Nepsy-lapsi sote-palveluissa 5 op

Tai kirjaudu sisään päästäksesi maksullisiin kursseihisi.

Tervetuloa Oppimaahan!

Itsenäiset opiskelijat voivat hankkia kurssin täältä verkkokaupasta.

Organisaatiot voivat tilata kurssin opiskeluoikeuksia laskutuksella ilmoittamalla opiskelijoiden määrän/sähköpostit ja laskutustiedot osoitteeseen helena.lehtimaki at oppimaa.fi.

Kenelle?

Tämä kurssi on tarkoitettu nepsy-palveluverkossa toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

  • Neuvola:  terveydenhoitajat, erityistyöntekijät, nepsy-työntekijät
  • Opiskeluhuolto: kouluterveydenhoitajat,  kuraattorit, psykologit, nepsy-työntekijät
  • Sosiaalipalvelut: perheneuvolan työntekijät, kotipalvelu, tukiperheet, aikuissosiaalityö, lastensuojelu, vammaispalvelut, nepsy-valmentajat ja muut nepsy-työntekijät

Lisäksi olisi hyvä kutsua myös neuvola- ja koululääkärit sekä  varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen edustajia mukaan keskusteluihin, jotta monialainen yhteistyö vahvistuu.  

Kurssin tavoite

Kurssin tarkoituksena on tarkastella neuropsykiatrisia häiriöitä sosiaali- ja terveyspalveluiden näkökulmasta. Se tarjoaa perustiedot häiriöiden tunnistamisesta ja hoidosta sekä nepsy-lasten ja -nuorten tukemisesta. Työskentelyssä otetaan huomioon moniammattillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa. Lisäksi kurssi esittelee terapia- ja kuntoutuspalveluja ja tarjoaa perheiden kanssa työskenteleville opastusta tukien ja etuuksien hakemiseen.

Kurssin päätteeksi mahdollisuus tutustua palveluverkon rakentamiseen liittyvään materiaaliin. Tämä osuus ei ole pakollinen kurssin suorittamiseksi.

Kurssin sisältö lyhyesti

  • tietoa nepsy-palveluihin ja palveluverkkoon liittyvästä lainsäädännöstä
  • perustiedot neuropsykiatrisista häiriöistä, niiden hoidosta ja kuntoutuksesta
  • kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä nepsy-palveluista
  • moniammatillinen yhteistyö ja havainnointi
  • tenttejä, tehtäviä ja työkaluja nepsy-asiakastyöhön ja palveluverkon rakentamiseen
  • keskustelufoorumi

Pääasiantuntija on lastenpsykiatrian erikoislääkäri Anita Puustjärvi, joka toimii lastenpsykiatrian linjajohtajana (KYS), ADHD Käypä hoito -työryhmän puheenjohtajana sekä Kelan asiantuntijalääkärinä. Lisäksi mukana lukuisa joukko muita asiantuntijoita ja kokemusasiantuntijoita.

Yhteistyön rakentaminen verkkokurssien avulla.

Varhaiskasvatukselle ja kouluille on oma vastaava kurssinsa, joten kaikilla ammattilaisilla on mahdollisuus saada samat nepsy-perustiedot. Sen jälkeen on hyvä jatkaa keskusteluja kaikkien toimialojen kesken ja rakentaa yhteisiä toimintamalleja kurssien lopussa olevan materiaalin avulla.

Seuraava askel on ryhtyä rakentamaan kuntien/kuntayhtymien ja lopulta koko sote-maakunnan nepsy-palveluverkkoa ja psykoedukaation palveluita.

Lisäpalveluja, joissa voidaan
hyödyntää tämän kurssin tuotoksia.

Nepsy-palveluverkon rakentaminen

Kaikki kolme Oppimaan nepsy-kurssia on mahdollista linkittää sote-maakunnan palveluverkon rakentamiseen, johon Oppimaa tarjoaa ohjeistuskurssin. Nepsy-palveluverkon rakentaminen lähtee liikkeelle kentän tarpeista eli kunnista ja kuntayhtymistä, joiden työn tulokset koordinoidaan sote-maakunnan tasolla.

Perheiden nepsy-tuki -verkkopalvelun räätälöinti

Nepsy-palveluverkon rakentaminen -opiskeluun sisältyy  myös tehtäviä, joilla voidaan rakentaa paikallista perheiden nepsy-tuki -verkkopalvelua. Oppimaa tarjoaa siihen erikseen verkkopalvelun rungon, jota kurssilaiset voivat räätälöidä paikallisesti yhdessä palveluverkon rakentajien kanssa.

Oppimaan nepsy-verkkokurssien tavoitteena on tarjota sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä sivistyspalveluiden ammattilaisille perustietoa neuropsykiatrisista häiriöistä sekä samalla vahvistaa monialaista ja moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden välille.

Lisätiedot kursseista: Helena Lehtimäki, Oppimaa

helena.lehtimaki at oppimaa.fi

Kouluttaja

OPPIMAA

PRODUCER. For any practical matter, please, contact me via Contact Course Teacher. / TUOTTAJA. Saat minuun yhteyden kurssin käytännön asioissa Ota yhteyttä opettajaan -linkillä.

Modules