Helena

<p>PRODUCER. For any practical matter, please, contact me via Contact Course Teacher. / TUOTTAJA. Saat minuun yhteyden kurssin käytännön asioissa Ota yhteyttä opettajaan -linkillä.</p>

Kaikki kurssit tekijältä Helena

Artikkelit kirjoittajalta Helena

Lähisuhdeväkivalta puheeksi

​Kolme kysymystä Tapani Aholalle

Miten lähisuhdeväkivalta otetaan puheeksi?

Tapani Aholan ja Maiju Aholan teos Väkivallasta turvallisuuteen esittelee lukijalle ratkaisukeskeisiä lähisuhdeväkivaltatyöhön sovellettavia työtapoja, jotka ovat kaikkia osapuolia kunnioittavia ja tuottavat lähestymistavallaan toiveikkuutta tilanteesta selviytymiseen. Kirjan toinen tekijä Tapani Ahola kertoo videoisssa lähemmin kirjan sisällöistä.

Mitä ammatti-ihmisten tulisi tietää?

Tapani Ahola kertoo, että tilastot paljastavat lähisuhdeväkivallasta vain murto-osan.

Kirjassa käsitellään aihetta kolmesta näkökulmasta. Mitä kohde voi tehdä? Mitä tekijä voi tehdä? Ja mitä ympäristö voi tehdä? Keskeinen kysymys kaiken takana on kuitenkin, miten lähisuhdeväkivallan kierre saadaan katkaistuksi.

Miten vuorovaikutus toimii?

Kirja sisältää myös tarinoita, jotka valaisevat keskusteluja ja prosessien etenemistä. Keskusteluihin tarvitaan kartta, joka etenee kohti päämäärää.

Tavoitteena on vastuun ottaminen teoista. Tapani Ahola tiivistää asian näin: Vastuuntunto on ihmisistä välittämistä.

LAPE-VERKOSTOTYÖ

​KURSSIN PÄIVITYS KÄYNNISSÄ!

Lasten, nuorten ja perheiden
ratkaisukeskeinen, verkottuva maakunta

Sote- ja maakuntauudistus sekä LAPE-muutosohjelma

Mikä on tavoitteemme?

Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen pohtii, 
millaisia muutoksia LAPE voi saada aikaan.


Miten aktiivista on maakunnan sisäinen ja maakuntien välinen yhteistyö  muutosprosessissa?

Lasten ja nuorten palveluiden johtaja Ismo Korhonen, Kouvolan kaupunki

LAPE JA ICT

​Tällä ilmaiskurssilla seuraamme Etelä-Karjalan LAPE-hankkeen ICT-kehitystyötä. 

​Yksi kurssin asiantuntijoista on Eksoten tietohallintojohtaja Toni Suihko.

​Hierarkia ja siilot tappaa innovaatioon vääjäämättä. Mahdollista innovointi ja ideoiden toteuttaminen helpoksi – saatat ehkä saada aikaan muutoksen.

​Toni Suihko kertoo, missä vaiheessa Eksote on ICT-kehitystyössään.

Maailma muuttuu radikaalisti tällä hetkellä - oikein tehtynä LAPE-hankeen ICT-osuus voi olla esimerkillinen!

​- - - 

​Klikkaa Lisää ostoskoriin (0 €) ja kirjaudu ilmaiskurssille sähköpostilla. (Salasanan saat valita itse.)

​Kirjautumalla pääset osallistumaan keskusteluun.

Lasten nettimaailma

Alakoulut

​Alakoulun opettajalle

Internetin merkitys lasten ja nuorten elämässä ja koulumaailmassa kasvaa merkittävästi koko ajan. Internet on tärkeä osa erilaisia oppimisprosesseja, sekä tiedollisia että sosiaalisia.

Internetin käyttöön liittyy kuitenkin vaaroja, jotka kasvattajien tulisi huomioida mahdollisimman varhain.

Tämän materiaalin tavoitteena on esitellä tietoa vakavasta aiheesta niin opettajille kuin vanhemmillekin.

Alakoululaisille​

Tämän materiaalin tavoitteena on tarjota alakoulun oppilaille tietoa internetin vaaroista. Oppilaille esitellään yleistä tietoa internetistä ja lapsen oikeuksista verkossa.

Sen jälkeen kerrotaan, miten lasta pyritään suojelemaan internetin vaaroilta esimerkiksi ikärajojen avulla. Seuraavaksi käsitellään sosiaalisen median piirteitä, nettituttavuuksia, nettikiusaamista ja piratismia.

Lopuksi nostetaan esiin netin haitalliset sisällöt ja niiltä suojautumisen. Pyrkimyksenä on esitellä lapsille mm. pornografian ja seksin käsitteet, joilla he voisivat kertoa mahdollisista kokemuksistaan aikuisille kahdenvälisissä keskusteluissa.

​Yläkoulut

​Yläkoulun opettajalle

Tämän materiaalin tavoitteena on tarjota yläkouluikäisille tietoa internetin vaaroista. Materiaali on toteutettu yhteistyössä nettipoliisien kanssa.

Nettipoliisien kouluvierailujen pohjalta voidaan todeta, että yläkouluikäisten näkökulmasta keskeisiä aiheita ovat hyväksikäyttö, ahdistelu ja pedofiilit netissä, piratismi, laiton materiaali, kommunikointi ja kunnianloukkaukset sosiaalisessa mediassa sekä väkivalta verkossa.

Asiantuntijana on tunnettu nettipoliisi Marko “Fobba” Forss. Mukana on myös tunnettuja nuoria tubettajia, joiden videoblogit keräävät suuria katsojamääriä.

​Yläkoululaisille

​Tämän materiaalin tavoitteena on puhua nuorille internetin vaaroista.

Nuoret näyttävät olevan varsin hyväuskoisia netin käyttäjiä, eivätkä usko, että huonot kokemukset osuisivat juuri heidän kohdalleen. Tässä materiaalissa esitelläänkin muutamia tositapahtumiin pohjautuvia esimerkkejä, joissa puhutaan hyvin suoraa.

Esimerkkien pohjalta koululuokassa voidaan keskustella aiheista tai toteuttaa mediatehtäviä.

Nuorten nettimaailma

Kurssin sisältöä päivitetään!

Mitä?

​Tällä ilmaiskurssilla tutustutaan sosiaaliseen mediaan siihen liittyvien rikosten ja rikollisuuden näkökulmasta.

Some ja rikokset​

Kurssin aiheet osoittavat, että netissä rikoksen tunnusmerkit voivat täyttyä yllättävän helposti. ​Kurssin keskeinen lähde on Marko Forssin teos Fobban sosiaalisen median selviytymisopas, Crime Time 2014.

Kenelle?

​Kurssi on hyödyllinen kaikille netin käyttäjille, niin aikuisille kuin nuoremmillekin.

Asiantuntijat

​Nettipoliisi Marko "Fobba" Forss
Asiantuntija Sari Valoaho, Pelastakaa Lapset ry
eeddspeaks, marieveronica, tubettajia

Kurssimateriaali on tuotettu amk-opiskelijoille vuonna 2014 Media nuorisotyössä-verkkokurssiin.

Oppimaa tuotti materiaalista vuonna 2015 version Edubox-palveluun, johon voi tutustua ilmaiseksi  täällä.

Kurssin toimittaja ja tuottaja on Helena Lehtimäki, Oppimaa Oy​

Matka erityislapsesta onnelliseksi aikuiseksi

Tulossa

Matka erityislapsesta onnelliseksi aikuiseksi. Elämää ADD:n kanssa​

​Aleksi Lehtinen on ADD-kokemusasiantuntija ja hän tulee
kertomaan meille oman tarinansa.

Aleksin tarina auttaa meitä ymmärtämään erityislapsen elämää.

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri

Johdantokurssi ratkaisukeskeiseen ajatteluun varhaiskasvatuksessa

Tämän kurssin tavoitteena on herättää varhaiskasvatuksen ammattilaisten ja alan opiskelijoiden kiinnostus toimintakulttuurin kehittämiseen.

​Kenelle?

 • Päiväkotien koko henkilöstölle
 • Perhepäivähoitajille
 • Varhaiskasvatusalan opiskelijoille

​Ratkaisukeskeisyys sekä lasten ja huoltajien osallisuus

Lappeenrannan kaupungin varhaiskasvatus on kouluttautunut ratkaisukeskeiseen ajatteluun jo usean vuoden ajan. Koulutus käynnistyi perusopetuksen puolella jo vuonna 2008 ja nyt oppilaiden hyvinvointiprofiilit osoittavat kiistatta sen myönteisen vaikutuksen. Perusopetuksesta nämä hyvät opit ovat siirtyneet myös Lappeenrannan varhaiskasvatukseen.

Tällä kurssilla opiskelija pääsee tututustumaan Lappeen päiväkodin toimintakulttuuriin päiväkodin johtajan Heli Puhakaisen johdolla.

​Muita asiantuntijoita ovat varhaiskasvatusjohtaja Päivi Virkki, varhaiskasvatuksen erityisopettaja Riitta Paakki ja lastentarhanopettaja Hannele Kokkonen.

Kurssin tavoitteena on herättää varhaiskasvatuksen ammattilaisten ja alan opiskelijoiden kiinnostus oman työyhteisönsä toimintakulttuurin kehittämiseen hyvien esimerkkien avulla.

Kurssi soveltuu

 • itsenäiseen opiskeluun
 • työyhteisön yhteiseen opiskeluun

​Lappeen päiväkodin johtaja Heli Puhakainen esittelee videossa päiväkodin.

Oppiva työyhteisö

Kurssi edesauttaa oppivan työyhteisön kehittämistä. Yhteinen opiskelu on joustavaa. Työyhteisö päättää itse opiskelun aikataulusta. Kurssilaiset opiskelevat ensin itsenäisesti verkossa.

Sen jälkeen työyhteisö keskustelee oppituntien sisällöistä esimerkiksi viikkokokouksissa tai tiimien. Miten voisimme soveltaa näitä ideoita omassa työyhteisössämme?

Hyvä rytmi on opiskella yksi moduuli viikossa.

 • Katso videot kun sinulle sopii.
 • Osallistu keskustelufoorumiin.
 • Koko työyhteisö tai tiimi keskustelee oppituntien sisällöistä.
 • Työyhteisö tai tiimi päättää menetelmien soveltamisesta.

Seuraavat kurssit

Tämän kurssin jälkeen suosittelemme seuraaviksi kursseiksi:

Tervetuloa opiskelemaan!

Minuun saat yhteyden
Ota yhteyttä opettajaan -linkin kautta

Tuotanto © Oppimaa Oy
yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin ja
Lappeen päiväkodin  kanssa

Helena Lehtimäki

Hyvinvoiva koulu

Johdantokurssi ratkaisukeskeiseen ajatteluun perusopetuksessa

Tämän kurssin tavoitteena on herättää perusopetuksen ammattilaisten ja alan opiskelijoiden kiinnostus
koulun toimintakulttuurin kehittämiseen.

Kenelle?​

 • Perusopetuksen opettajille
 • Rehtoreille
 • Kuraattoreille
 • Psykologeille
 • Koulunkäyntiavustajille
 • Kouluterveyden työntekijöille
 • Opetusalan ja opiskeluhuollon opiskelijoille

​Lappeenranta ja ratkaisukeskeinen toimintakulttuuri

Toimintakulttuurin kehittäminen edistää perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamista. Lappeenrannassa koulujen toimintakulttuuria on kehitetty vuodesta 2008 kouluttautumalla ratkaisukeskeiseen ajatteluun.

Tällä kurssilla tutustutaan Lappeen päiväkotikoulun toimintakulttuuriin Lappeenrannan Sammonlahdessa. Rehtori Ville Laivamaan johdolla koulussa on kehitetty vuosien varrella lukuisia hyviä toimintamalleja, joiden myönteinen vaikutus näkyy vuosittain tehtävässä hyvinvointiprofiili-kyselyssä. ​

Kurssin aluksi erityisopettaja Satu Harjunen kertoo elävästi omista koulutuskokemuksistaan. Hän huomasi nopeasti koulutuksen myönteiset vaikutukset omassa työssään.

​Muita haastateltavia ovat Lappeenrannan perusopetusjohtaja Mari Ruotti, erityisopettajat Riikka Qvintus ja Marika Haapalainen sekä kuraattori Laura Saukko.

Miten ratkaisukeskeisyys löysi tiensä Lappeerantaan?​

​Lappeenrannan perusopetusjohtaja Mari Routti kertoo, miksi hän lähti etsimään uudenlaista koulutusta koulujen toimintakulttuurin kehittämiseksi.

Oppiva työyhteisö

Kurssin tavoitteena on herättää perusopetuksen ammattilaisten ja alan opiskelijoiden kiinnostus oman työyhteisönsä toimintakulttuurin kehittämiseen hyvien esimerkkien avulla.

​Kurssi soveltuu

 • itsenäiseen opiskeluun
 • työyhteisön yhteiseen opiskeluun

Opiskelu on joustavaa. Työyhteisö päättää itse opiskelun aikataulusta. Kurssilaiset opiskelevat ensin itsenäisesti verkossa. Sen jälkeen työyhteisö keskustelee oppituntien sisällöistä esimerkiksi viikkokokouksissa tai tiimien palavereissa.

Opiskeluryhmä voi koostua esimerkiksi koulun alkuopetuksen opettajista.​

Hyvä rytmi on opiskella yksi moduuli viikossa.

 • Katso videot kun sinulle sopii.
 • Osallistu keskustelufoorumiin.
 • Koko työyhteisö tai tiimi keskustelee oppituntien sisällöistä.
 • Työyhteisö tai tiimi päättää menetelmien soveltamisesta.

Seuraavat kurssit

Tämän kurssin jälkeen suosittelemme seuraaviksi kursseiksi:

Tervetuloa opiskelemaan!

Minuun saat yhteyden
Ota yhteyttä opettajaan -linkin kautta.

Tuotanto © Oppimaa Oy
yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin ja
Lappeen päiväkotikoulun kanssa.

Helena Lehtimäki

Oppimaa Uutiset

Oppimaa Uutiset on maksuton uutiskanava, jossa seurataan
varhaiskasvatuksen, opetuksen ja sote-alan tapahtumia Suomessa.

​ ​Mikä on tavoittee​mme?

​Ope​tushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen pohtii,
millaisia muutoksia LAPE voi saada aikaan.

​Olli-Pekka Heinonen: Lapsen hyvinvointi ja oppiminen ovat vahvasti sidoksissa keskenään.

Mikä on LAPE - Lasten, nuorten ja
perhepalveluiden muutosohjelma?

​LAPE-hankepäällikkö Hanne Kalmari: LAPE on muutosohjelma. 

Mikä on SiSote?

Kun kehitämme LAPE:ssa varhaiskasvatusta ja koulua lasten ja nuorten hyvinvoinnin tueksi, meidän on syytä puhua SiSotesta. Tällöin sivistystoimi, sosiaalitoimi ja terveystoimi tulee nähdä yhtenä kokonaisuutena. 

LAPE-muutosohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja Maria Kaisa Aula: Miten SiSotea rakennetaan?

Miten Kouvola kehittää jo toteuttamaansa SiSotea
 sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä?

Kouvolan lasten ja nuorten palveluiden johtaja Ismo Korhonen: Miten paljon maakunnat tekevät yhteistyötä uudistuksissa?

Miten Me-säätiö on mukana lasten ja nuorten
syrjäytymisen ehkäisyssä?

Me-säätiön toimitusjohtaja Ulla Nord: Me-säätiö ja kolmas sektori
 toimivat yhteistyössä kuntien kanssa.

Tervetuloa seuraamaan Oppimaa-videoiden uutisvirtaa ja oppimaan uutta!

Tutustu uutisvideoihin linkeistä. Kirjautumalla palveluun voit osallistua myös keskusteluun.​​​​

 • Klikkaa Lisää ostoskoriin -palkkia
 • Kirjaudu sähköpostilla, salasanan saat valita itse
 • ​Pääset kommentoimaan videoita ja saat sähköpostiisi uutiskirjeitä