Kirsi Saukkola: Lapsen kohtaaminen ratkaisukeskeisesti 3 op

Tai kirjaudu sisään päästäksesi maksullisiin kursseihisi

Tilaaminen laskulla - Tilauslomake

Arvostamisen voima

Kun lapsi kokee, että hän on aikuisen silmissä hyvä lapsi, että häntä arvostetaan ja  häntä tuetaan, luomme lapsen myönteiselle kasvulle vahvan pohjan.

Tämä kurssi esittelee tärkeitä vuorovaikutuksen työkaluja myönteisen ja arvostavan kohtaamisen rakentamiseen lapsen ja aikuisen välille.

Kenelle?

  • Varhaiskasvatuksen koko henkilöstölle
  • Perusopetuksen koko henkilöstölle
  • Esimiehille
  • Opiskeluhuollon työntekijöille
  • Lasten ja nuorten parissa toimiville järjestöille

Kurssin sisältö

Lapsen kohtaaminen ratkaisukeskeisesti -kurssi perustuu Kirsi Saukkolan kehittämän Mininepsy-koulutuksen sisältöihin, jotka Helena Lehtimäki on muokannut verkkokurssin muotoon. Kurssilla käydään läpi neuropsykiatrisiin oireyhtymiin liittyvää perustietoa ja valmennusta erityisesti varhaiskasvatuksen ja koulumaailman näkökulmasta.

Oppimateriaali on jaettu viiteen moduuliin, joihin jokaiseen sisältyy  videoita ja harjoituksia, keskustelufoorumi ja tehtävät monivalintakysymyksineen. 

Kurssin kouluttaja
Kirsi Saukkola

Kirsi Saukkola on kokenut ratkaisukeskeisen menetelmän ja neuropsykiatrisen valmennuksen kouluttaja, valmentaja ja työnohjaaja. Hän on koulutukseltaan psykiatrinen sairaanhoitaja. Hän on työskennellyt myös 20 vuotta ala-asteen opettajana, luokanopettajana ja laaja-alaisena erityisopettaja.

Kirsi Saukkola on kehittänyt Suomeen Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja - koulutusmallin (30 op) sekä suppeamman Mininepsy-koulutuksen. Hänen tavoitteenaan on tehdä tunnetuksi ratkaisukeskeistä työotetta erityisesti sosiaali-, terveys- ja opetusalalla.

Tämä verkkokurssi perustuu Kirsin osaamiseen ja Mininepsy-koulutusmalliin.

Oppimistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija

  • hahmottaa ratkaisukeskeisen työtavan vaikutuksen asiakkaisiin ja työyhteisöön
  • tuntee neuropsykiatrisen valmennuksen perusteet
  • osaa hyödyntää ratkaisukeskeisiä kysymysmalleja ja menetelmiä asiakastyössä

Kurssi on tarkoitettu sekä työyhteisössä tapahtuvaan ryhmäopiskeluun että itsenäiseen opiskeluun, jolloin voi suorittaa myös opintopisteitä.

Ryhmäopiskelu

Kurssin ryhmäopiskelun tavoite on viedä oppiminen työpaikalle ja kehittää näin työyhteisön osaamista ja toimintakulttuuria.

Työyhteisö kokoaa ryhmän ja valitsee joukostaan vetäjän. Opiskelu tapahtuu verkko-opiskeluna yhdistettynä kasvokkain tapahtuviin ryhmätapaamisiin. Opiskelijat tutustuvat oppitunteihin itsenäisesti ja osallistuvat keskustelufoorumiin. Harjoitukset toteutetaan ryhmätapaamisissa ryhmän valitseman vetäjän johdolla.

Ryhmät päättävät itse opiskelun tahdista ja henkilökohtaisten tapaamisten määrästä. Yksi moduuli viikossa on osoittautunut hyväksi rytmiksi.

Kurssin tavoitteena on hyödyntää kokemuksellista oppimista ja viedä opittu tieto mahdollisimman pian käytäntöön harjoituksien avulla.

Itsenäinen opiskelu ja opintopisteet

Kurssi on laajuudeltaan 3 opintopistettä. Opintopisteiden suorittaminen itsenäisesti edellyttää,  että opiskelija käy läpi kaikki oppitunnit, tutustuu harjoituksiin ja merkitsee kaikki oppitunnit suoritetuksi. Lisäksi opiskelijan tulee vastata jokaisen moduulin monivalintakysymyksiin. Alin hyväksytty suoritus on 10 / 14 oikeaa vastausta.

Hyväksyttyjen suoritusten jälkeen opiskelija saa sähköpostiinsa tiedon kurssin suorittamisesta. Todistus on ladattavissa sen jälkeen Omat kurssit -linkistä Suoritetut kurssit -osiosta.

Miten minusta tuli nepsy-valmennuksen kehittäjä?

Tutustu tässä videossa kouluttajamme taustaan.


"Innostunut ja vakuuttava kouluttaja, keskusteleva ilmapiiri, voimaannuttavuus."

"Paljon energiaa työhön, arkeen ja elämään. Kokonaisvaltainen elämänkatsomuksen muutos ja ajattelunvaihto."

"Todella onnistunut koulutus, joka antoi hyviä vinkkejä omaan arkeen opettajana. Voin suositella muillekin."

Kurssin toimittaja on Helena Lehtimäki.

© Kurssi perustuu Kirsi Saukkolan kehittämään mininepsy-koulutukseen ja se on tuotettu Oppimaa Oy:n ja KirsiConsulting Oy:n yhteistuotantona.

Hankkimalla kurssin Oppimaan verkkokaupasta saat oppimateriaaliin
12 kuukauden henkilökohtaisen käyttöoikeuden.

Itsenäiset opiskelijat voivat hankkia kurssin täältä verkkokaupasta.

Organisaatiot voivat tilata kurssin opiskeluoikeuksia laskutuksella. Tilauslomake täällä

 Oppimaa Oy
Kouluttaja

OPPIMAA