Nepsy-lapsi sote-palveluissa 5 op

Tai kirjaudu sisään päästäksesi maksullisiin kursseihisi

Tervetuloa Oppimaahan!

Itsenäiset opiskelijat voivat hankkia kurssin täältä verkkokaupasta.

Organisaatiot voivat tilata kurssin opiskeluoikeuksia laskutuksella ilmoittamalla opiskelijoiden määrän/sähköpostit ja laskutustiedot osoitteeseen helena.lehtimaki at oppimaa.fi.

Kenelle?

Tämä kurssi on tarkoitettu nepsy-palveluverkossa toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

  • Neuvola:  terveydenhoitajat, erityistyöntekijät, nepsy-työntekijät
  • Opiskeluhuolto: kouluterveydenhoitajat,  kuraattorit, psykologit, nepsy-työntekijät
  • Sosiaalipalvelut: perheneuvolan työntekijät, kotipalvelu, tukiperheet, aikuissosiaalityö, lastensuojelu, vammaispalvelut, nepsy-valmentajat ja muut nepsy-työntekijät

Lisäksi olisi hyvä kutsua myös neuvola- ja koululääkärit sekä  varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen edustajia mukaan keskusteluihin, jotta monialainen yhteistyö vahvistuu.  

Kurssin tavoite

Kurssilla on kaksi tavoitetta.

1. Perustiedot neuropsykiatrisista häiriöistä (Moduulit 1-8)

Ensinnäkin kurssi tarjoaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille samat perustiedot neuropsykiatrisisista häiriöistä, niiden hoidosta ja kuntoutuksesta kuin tarjoamme varhaiskasvatuksen ja koulumaailman ammattilaisille omilla kursseillaan. Lisäksi nostamme esiin nimenomaan sote-alaan liittyviä aiheita nepsy-näkökulmasta ja otamme huomioon myös toimivan nepsy-palveluverkon edellytyksiä. 

Suorittamalla moduulit 1 - 8 opiskelija saa todistuksen 5 opintopisteen suorittamisesta.

2. Kunnan nepsy-palveluverkon rakentaminen (Moduuli 9)

Toiseksi tällä kurssilla on mahdollista rakentaa kuntaan nepsy-palveluverkkoa ja siihen liittyviä palveluja. Sote-alan tulisi käynnistää nepsy-palveluverkon rakentamisen prosessi. Moduulissa 9 tarjotaan ohjeistus, miten kootaan nepsy-palveluverkon kehittäjäryhmät ja miten ryhmät työskentelevät.

Moduuli 9 ei ole pakollinen kurssin suorittamiseksi. Se sisältyy kurssiin, koska nepsy-palveluverkon rakentamisen käynnistäminen on luontevaa tässä yhteydessä. Mikäli kunta haluaa käynnistää oman nepsy-palveluverkon rakentamisen,  Oppimaa tarjoaa  siihen tukea ja opastusta. Klikkaa tällöin Ota yhteyttä kouluttajaan -linkkiä kurssin etusivulla.

Kurssin sisältö lyhyesti

  • tietoa nepsy-palveluihin ja palveluverkkoon liittyvästä lainsäädännöstä
  • perustiedot neuropsykiatrisista häiriöistä, niiden hoidosta ja kuntoutuksesta
  • kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä nepsy-palveluista
  • tietoa varhaiskasvatuksen ja koulun tukitoimista
  • tietoa palveluista, tuista ja etuuksista
  • tenttejä, tehtäviä ja työkaluja nepsy-asiakastyöhön 
  • keskustelufoorumi

Pääasiantuntija on lastenpsykiatrian erikoislääkäri Anita Puustjärvi, joka toimii lastenpsykiatrian linjajohtajana (KYS), ADHD Käypä hoito -työryhmän puheenjohtajana sekä Kelan asiantuntijalääkärinä. Lisäksi mukana lukuisa joukko muita asiantuntijoita ja kokemusasiantuntijoita.

Yhteistyön rakentaminen verkkokurssien avulla.

Varhaiskasvatukselle ja kouluille on oma vastaava kurssinsa, joten kaikilla ammattilaisilla on mahdollisuus saada samat nepsy-perustiedot. Sen jälkeen on hyvä jatkaa keskusteluja kaikkien toimialojen kesken ja rakentaa yhteisiä toimintamalleja kurssien lopussa olevan materiaalin avulla. 

Oppimaan nepsy-verkkokurssien tavoitteena on tarjota sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä sivistyspalveluiden ammattilaisille perustietoa neuropsykiatrisista häiriöistä sekä samalla vahvistaa monialaista ja moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden välille.

Lisätiedot kursseista: Helena Lehtimäki, Oppimaa

helena.lehtimaki at oppimaa.fi

Kouluttaja

OPPIMAA

PRODUCER. For any practical matter, please, contact me via Contact Course Teacher. / TUOTTAJA. Saat minuun yhteyden kurssin käytännön asioissa Ota yhteyttä opettajaan -linkillä.

Modules