihepiiriä monesta näkökulmasta. Näin ratkaisukeskeisyys voidaan nähdä yhtenäisenä osana koko maakunnan toimintaa myös maakunta- ja sote-uudistuksen kannalta.

  Pilotoinnin tavoitteet

  • KOULUTUSMALLI. Miten verkkokoulutus toimii osana työyhteisön itsenäistä opiskelua?
  • SISÄLLÖT. Miten hyvin kurssien sisällöt vastaavat kentän tarpeisiin? Mitä tarvittaisiin lisää? Mikä on jo tuttua?
  • JAKELU. Miten levitämme koulutusmallin koko Etelä-Karjalan maakuntaan?

  ​Toteutus

  ​Elokuussa 2017 on valmiina ensimmäiset kurssitarjottimien versiot kolmelle kohderyhmälle.

  Kurssitarjottimet

  1) Varhaiskasvatus ja alkuopetus
  2) Perusopetus
  3) Esimiehet

  Pilotit käynnistyvät elo-syyskuussa yhdessä sovitun periaatteen mukaan ja ne jatkuvat kevään 2018 loppuun. Pyrimme saamaan kaikille kursseille moniammatillisen edustuksen, jotta vertaisoppiminen tehostuu.

  Kursseja kehitetään koko hankkeen ajan saadun palautteen pohjalta. Sisältöjä päivitetään ja mahdollisesti myös uusia kursseja tuotetaan.

  Syksyn 2018 aikana toteutetaan tiedotuskampanja koko maakuntaan.

  Opiskelu

  LAPE-hankkeeseen osallistuvat työyhteisöt opiskelevat kursseilla itsenäisesti ja kurssien päätteeksi kirjaavat alustalle ehdotuksia kurssimateriaalin kehittämiseksi. Oliko kurssi hyödyllinen? Mitä toivotaan lisää? Mitä voidaan poistaa?

  • ​työyhteisö päättää opiskelun aikataulusta, kokoonkutsujasta ja ryhmätapaamisista
  • kukin kurssilainen tutustuu verkkomateriaaliin itsenäisesti ja osallistuu keskustelufoorumiin
  • työyhteisö keskustelee sisällöistä ryhmäpalavereissa ja tekee mahdolliset harjoitukset
  • kurssilaiset soveltavat ideoita käytäntöön ja kertovat kokemuksistaan keskustelufoorumilla
  • kurssin päätteeksi jokainen antaa kurssipalautteen
  • mahdollisesta opintopisteiden suorittamisesta sovitaan erikseen