OPPIMAA

PRODUCER. For any practical matter, please, contact me via Contact Course Teacher. / TUOTTAJA. Saat minuun yhteyden kurssin käytännön asioissa Ota yhteyttä opettajaan -linkillä.

Kaikki kurssit tekijältä OPPIMAA

Artikkelit kirjoittajalta OPPIMAA

Ammattilaisen nepsy-opas

Huom.

 • Organisaatiot tilaavat oppaan 12 kuukauden käyttöoikeuksia omille työntekijöilleen laskutuksella ilmoittamalla käyttäjien sähköpostit ja laskutustiedot.
 •  Saavat tällöin käyttöönsä kuponkikoodin,  jolla kurssille kirjautuessa hinta muuttuu nollaksi. 
 • Suositus: osallistujat suorittaneet oman ammattiryhmänsä nepsy-kurssin
 • Päivitys käynnissä...

Ammattilaisen nepsy-opas

Ammattilaisen nepsy-opas on sivistyksen ja sote-alan ammattilaisten työkalu, jonka tavoitteena on edistää neuropsykiatrisesti oireilevien lasten varhaista tunnistamista ja oikea-aikaista kuntoutukseen pääsyä.

Opas keskittyy sekä  neuvolaikäisiin että kouluikäisiin lapsiin ja nuoriin.

Tavoitteemme

Lapsen neuropsykiatrisen häiriön

 • varhainen tunnistaminen ja
 • oikea-aikainen tuki ja kuntoutus

hyödyntämällä ICF-pohjaisia kyselylomakkeita ja
muuttamalla ammattilaisten toimintamalleja.

Tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää

 • vahvistaa sote-palveluiden, perhekeskuksen ja sivistystoimen yhteistyötä
 • soveltaa ICF-viitekehystä lapsen toimintakyvyn arvioinnissa
 • selkiyttää ammattilaisten ja kuntoutustyöryhmän toimintaa

Nepsy-palvelujärjestelmä otetaan haltuun

 • päiväkoti ja neuvola kerrallaan.
 • koulu ja opiskeluhuolto kerrallaan.
 • perhekeskus kerrallaan.

Nepsy-palveluverkon perusta

Ammattilaisten
nepsy-osaaminen

Toimintakykyyn
perustuvat palvelut

Perheiden
tuki ja opastus

Ammattilaisen nepsy-oppaan sisältö

1. Työryhmien kokoaminen (vaka/koulu)
2. Toimintakyky ja kuntoutus
3. ICF-viitekehys
4. Neuvolaikäisen toimintakyvyn arviointi
5. Kouluikäisen toimintakyvyn arviointi
6. Kuntoutuspalvelut
7. Palvelukokonaisuus
8. Kokemuksia ja keskustelua

Suositus

Suosittelemme, että Ammattilaisen nepsy-oppaan käyttäjällä on perustiedot hallussa neuropsykiatrisista häiriöistä, esimerkiksi suoritettuna oman ammattiryhmän nepsy-kurssi. Lue lisää

Lisätiedot
Helena Lehtimäki
040 5629 441
helena.lehtimaki at oppimaa.fi

Huom. Opas esittelee ICF-viitekehyksen periaatteet, mutta kyseessä ei ole virallinen ICF-koulutus.

Perheiden nepsy-opas

Oppaan hankkiminen

 • Organisaatiot voivat hankkia tämän kurssin käyttöoikeuksia ja tarjota niitä maksutta perheille.
 • Kirjautuminen tapahtuu koodilla, joka muuttaa hinnan nollaksi.
 • Tarkoitus on, että tämä kurssi liitettäisiin kunnan tai perhekeskuksen verkkosivuille ja samaan yhteyteen lisätään tiedot paikallisista palveluista.  
 • Huom. päivitys käynnissä...

Tämän palvelun tarkoituksena on tarjota
perheille nepsy-tietoa yleisesti...

 • neuropsykiatrisista häiriöistä
 • arjen tukitoimista
 • perhekeskuksen palveluista
 • vanhempien osallisuudesta
 • tutkimuksista ja hoidosta
 • toimintakyvystä
 • kuntoutuksesta
 • kunnan palveluista
 • erityistason palveluista
 • Kelan palveluista
 • taloudellisesta tuesta
 • apuvälineistä
 • järjestöjen nepsy-palveluista
 • menetelmistä ja työkaluista
 • vertaistuesta
 • .....

... sekä ohjata myös paikallisiin nepsy-palveluihin.

 • Mitä kunnan verkkosivuilta tulisi löytyä?
 • Ovatko nepsy-palveluiden yhteystiedot helposti saatavilla?
 • Miten löytyy tietoa perhekeskuksen palveluista?
 • Onko perhekeskuksessa nepsy-koordinaattori?
 • Onko kunnassa nepsy-tukipuhelin?
 • Entä Nepsy-lainaamo?
 • Löytyykö vertaistukiryhmiä?
 • Onko tietoja paikallisista kolmannen sektorin palveluista?
 • Onko neuvolassa nepsy-terveydenhoitaja?
 • Onko nepsy-valmennusta?
 • Miten nepsy-asioita hoidetaan kouluterveydenhuollossa?
 • Keitä kuuluu lasten kuntoutustyöryhmään?
 • Kuinka usein työryhmä kokoontuu?
 • ....

Nepsy-opas on ketterä työkalu

Perheiden nepsy-opas on melko laaja käsikirja, josta käyttäjä voi poimia perheelle tärkeitä tietoja aina tilanteen mukaan. 

Keskustelufoorumilla on mahdollista jakaa kokemuksia ja saada vertaistukea eri puolilta Suomea.

Käyttäjä voi ehdottaa uusia sisältöjä Keskustellaan -moduulissa. Oppimaa pyrkii ottamaan selvää asioista ja tuottamaan uutta sisältöä oppaaseen.

Lisätiedot ja kirjautumisohjeet
Helena Lehtimäki
Oppimaa

helena.lehtimaki at oppimaa.fi

Nepsy-perusteet 2 op

Tämän kurssin opiskeluoikeudet tilataan laskutuksella. Tilauksen jälkeen opiskelija saa kirjautumisohjeet ja kuponkikoodin, jolla hinta muuttuu nollaksi.

Nepsy-perusteet 2 op -videokurssi tarjoaa opiskelijalle perustiedot neuropsykiatrisista häiriöistä, niiden tunnistamisesta ja sekä nepsy-lasten tukemisesta ja ohjaamisesta varhaiskasvatuksessa ja koulussa.

Kurssin asiantuntija on lastenpsykiatri Anita Puustjärvi. Opiskelija pääsee tutustumaan nepsy-lasten maailmaan myös kokemusasiantuntijoiden haastatteluissa.

Kurssin käytyään opiskelija

 • osaa tunnistaa nepsy-lapsen
 • tietää, miten nepsy-lasta hoidetaan 
 • tuntee hyödyllisiä menetelmiä nepsy-lapsen tukemiseksi
 • osaaminen todennetaan  kahdella automatisoidulla tentillä sekä yhdellä esseetehtävällä 

Kurssi sisältää kolme moduulia

 • Erityisperheet
 • Nepsy-lapsen tunnistaminen ja hoito
 • Nepsy-lapsen tukeminen ja ohjaaminen

Kurssin toteutus 

 • 20 oppituntia
 • 125  lyhyttä videota, kesto yht. 6 h
 • 2 automatisoitua tenttiä 
 • 1 esseetehtävä
 • keskustelufoorumi

Arviointi

 • automatisoidut tentit: hyväksytty/hylätty
 • esseevastaus kouluttaja hyväksyy
 • kurssipalaute, jonka kouluttaja hyväksyy
 • hyväksytyn suorituksen jälkeen kurssitodistus ladattavissa kurssialustalta
 • opiskelija toimittaa todistuksen oppilaitokselle

Opiskeluoikeuksista

 • 12 kk:n opiskeluoikeus
 • kaikki oppimateriaalit heti käyttöön
 • opiskella voi missä ja milloin vain
 • Opiskelu voi käynnistyä heti

Kurssiohjaaja Helena Lehtimäki on opiskelijoiden apuna alusta loppuun. 

Opiskeluoikeuksien tilaaminen

Kurssi on tarkoitettu oppilaitoksille ja organisaatioille, jotka voivat tilata opiskeluoikeuksia laskutuksella. Tilaaja toimittaa Oppimaalle opiskelijoiden yhteystiedot sekä laskutustiedot. 

Tilauksen jälkeen Oppimaa lähettää opiskelijoille kirjautumisohjeet ja kuponkikoodin, jolla hinta nollautuu.

Opiskelu voi käynnistyä heti.

Tilaukset ja lisätiedot
helena.lehtimaki at oppimaa.fi

Oppimaa-tehtävät

Täällä voi suorittaa Oppimaan kurssien vaihtoehtoisia tehtäviä,
mikäli varsinaisten tehtävien suorittaminen ei ole mahdollista.

Kirjautuminen erillisellä koodilla, joka nollaa hinnan.

Lisätiedot
Ota yhteyttä kouluttajaan -linkki

Nepsy-lapsi sote-palveluissa 5 op

Tervetuloa Oppimaahan!

Itsenäiset opiskelijat voivat hankkia kurssin täältä verkkokaupasta.

Organisaatiot voivat tilata kurssin opiskeluoikeuksia laskutuksella ilmoittamalla opiskelijoiden määrän/sähköpostit ja laskutustiedot osoitteeseen helena.lehtimaki at oppimaa.fi.

Kenelle?

Tämä kurssi on tarkoitettu nepsy-palveluverkossa toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

 • Neuvola:  terveydenhoitajat, erityistyöntekijät, nepsy-työntekijät
 • Opiskeluhuolto: kouluterveydenhoitajat,  kuraattorit, psykologit, nepsy-työntekijät
 • Sosiaalipalvelut: perheneuvolan työntekijät, kotipalvelu, tukiperheet, aikuissosiaalityö, lastensuojelu, vammaispalvelut, nepsy-valmentajat ja muut nepsy-työntekijät

Lisäksi olisi hyvä kutsua myös neuvola- ja koululääkärit sekä  varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen edustajia mukaan keskusteluihin, jotta monialainen yhteistyö vahvistuu.  

Kurssin tavoite

Kurssilla on kaksi tavoitetta.

1. Perustiedot neuropsykiatrisista häiriöistä (Moduulit 1-8)

Ensinnäkin kurssi tarjoaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille samat perustiedot neuropsykiatrisisista häiriöistä, niiden hoidosta ja kuntoutuksesta kuin tarjoamme varhaiskasvatuksen ja koulumaailman ammattilaisille omilla kursseillaan. Lisäksi nostamme esiin nimenomaan sote-alaan liittyviä aiheita nepsy-näkökulmasta ja otamme huomioon myös toimivan nepsy-palveluverkon edellytyksiä. 

Suorittamalla moduulit 1 - 8 opiskelija saa todistuksen 5 opintopisteen suorittamisesta.

2. Kunnan nepsy-palveluverkon rakentaminen (Moduuli 9)

Toiseksi tällä kurssilla on mahdollista rakentaa kuntaan nepsy-palveluverkkoa ja siihen liittyviä palveluja. Sote-alan tulisi käynnistää nepsy-palveluverkon rakentamisen prosessi. Moduulissa 9 tarjotaan ohjeistus, miten kootaan nepsy-palveluverkon kehittäjäryhmät ja miten ryhmät työskentelevät.

Moduuli 9 ei ole pakollinen kurssin suorittamiseksi. Se sisältyy kurssiin, koska nepsy-palveluverkon rakentamisen käynnistäminen on luontevaa tässä yhteydessä. Mikäli kunta haluaa käynnistää oman nepsy-palveluverkon rakentamisen,  Oppimaa tarjoaa  siihen tukea ja opastusta. Klikkaa tällöin Ota yhteyttä kouluttajaan -linkkiä kurssin etusivulla.

Kurssin sisältö lyhyesti

 • tietoa nepsy-palveluihin ja palveluverkkoon liittyvästä lainsäädännöstä
 • perustiedot neuropsykiatrisista häiriöistä, niiden hoidosta ja kuntoutuksesta
 • kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä nepsy-palveluista
 • tietoa varhaiskasvatuksen ja koulun tukitoimista
 • tietoa palveluista, tuista ja etuuksista
 • tenttejä, tehtäviä ja työkaluja nepsy-asiakastyöhön 
 • keskustelufoorumi

Pääasiantuntija on lastenpsykiatrian erikoislääkäri Anita Puustjärvi, joka toimii lastenpsykiatrian linjajohtajana (KYS), ADHD Käypä hoito -työryhmän puheenjohtajana sekä Kelan asiantuntijalääkärinä. Lisäksi mukana lukuisa joukko muita asiantuntijoita ja kokemusasiantuntijoita.

Yhteistyön rakentaminen verkkokurssien avulla.

Varhaiskasvatukselle ja kouluille on oma vastaava kurssinsa, joten kaikilla ammattilaisilla on mahdollisuus saada samat nepsy-perustiedot. Sen jälkeen on hyvä jatkaa keskusteluja kaikkien toimialojen kesken ja rakentaa yhteisiä toimintamalleja kurssien lopussa olevan materiaalin avulla. 

Oppimaan nepsy-verkkokurssien tavoitteena on tarjota sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä sivistyspalveluiden ammattilaisille perustietoa neuropsykiatrisista häiriöistä sekä samalla vahvistaa monialaista ja moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden välille.

Lisätiedot kursseista: Helena Lehtimäki, Oppimaa

helena.lehtimaki at oppimaa.fi

Oppimaan nepsy-tuki perheille

Tervetuloa Oppimaahan! 

Oppimaan nepsy-tuki perheille -verkkopalvelu
tarjoaa nepsy-perheille tietoa, työkaluja ja tukea.

Hankkimalla tämän videokurssin saat

 • yleistietoa neuropsykiatristen häiriöiden tunnistamisesta ja hoidosta Suomen ehkä tunnetuimmalta nepsy-asiantuntijalta, lastenpsykiatri Anita Puustjärveltä 
 • kokemuksiin perustuvaa tietoa monilta kokemusasiantuntijoilta
 • ohjausta ja opastusta varhaiskasvatuksen, neuvolan ja koulun tukitoimista
 • apuvälineiden ja työkalujen esittelyjä
 • videoita terapia- ja kuntoutuspalveluista
 • opastusta tukien ja etuuksien hakemiseen
 • vertaistukea keskustelufoorumilla

Jatkuva käyttöoikeus

Oppimaan nepsy-tuki perheille -verkkopalvelua
päivitetään säännöllisesti käyttäjien toiveiden mukaan.

Täältä löydät myös kunnan nepsy-palveluverkkoon liittyviä kysymyksiä, joita voit esittää oman kuntasi sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä varhaiskasvatuksen ja opetuksen ammattilaisille.

Lisätiedot 
Helena Lehtimäki
Oppimaa

helena.lehtimaki at oppimaa.fi

Nepsy-nuoren tukeminen 5 op

Nepsy-nuoren tukeminen 5 op
- lastensuojelun ja perhetyön ammattilaisille

 • Kurssin tavoitteena on edistää lastensuojelun ja perhetyön ammattilaisten nepsy-osaamista sekä luoda yhteisiä toimintamalleja perheiden ja koulun kanssa nepsy-nuoren tukemiseksi.
 • Työtapana työyhteisöjen yhteinen opiskelu. Myös itsenäinen opiskelu on mahdollista.
 • Oppimateriaalina asiantuntijoiden ja kokemusasiantuntijoiden videot, keskustelufoorumi, automatisoidut tentit, ladattava todistus

Kurssin sisältö

 • 6 moduulia 
 • 38 oppituntia
 • keskustelufoorumit
 • keskustelutehtävät
 • automatisoidut
  totta vai ei -tentit
 • esseetentti
 • ladattava todistus

Kurssin moduulit

 • Erityisperheet 
 • Nepsy-nuoren tunnistaminen ja hoito 
 • Nepsy-nuoren tukeminen ja ohjaaminen 
 • Kohtaamisesta 
 • Monialaisia työkaluja 
 • Apuvälineet 

Itsenäiset opiskelijat voivat hankkia kurssin täältä verkkokaupasta.

Organisaatiot voivat tilata kurssin opiskeluoikeuksia laskutuksella ilmoittamalla opiskelijoiden määrän/sähköpostit ja laskutustiedot osoitteeseen helena.lehtimaki at oppimaa.fi. 

Nepsy-lapsi varhaiskasvatuksessa 5 op

Tervetuloa Oppimaahan!

Oppimaan nepsy-videokurssit 2 minuutissa

Itsenäiset opiskelijat voivat hankkia kurssin täältä verkkokaupasta.

Organisaatiot voivat tilata kurssin opiskeluoikeuksia laskutuksella ilmoittamalla opiskelijoiden määrän/sähköpostit ja laskutustiedot osoitteeseen helena.lehtimaki at oppimaa.fi.

Nepsy-lapsi varhaiskasvatuksessa 5 op

Kurssin tavoitteena on jakaa nepsy-tietoa sekä luoda päiväkodin, neuvolan, perhepalveluiden ja kodin yhteiset toimintamallit nepsy-lapsen ja -perheen tukemiseksi. Työtapana työyhteisöjen yhteinen opiskelu tai itsenäinen opiskelu verkkokurssilla.

Sisältö

 • Erityisperheet
 • Nepsy-lapsen tunnistaminen ja hoito
 • Nepsy-lapsen tukeminen ja ohjaaminen
 • Toimintakulttuurin kehittäminen
 • Tukea perheille
 • Palveluista  

Kurssi on suunnattu varhaiskasvatuksen, neuvolan, perhepalveluiden ja lastensuojelun henkilöstön täydennyskoulutukseen sekä alan opiskelijoille. Kouluttajina mm. lastenpsykiatri Anita Puustjärvi ja muita alan asiantuntijoita ja järjestöjen edustajia.

Opiskelu on helppoa ja joustavaa. Se perustuu videoihin, keskustelufoorumiin, tehtäviin ja automatisoituihin tentteihin. Kurssimateriaalit ovat opiskelijoiden käytössä 12 kuukautta. 

Kurssiohjaaja Helena Lehtimäki on opiskelijoiden apuna alusta loppuun. 

Yhteistyön rakentaminen verkkokurssien avulla.

Kouluille ja sote-palveluille on oma vastaava kurssinsa, joten kaikki ammattilaiset saavat samat perustiedot. Nepsy-palveluverkon rakentamiseen liittyvä materiaali löytyy Nepsy-lapsi sote-palveluissa 5 op -kurssista.

Oppimaan nepsy-verkkokurssien tavoitteena on tarjota sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä sivistyspalveluiden ammattilaisille perustietoa neuropsykiatrisista häiriöistä ja samalla vahvistaa monialaista ja moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden välille.

Lisätiedot kursseista: Helena Lehtimäki, Oppimaa

helena.lehtimaki at oppimaa.fi

Nepsy-lapsi koulussa 5 op

Tervetuloa Oppimaahan!

Itsenäiset opiskelijat voivat hankkia kurssin täältä verkkokaupasta.

Organisaatiot voivat tilata kurssin opiskeluoikeuksia laskutuksella ilmoittamalla opiskelijoiden määrän/sähköpostit ja laskutustiedot osoitteeseen helena.lehtimaki at oppimaa.fi. 

Nepsy-lapsi koulussa 5 op

Kurssin tavoitteena on jakaa nepsy-tietoa sekä luoda koulun, opiskeluhuollon ja kodin yhteiset toimintamallit nepsy-lapsen ja -perheen tukemiseksi. Työtapana on työyhteisöjen yhteinen opiskelu tai itsenäinen opiskelu verkkokurssilla.

Sisältö 

 • Erityisperheet
 • Nepsy-oppilaan tunnistaminen ja hoito
 • Oppimisen ja koulunkäynnin tuki
 • Nepsy-oppilaan tukeminen ja ohjaaminen
 • Opiskeluhuolto
 • Koulun toimintakulttuuri
 • Tukea perheille 

Kurssi on suunnattu perusopetuksen ja opiskeluhuollon henkilöstön täydennyskoulutukseen. Kouluttajina mm. lastenpsykiatri Anita Puustjärvi ja muita alan asiantuntijoita ja järjestöjen edustajia.

Opiskelu on helppoa ja joustavaa. Se perustuu videoihin, keskustelufoorumiin, tehtäviin ja automatisoituihin tentteihin.  Kurssimateriaalit ovat opiskelijoiden käytössä 12 kuukautta. Kurssilla on mahdollista suorittaa 5 opintopistettä.

Kurssiohjaaja Helena Lehtimäki on opiskelijoiden apuna alusta loppuun.

Yhteistyön rakentaminen verkkokurssien avulla. 

Varhaiskasvatukselle ja sote-palveluille on oma vastaava kurssinsa, joten kaikki ammattilaiset saavat samat perustiedot. Nepsy-palveluverkon rakentamiseen liittyvä materiaali löytyy Nepsy-lapsi sote-palveluissa 5 op -kurssista.

Oppimaan nepsy-verkkokurssien tavoitteena on tarjota sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä sivistyspalveluiden ammattilaisille perustietoa neuropsykiatrisista häiriöistä ja samalla vahvistaa monialaista ja moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden välille.

Lisätiedot kursseista: Helena Lehtimäki, Oppimaa

helena.lehtimaki at oppimaa.fi