OPPIMAA

PRODUCER. For any practical matter, please, contact me via Contact Course Teacher. / TUOTTAJA. Saat minuun yhteyden kurssin käytännön asioissa Ota yhteyttä opettajaan -linkillä.

Kaikki kurssit tekijältä OPPIMAA

Artikkelit kirjoittajalta OPPIMAA

Nepsy-palveluverkon yhteiskehittäminen

10 ratkaisua, joilla hyvinvointialue ja kunnat
ottavat nepsy-palveluverkon yhdessä haltuun.

 • kuuntelemalla kokemusasiantuntijoita
 • opiskelemalla ja viemällä opittuja asioita arkeen
 • keskustelemalla ja sopimalla yhteisistä toimintamalleista

Tämä kurssi on tarkoitettu hyvinvointialueen 
ja kuntien yhteiseen työskentelyyn.

Siihen voivat osallistua

 • sote-palveluiden järjestämiseen liittyvä johto ja työyhteisöt
 • sivistyspalveluiden johto ja työyhteisöt
 • TE-palveluiden johto ja työyhteisöt
 • HYTE-työn johto ja työyhteisöt
 • kolmannen sektorin toimijat
 • yksityisen sektorin toimijat
 • aluevaltuutetut

Työskentely tapahtuu pääosin verkossa

 • tutustumalla kurssimateriaaliin
 • keskustelemalla aiheista keskustelufoorumilla
 • työstämällä ryhmissä ratkaisuehdotuksia johtoryhmälle
 • johtoryhmä päättää, miten hyvinvointialueen nepsy-palveluverkko toteutettaisiin ja vie ehdotuksen päättäjille

Johtoryhmä viimeistelee työskentelyn tulokset

 • päättämällä työryhmien ehdotusten pohjalta hyvinvointialueen nepsy-palveluiden kokonaisuuden
 • varmistalla, että nepsy-palveluiden kuvaukset siirretään Palvelutietovarantoon (PTV)
 • liittämällä nepsy-palveluverkon kuvaukset hyvinvointialueen ja kuntien verkkosivuille sekä sähköiseen perhekeskukseen

Nepsy-palveluverkon
yhteiskehittämisen lopputulos

Ammattilaisen
nepsy-palveluverkko

Nepsy-palveluverkko
kotiin

Kurssin käyttöoikeuksien hankkiminen

 • Organisaatiot voivat hankkia kurssin käyttöoikeuksia ottamalla yhteyttä kurssin tuottajaan. 
 • Käyttöoikeus 12 kuukautta
 • Kurssi on mahdollista räätälöidä yksinomaan hyvinvointialueen käyttöön. Tällöin keskustelut käydään vain hyvinvointialueen sisällä.

Tämän kurssin ohella voi hyödyntää myös Toimintakyky ja ICF-viitekehys -verkkokurssia maksutta. 

Tuotanto

Tämän kurssin on koostanut toimittaja, FM Helena Lehtimäki ja sen on tuottanut Oppimaa Oy. Oppimaa tarjoaa nepsy-verkkokoulutusta soten ja sivistyksen ammattilaisille ympäri Suomen. Tällä hetkellä asiakkaina on yli 180 kuntaa sekä kymmeniä yksityisiä palveluntuottajia. Oppimaa Oy on Helena Lehtimäen yksin omistama koulutusyritys.

Lisätiedot: Helena Lehtimäki, Oppimaa Oy
helena.lehtimaki at oppimaa.fi
040 5629 441

Toimintakyky ja ICF-viitekehys

Tämä kurssi tarjoaa perustietoa ICF-viitekehyksestä ja sen soveltamisesta. Kurssi on avoin kaikille kiinnostuneille.

Tavoitteemme

Lapsen neuropsykiatrisen häiriön

 • varhainen tunnistaminen ja
 • oikea-aikainen tuki ja kuntoutus

hyödyntämällä ICF-pohjaisia kyselylomakkeita ja
muuttamalla ammattilaisten toimintamalleja.

Tämä kurssi tarjoaa

 • perustiedot ICF-viitekehyksestä  
 • ohjeet, joiden mukaan harjoitellaan ICF-lomakkeiden käyttöä alle kouluikäisen lapsen toimintakyvyn arvioinnissa sekä
 • ohjeet, miten arvioidaan kouluikäisen oppilaan koulunkäyntikykyä ja toimintakykyä olemassa olevilla työkaluilla

Kurssin sisältö


1. Työryhmien kokoaminen (vaka/koulu)
2. Toimintakyky ja kuntoutus
3. ICF-viitekehys
4. Neuvolaikäisen toimintakyvyn arviointi
5. Kouluikäisen toimintakyvyn arviointi

Tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää

 • vahvistaa sote-palveluiden, perhekeskuksen ja sivistystoimen yhteistyötä
 • soveltaa ICF-viitekehystä lapsen toimintakyvyn arvioinnissa
 • selkiyttää ammattilaisten ja kuntoutustyöryhmän toimintaa

Nepsy-palvelujärjestelmä otetaan haltuun

 • päiväkoti ja neuvola kerrallaan.
 • koulu ja opiskeluhuolto kerrallaan.
 • perhekeskus kerrallaan.

Nepsy-palveluverkon perusta

Ammattilaisten
nepsy-osaaminen

Toimintakykyyn
perustuvat palvelut

Perheiden
tuki ja opastus

Lisätiedot
Helena Lehtimäki
040 5629 441
helena.lehtimaki at oppimaa.fi

Huom. Opas esittelee ICF-viitekehyksen periaatteet, mutta kyseessä ei ole virallinen ICF-koulutus.

Perheiden nepsy-opas

 •  Päivittyvän palvelun jatkuva käyttöoikeus

Tämä palvelu tarjoaa
Nepsy-tietoa erityisperheille..

 • Perustietoa neuropsykiatrisista häiriöistä
 • Lapsen ja perheen arjen tuki
 • Oireilun varhainen tunnistaminen
 • Toimintakyky ja kuntoutus
 • Palveluja
 • Tuet ja etuudet
 • Apuvälineet
 • Tietoa ja työkaluja kotiin

... sekä ohjausta vertaistukeen ja palveluihin

 • kokemusasiantuntijoiden neuvoja
 • ohjausta vertaistukiryhmiin
 • tietoa perhekeskusten toiminnasta
 • nepsy-palveluiden esittelyjä
 • kansallinen keskustelufoorumi
 • tietoa hyvinvointialueen ja kuntien yhteistyöstä ja palveluista

Perheiden nepsy-opas on ketterä työkalu

Perheiden nepsy-opas on melko laaja käsikirja, josta käyttäjä voi poimia perheelle tärkeitä tietoja aina tilanteen mukaan. 

Keskustelufoorumilla on mahdollista jakaa kokemuksia ja saada vertaistukea eri puolilta Suomea.

Käyttäjä voi ehdottaa uusia sisältöjä Keskustellaan -moduulissa. Oppimaa pyrkii ottamaan selvää asioista ja tuottamaan uutta sisältöä käsikirjaan.

Skrollaa alas ja tutustu otsikoihin. 

Lisätiedot ja kirjautumisohjeet
Helena Lehtimäki
Oppimaa

helena.lehtimaki at oppimaa.fi

Nepsy-perusteet 2 op

Tämän kurssin opiskeluoikeudet tilataan laskutuksella. Tilauksen jälkeen opiskelija saa kirjautumisohjeet ja kuponkikoodin, jolla hinta muuttuu nollaksi.

Nepsy-perusteet 2 op -videokurssi tarjoaa opiskelijalle perustiedot neuropsykiatrisista häiriöistä, niiden tunnistamisesta ja sekä nepsy-lasten tukemisesta ja ohjaamisesta varhaiskasvatuksessa ja koulussa.

Kurssin asiantuntija on lastenpsykiatri Anita Puustjärvi. Opiskelija pääsee tutustumaan nepsy-lasten maailmaan myös kokemusasiantuntijoiden haastatteluissa.

Kurssin käytyään opiskelija

 • osaa tunnistaa nepsy-lapsen
 • tietää, miten nepsy-lasta hoidetaan 
 • tuntee hyödyllisiä menetelmiä nepsy-lapsen tukemiseksi
 • osaaminen todennetaan  kahdella automatisoidulla tentillä sekä yhdellä esseetehtävällä 

Kurssi sisältää kolme moduulia

 • Erityisperheet
 • Nepsy-lapsen tunnistaminen ja hoito
 • Nepsy-lapsen tukeminen ja ohjaaminen

Kurssin toteutus 

 • 20 oppituntia
 • 125  lyhyttä videota, kesto yht. 6 h
 • 2 automatisoitua tenttiä 
 • 1 esseetehtävä
 • keskustelufoorumi

Arviointi

 • automatisoidut tentit: hyväksytty/hylätty
 • esseevastaus kouluttaja hyväksyy
 • kurssipalaute, jonka kouluttaja hyväksyy
 • hyväksytyn suorituksen jälkeen kurssitodistus ladattavissa kurssialustalta

Opiskeluoikeuksista

 • 12 kk:n opiskeluoikeus
 • kaikki oppimateriaalit heti käyttöön
 • opiskella voi missä ja milloin vain
 • Opiskelu voi käynnistyä heti

Kurssiohjaaja Helena Lehtimäki on opiskelijoiden apuna alusta loppuun. 

Opiskeluoikeuksien tilaaminen

Kurssi on tarkoitettu oppilaitoksille ja organisaatioille, jotka voivat tilata opiskeluoikeuksia laskutuksella. Tilaaja toimittaa Oppimaalle opiskelijoiden yhteystiedot sekä laskutustiedot. 

Tilauksen jälkeen Oppimaa lähettää opiskelijoille kirjautumisohjeet ja kuponkikoodin, jolla hinta nollautuu.

Opiskelu voi käynnistyä heti.

Tilaukset ja lisätiedot
helena.lehtimaki at oppimaa.fi

Oppimaa-tehtävät

Täällä voi suorittaa Oppimaan kurssien vaihtoehtoisia tehtäviä,
mikäli varsinaisten tehtävien suorittaminen ei ole mahdollista.

Kirjautuminen erillisellä koodilla, joka nollaa hinnan.

Lisätiedot
Ota yhteyttä kouluttajaan -linkki

Nepsy-lapsi sote-palveluissa 5 op

Tervetuloa Oppimaahan!

Itsenäiset opiskelijat voivat hankkia kurssin täältä verkkokaupasta.

Organisaatiot voivat tilata kurssin opiskeluoikeuksia laskutuksella ilmoittamalla opiskelijoiden määrän/sähköpostit ja laskutustiedot osoitteeseen helena.lehtimaki at oppimaa.fi.

Kenelle?

Tämä kurssi on tarkoitettu nepsy-palveluverkossa toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

 • Neuvola:  terveydenhoitajat, erityistyöntekijät, nepsy-työntekijät
 • Opiskeluhuolto: kouluterveydenhoitajat,  kuraattorit, psykologit, nepsy-työntekijät
 • Sosiaalipalvelut: perheneuvolan työntekijät, kotipalvelu, tukiperheet, aikuissosiaalityö, lastensuojelu, vammaispalvelut, nepsy-valmentajat ja muut nepsy-työntekijät

Lisäksi olisi hyvä kutsua myös neuvola- ja koululääkärit sekä  varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen edustajia mukaan keskusteluihin, jotta monialainen yhteistyö vahvistuu.  

Kurssin tavoite

Kurssilla on kaksi tavoitetta.

1. Perustiedot neuropsykiatrisista häiriöistä (Moduulit 1-8)

Ensinnäkin kurssi tarjoaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille samat perustiedot neuropsykiatrisisista häiriöistä, niiden hoidosta ja kuntoutuksesta kuin tarjoamme varhaiskasvatuksen ja koulumaailman ammattilaisille omilla kursseillaan. Lisäksi nostamme esiin nimenomaan sote-alaan liittyviä aiheita nepsy-näkökulmasta ja otamme huomioon myös toimivan nepsy-palveluverkon edellytyksiä. 

Suorittamalla moduulit 1 - 8 opiskelija saa todistuksen 5 opintopisteen suorittamisesta.

2. Nepsy-palveluverkko (Moduuli 9)

Moduuli 9 ei ole pakollinen kurssin suorittamiseksi. Se esittelee nepsy-palveluverkkoon liittyviä haasteita sekä Nepsy-palveluverkon yhteiskehittäminen -verkkotyökalun ratkaisuja. Tavoitteena on kannustaa hyvinvointialuetta ja kuntia rakentamaan yhdessä nepsy-palveluverkon kuvaus hyödyntämällä ketterää verkkotyökalua.

Kurssin moduulit

 • Nepsy-palveluverkon taustaa
 • Nepsy-asiakkaat
 • Nepsy-lapsen tunnistaminen ja hoito
 • Neuvola ja varhaiskasvatus
 • Nepsy-lapsen tukeminen ja ohjaaminen
 • Koulu ja opiskeluhuolto
 • Palveluja
 • Tuet ja etuudet
 • Nepsy-palveluverkko

Kurssin sisällöstä lyhyesti

 • tietoa nepsy-palveluihin ja palveluverkkoon liittyvästä lainsäädännöstä
 • perustiedot neuropsykiatrisista häiriöistä, niiden hoidosta ja kuntoutuksesta
 • kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä nepsy-palveluista
 • tietoa varhaiskasvatuksen ja koulun tukitoimista
 • tietoa palveluista, tuista ja etuuksista
 • tenttejä, tehtäviä ja työkaluja nepsy-asiakastyöhön 
 • keskustelufoorumi

Pääasiantuntija on lastenpsykiatrian erikoislääkäri Anita Puustjärvi, joka toimii lastenpsykiatrian linjajohtajana (KYS), ADHD Käypä hoito -työryhmän puheenjohtajana sekä Kelan asiantuntijalääkärinä. Lisäksi mukana lukuisa joukko muita asiantuntijoita ja kokemusasiantuntijoita.

Yhteistyön rakentaminen verkkokurssien avulla.

Varhaiskasvatukselle ja kouluille on oma vastaava kurssinsa, joten kaikilla ammattilaisilla on mahdollisuus saada samat nepsy-perustiedot. Sen jälkeen on hyvä jatkaa keskusteluja kaikkien toimialojen kesken ja rakentaa yhteisiä toimintamalleja.

Oppimaan nepsy-verkkokurssien tavoitteena on tarjota sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä sivistyspalveluiden ammattilaisille perustietoa neuropsykiatrisista häiriöistä sekä samalla vahvistaa monialaista ja moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden välille.

Lisätiedot kursseista: Helena Lehtimäki, Oppimaa

helena.lehtimaki at oppimaa.fi

Nepsy-nuoren tukeminen 5 op

Nepsy-nuoren tukeminen 5 op
- lastensuojelun ja perhetyön ammattilaisille

 • Kurssin tavoitteena on edistää lastensuojelun ja perhetyön ammattilaisten nepsy-osaamista sekä luoda yhteisiä toimintamalleja perheiden ja koulun kanssa nepsy-nuoren tukemiseksi.
 • Työtapana työyhteisöjen yhteinen opiskelu. Myös itsenäinen opiskelu on mahdollista.
 • Oppimateriaalina asiantuntijoiden ja kokemusasiantuntijoiden videot, keskustelufoorumi, automatisoidut tentit, ladattava todistus

Kurssin sisältö

 • 6 moduulia 
 • 38 oppituntia
 • keskustelufoorumit
 • keskustelutehtävät
 • automatisoidut
  totta vai ei -tentit
 • esseetentti
 • ladattava todistus

Kurssin moduulit

 • Erityisperheet 
 • Nepsy-nuoren tunnistaminen ja hoito 
 • Nepsy-nuoren tukeminen ja ohjaaminen 
 • Kohtaamisesta 
 • Monialaisia työkaluja 
 • Apuvälineet 

Itsenäiset opiskelijat voivat hankkia kurssin täältä verkkokaupasta.

Organisaatiot voivat tilata kurssin opiskeluoikeuksia laskutuksella ilmoittamalla opiskelijoiden määrän/sähköpostit ja laskutustiedot osoitteeseen helena.lehtimaki at oppimaa.fi. 

Nepsy-lapsi varhaiskasvatuksessa 5 op

Tervetuloa Oppimaahan!

Nepsy-lapsi varhaiskasvatuksessa 5 op

Kurssin tavoitteena on jakaa nepsy-tietoa sekä luoda päiväkodin, neuvolan, perhepalveluiden ja kodin yhteiset toimintamallit nepsy-lapsen ja -perheen tukemiseksi. Työtapana työyhteisöjen yhteinen opiskelu tai itsenäinen opiskelu verkkokurssilla.

Sisältö

 • Erityisperheet
 • Nepsy-lapsen tunnistaminen ja hoito
 • Nepsy-lapsen tukeminen ja ohjaaminen
 • Toimintakulttuurin kehittäminen
 • Tukea perheille
 • Palveluja
 • Bonus: Sensorinen integraatio ja toimintaterapia
 • Bonus: Apuvälineistä
 • Bonus: Tukea maahanmuuttajataustaisille perheille
 • UUSI: Nepsy-palveluverkko  

Kurssi on suunnattu varhaiskasvatuksen, neuvolan, perhepalveluiden ja lastensuojelun henkilöstön täydennyskoulutukseen sekä alan opiskelijoille. Kouluttajina mm. lastenpsykiatri Anita Puustjärvi ja muita alan asiantuntijoita ja järjestöjen edustajia.

Opiskelu on helppoa ja joustavaa. Se perustuu videoihin, keskustelufoorumiin, tehtäviin ja automatisoituihin tentteihin. Kurssimateriaalit ovat opiskelijoiden käytössä 12 kuukautta. 

Kurssiohjaaja Helena Lehtimäki on opiskelijoiden apuna alusta loppuun. 

Itsenäiset opiskelijat voivat hankkia kurssin täältä verkkokaupasta.

Organisaatiot voivat tilata kurssin opiskeluoikeuksia laskutuksella ilmoittamalla opiskelijoiden määrän/sähköpostit ja laskutustiedot osoitteeseen helena.lehtimaki at oppimaa.fi.

Soteuudistus ja nepsy-palveluverkko

Lain mukaan hyvinvointialue vastaa palveluiden yhteensovittamisesta (10§, 58§). Nepsy-palveluiden integraatio edellyttää sivistyspalveluiden ja soten tiivistä yhteiskehittämistä. Työhön on tarjolla ketterä ja kustannustehokas verkkotyökalu.

Nepsy-palveluverkon yhteiskehittäminen -verkkokurssi
- 10 ratkaisua, joilla hyvinvointialue ja kunnat
ottavat nepsy-palveluverkon yhdessä haltuun

Oppimaan nepsy-verkkokurssien tavoitteena on tarjota sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä sivistyspalveluiden ammattilaisille perustietoa neuropsykiatrisista häiriöistä ja samalla vahvistaa monialaista ja moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden välille.

Lisätiedot kursseista: Helena Lehtimäki, Oppimaa

helena.lehtimaki at oppimaa.fi

Nepsy-lapsi koulussa 5 op

Tervetuloa Oppimaahan!

Nepsy-lapsi koulussa 5 op

Kurssin tavoitteena on jakaa nepsy-tietoa sekä luoda koulun, opiskeluhuollon ja kodin yhteiset toimintamallit nepsy-lapsen ja -perheen tukemiseksi. Työtapana on työyhteisöjen yhteinen opiskelu tai itsenäinen opiskelu verkkokurssilla.

Sisältö 

 • Erityisperheet
 • Nepsy-oppilaan tunnistaminen ja hoito
 • Oppimisen ja koulunkäynnin tuki
 • Nepsy-oppilaan tukeminen ja ohjaaminen
 • Opiskeluhuolto
 • Koulun toimintakulttuuri
 • Tukea perheille 
 • Bonus: Apuvälineistä
 • UUSI: Nepsy-palveluverkko

Kurssi on suunnattu perusopetuksen ja opiskeluhuollon henkilöstön täydennyskoulutukseen. Kouluttajina mm. lastenpsykiatri Anita Puustjärvi ja muita alan asiantuntijoita ja järjestöjen edustajia.

Opiskelu on helppoa ja joustavaa. Se perustuu videoihin, keskustelufoorumiin, tehtäviin ja automatisoituihin tentteihin.  Kurssimateriaalit ovat opiskelijoiden käytössä 12 kuukautta. Kurssilla on mahdollista suorittaa 5 opintopistettä.

Kurssiohjaaja Helena Lehtimäki on opiskelijoiden apuna alusta loppuun.

Itsenäiset opiskelijat voivat hankkia kurssin täältä verkkokaupasta.

Organisaatiot voivat tilata kurssin opiskeluoikeuksia laskutuksella ilmoittamalla opiskelijoiden määrän/sähköpostit ja laskutustiedot osoitteeseen helena.lehtimaki at oppimaa.fi. 

Soteuudistus ja nepsy-palveluverkko

Lain mukaan hyvinvointialue vastaa palveluiden yhteensovittamisesta (10§, 58§). Nepsy-palveluiden integraatio edellyttää sivistyspalveluiden ja soten tiivistä yhteiskehittämistä. Työhön on tarjolla ketterä ja kustannustehokas verkkotyökalu.

Nepsy-palveluverkon yhteiskehittäminen -verkkokurssi
- 10 ratkaisua, joilla hyvinvointialue ja kunnat
ottavat nepsy-palveluverkon yhdessä haltuun

Oppimaan nepsy-verkkokurssien tavoitteena on tarjota sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä sivistyspalveluiden ammattilaisille perustietoa neuropsykiatrisista häiriöistä ja samalla vahvistaa monialaista ja moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden välille.

Lisätiedot kursseista: Helena Lehtimäki, Oppimaa

helena.lehtimaki at oppimaa.fi

Nepsy-oireilevan lapsen tunnistaminen ja tukeminen 2 op

Tämä kurssi on tarkoitettu
Lapset-SIB Vantaa -hankkeen käyttöön.
Kurssille kirjaudutaan erillisellä kuponkikoodilla.

Lisätiedot: helena.lehtimaki at oppimaa.fi

Verkkokurssin tuotanto
Oppimaa Oy
tuottaja Helena Lehtimäki