Avatar

Helena

PRODUCER. For any practical matter, please, contact me via Contact Course Teacher. / TUOTTAJA. Saat minuun yhteyden kurssin käytännön asioissa Ota yhteyttä opettajaan -linkillä.

Kaikki kurssit tekijältä Helena

Artikkelit kirjoittajalta Helena

PILOTTIKURSSI: Nepsy-lapsi koulussa 5 op alkaa 2.9.2019

Ohjattu verkkokurssi käynnistyy 2.9.2019
Tavoitteena ammattilaisten ja perheiden yhteistyö

Hanki kurssi nyt.
2.9. saat sähköpostiin opiskeluohjeet ja opiskelu käynnistyy.
Tervetuloa opiskelemaan kanssani.
Helena Lehtimäki

Kurssin tavoitteena on jakaa nepsy-tietoa sekä luoda koulun, opiskeluhuollon ja kodin yhteiset toimintamallit nepsy-lapsen ja -perheen tukemiseksi. Työtapana on työyhteisöjen yhteinen opiskelu verkkokurssilla ja sen rinnalla ilmainen Perheiden Oppimaa.

Sisältö kattaa seuraavat alueet sekä ammattilaisten että perheiden näkökulmasta: tilannekuva ja opiskelijoiden toiveet, nepsy-osaamisen perusteet, palveluohjaus, kokemusasiantuntijat, vertaisosaajat, keinot ja menetelmät, palveluesittelyt sekä palveluprosessit.

Yhteinen kehittäminen ja opiskelu mahdollistaa toimintamallien jalkauttamisen kentälle.

Kurssi on suunnattu perusopetuksen ja opiskeluhuollon henkilöstön täydennyskoulutukseen. Kouluttajina mm. lastenpsykiatri Anita Puustjärvi ja muita alan asiantuntijoita ja järjestöjen edustajia.

Opiskelu on helppoa ja joustavaa. Se perustuu videohaastatteluihin, keskustelufoorumiin ja tehtäviin. Kurssilainen saa sähköpostiinsa kurssikirjeet, joissa annetaan tarkemmat opiskeluohjeet seuraaviksi viikoiksi. Opitut asiat viedään tiimipalavereihin ja hyviksi havaitut toimintamallit käytäntöihin. Ohjattu, vuorovaikutteinen opiskelu kestää noin 4 kuukautta, mutta materiaalit ovat opiskelijoiden käytössä 12 kuukautta. Kurssilla on mahdollista suorittaa 5 opintopistettä.

Perhe saa samat tiedot tiivistetyssä muodossa ilmaisessa Perheiden Oppimaa -palvelussa.

Kurssiohjaaja Helena Lehtimäki on opiskelijoiden ja perheiden apuna alusta loppuun. Hän lähettää kurssikirjeet, seuraa opiskelua sekä raportoi opiskelun edistymisestä tilaajalle.

Tervetuloa opiskelemaan kanssani! 

Helena Lehtimäki

040 5629 441 helena.lehtimaki at oppimaa.fi 


oppimaa.fi/kurssit/

Katso kahdessa minuutissa,
miksi kurssille kannattaa osallistua!

Ohjatut nepsy-kurssit käynnistyvät 2.9.2019

PILOTTIKURSSI: Nepsy-lapsi varhaiskasvatuksessa 5 op alkaa 2.9.2019

Ohjattu verkkokurssi käynnistyy 2.9.2019
Tavoitteena ammattilaisten ja perheiden yhteistyö

Hanki kurssi nyt.
2.9. saat sähköpostiin opiskeluohjeet ja opiskelu käynnistyy.
Tervetuloa opiskelemaan kanssani.
Helena Lehtimäki

Kurssin tavoitteena on jakaa nepsy-tietoa sekä luoda päiväkodin, neuvolan, perhepalveluiden ja kodin yhteiset toimintamallit nepsy-lapsen ja -perheen tukemiseksi. Työtapana työyhteisöjen yhteinen opiskelu verkkokurssilla sekä rinnalla ilmainen Perheiden Oppimaa. 

Sisältö kattaa seuraavat alueet sekä ammattilaisten että perheiden näkökulmasta: tilannekuva ja opiskelijoiden toiveet, nepsy-osaamisen perusteet, palveluohjaus, kokemusasiantuntijat, vertaisosaajat, keinot ja menetelmät, palveluesittelyt sekä palveluprosessit.  

Yhteinen kehittäminen ja opiskelu mahdollistaa toimintamallien jalkauttamisen kentälle.

Kurssi on suunnattu varhaiskasvatuksen, neuvolan, perhepalveluiden ja lastensuojelun henkilöstön täydennyskoulutukseen. Kouluttajina mm. lastenpsykiatri Anita Puustjärvi ja muita alan asiantuntijoita ja järjestöjen edustajia.

Opiskelu on helppoa ja joustavaa. Opiskelu perustuu videohaastatteluihin, keskustelufoorumiin ja tehtäviin. Kurssilainen saa sähköpostiinsa kurssikirjeet, joissa annetaan tarkemmat opiskeluohjeet seuraaviksi viikoiksi. Opitut asiat viedään tiimipalavereihin ja hyviksi havaitut toimintamallit käytäntöihin. Ohjattu, vuorovaikutteinen opiskelu kestää noin 4 kuukautta, mutta materiaalit ovat opiskelijoiden käytössä 12 kuukautta. Kurssilla on mahdollista suorittaa 5 opintopistettä.

Perhe saa samat tiedot tiivistetyssä muodossa Perheiden Oppimaa -palvelussa. 

Kurssiohjaaja Helena Lehtimäki on opiskelijoiden ja perheiden apuna alusta loppuun. Hän lähettää kurssikirjeet, seuraa opiskelua sekä raportoi opiskelun edistymisestä tilaajalle. 

Katso kahdessa minuutissa,
miksi kurssille kannattaa osallistua!

Ohjatut Nepsy-kurssit käynnistyvät 2.9.2019

Nepsy-oireilevan lapsen tunnistaminen ja tukeminen

Tämä kurssi on tarkoitettu
Lapset-SIB Vantaa -hankkeen käyttöön.
Kurssille kirjaudutaan erillisellä kuponkikoodilla.

Lisätiedot: Riikka Westman, hankekoordinaattori
riikka.westman at lskl.fi

Verkkokurssin tuotanto
Oppimaa Oy
tuottaja Helena Lehtimäki

Nepsy-lapsi koulussa 5 op

Ohjattu verkkokurssi käynnistyy 2.9.2019
Tavoitteena ammattilaisten ja perheiden yhteistyö

Hanki pilotin kurssioikeus täällä

Kurssin tavoitteena on jakaa nepsy-tietoa sekä luoda koulun, opiskeluhuollon ja kodin yhteiset toimintamallit nepsy-lapsen ja -perheen tukemiseksi. Työtapana on työyhteisöjen yhteinen opiskelu verkkokurssilla ja sen rinnalla ilmainen Perheiden Oppimaa.

Sisältö kattaa seuraavat alueet sekä ammattilaisten että perheiden näkökulmasta: tilannekuva ja opiskelijoiden toiveet, nepsy-osaamisen perusteet, palveluohjaus, kokemusasiantuntijat, vertaisosaajat, keinot ja menetelmät, palveluesittelyt sekä palveluprosessit.

Yhteinen kehittäminen ja opiskelu mahdollistaa toimintamallien jalkauttamisen kentälle.

Kurssi on suunnattu perusopetuksen ja opiskeluhuollon henkilöstön täydennyskoulutukseen. Kouluttajina mm. lastenpsykiatri Anita Puustjärvi ja muita alan asiantuntijoita ja järjestöjen edustajia.

Opiskelu on helppoa ja joustavaa. Kurssilainen saa sähköpostiinsa kurssikirjeet, joissa annetaan opiskeluohjeet seuraaviksi viikoiksi. Opitut asiat viedään tiimipalavereihin ja hyviksi havaitut toimintamallit käytäntöihin. Ohjattu, vuorovaikutteinen opiskelu kestää noin 4 kuukautta, mutta materiaalit ovat opiskelijoiden käytössä 12 kuukautta. Kurssilla on mahdollista suorittaa 5 opintopistettä.

Perhe saa samat tiedot tiivistetyssä muodossa ilmaisessa Perheiden Oppimaa -palvelussa.

Kurssiohjaaja Helena Lehtimäki on opiskelijoiden ja perheiden apuna alusta loppuun. Hän lähettää kurssikirjeet, seuraa opiskelua sekä raportoi opiskelun edistymisestä tilaajalle.

Katso kahdessa minuutissa,
miksi kurssille kannattaa osallistua!

Tervetuloa opiskelemaan kanssani!

Rakennetaan yhdessä nepsy-lapsien ja -perheiden kanssa toimivat mallit sekä lasten että aikuisten tukemiseksi.

Voit hankkia pilottikurssin 
opiskeluoikeuden
täällä

Kurssiohjaaja Helena

Neuropsykiatristen häiriöiden
tunnistaminen, hoito ja kuntoutus 
perusopetuksen näkökulmasta

Anita Puustjärvi: Mitä jokaisen ammattilaisen tulee tietää.

Kurssin sisältö kattaa perustiedot neuropsykiatrisista häiriöistä, niiden tunnistamisesta, hoidosta ja kuntoutuksesta. Asiantuntija on lastenpsykiatri Anita Puustjärvi, joka toimii lastenpsykiatrian linjajohtajana (KYS), ADHD Käypä hoito -työryhmän puheenjohtajana sekä Kelan asiantuntijalääkärinä.

Kurssiin sisältyy tietoa myös nepsy-palveluista, menetelmistä sekä järjestöjen ja kokemusasiantuntijoiden työstä. Näitä sisältöjä päivitetään tarpeen mukaan.

Opiskelijat saavat tiedon kurssin uusista sisällöistä sähköpostiinsa. 

Toimittaja Helena Lehtimäki

ISBN 978-952-6664-32-3
Oppimaa Oy

Nepsy-lapsi varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 5 op

Ohjattu verkkokurssi käynnistyy 2.9.2019
Tavoitteena ammattilaisten ja perheiden yhteistyö

Hanki pilotin kurssioikeus täällä

Kurssin tavoitteena on jakaa nepsy-tietoa sekä luoda päiväkodin, neuvolan, perhepalveluiden ja kodin yhteiset toimintamallit nepsy-lapsen ja -perheen tukemiseksi. Työtapana työyhteisöjen yhteinen opiskelu verkkokurssilla sekä rinnalla ilmainen Perheiden Oppimaa. 

Sisältö kattaa seuraavat alueet sekä ammattilaisten että perheiden näkökulmasta: tilannekuva ja opiskelijoiden toiveet, nepsy-osaamisen perusteet, palveluohjaus, kokemusasiantuntijat, vertaisosaajat, keinot ja menetelmät, palveluesittelyt sekä palveluprosessit.  

Yhteinen kehittäminen ja opiskelu mahdollistaa toimintamallien jalkauttamisen kentälle.

Kurssi on suunnattu varhaiskasvatuksen, neuvolan, perhepalveluiden ja lastensuojelun henkilöstön täydennyskoulutukseen. Kouluttajina mm. lastenpsykiatri Anita Puustjärvi ja muita alan asiantuntijoita ja järjestöjen edustajia.

Opiskelu on helppoa ja joustavaa. Se perustuu videohaastatteluihin, keskustelufoorumiin ja tehtäviin. Kurssilainen saa sähköpostiinsa kurssikirjeet, joissa annetaan opiskeluohjeet seuraaviksi viikoiksi. Opitut asiat viedään tiimipalavereihin ja hyviksi havaitut toimintamallit käytäntöihin. Ohjattu, vuorovaikutteinen opiskelu kestää noin 4 kuukautta, mutta materiaalit ovat opiskelijoiden käytössä 12 kuukautta. Kurssilla on mahdollista suorittaa 5 opintopistettä.

Perhe saa samat tiedot tiivistetyssä muodossa Perheiden Oppimaa -palvelussa.

Kurssiohjaaja Helena Lehtimäki on opiskelijoiden ja perheiden apuna alusta loppuun. Hän lähettää kurssikirjeet, seuraa opiskelua sekä raportoi opiskelun edistymisestä tilaajalle. 

Katso kahdessa minuutissa,
miksi kurssille kannattaa osallistua!

Tervetuloa opiskelemaan kanssani!

Rakennetaan yhdessä nepsy-lapsien ja -perheiden kanssa toimivat mallit sekä lasten että aikuisten tukemiseksi.

Voit hankkia pilottikurssin 
opiskeluoikeuden täällä.

Kurssiohjaaja Helena

Neuropsykiatristen häiriöiden
tunnistaminen, hoito ja kuntoutus 
varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen näkökulmasta

Anita Puustjärvi: Mitä jokaisen ammattilaisen tulee tietää.

Kurssin sisältö kattaa perustiedot neuropsykiatrisista häiriöistä, niiden tunnistamisesta, hoidosta ja kuntoutuksesta. Asiantuntija on lastenpsykiatri Anita Puustjärvi, joka toimii lastenpsykiatrian linjajohtajana (KYS), ADHD Käypä hoito -työryhmän puheenjohtajana sekä Kelan asiantuntijalääkärinä.

Kurssiin sisältyy tietoa myös nepsy-palveluista, menetelmistä sekä järjestöjen ja kokemusasiantuntijoiden työstä. Näitä sisältöjä tuotetaan tarpeen mukaan. 

Opiskelijat saavat tiedon kurssin uusista sisällöistä sähköpostiinsa. 

Toimittaja Helena Lehtimäki

ISBN 978-952-6664-42-2
Oppimaa Oy

Nepsy-tietoa Vantaan perheille

Tietoa ja tukea perheille

Nepsy-tietoa Vantaan perheille on nepsy-perheille suunnattu maksuton palvelu, jossa esitellään nepsy-tietoa ja -työkaluja perheiden näkökulmasta. 

 • Päiväkoti, neuvola tai koulu voi jakaa palvelun linkkiä suoraan perheille.
 • Kirjautumalla palveluun perheet voivat osallistua keskustelufoorumiin ja rakentaa vertaistukea.
 • Myös varhaiskasvatuksen henkilöstö voi osallistua keskusteluihin ja antaa tukea kirjautumalla palveluun.

Tämän palvelun tavoitteena on

 • tukea perheitä, joilla on haasteita erityislasten kanssa. 
 • rakentaa kotiin, päiväkotiin tai kouluun yhteisiä malleja lapsen toimintakyvyn tukemiseksi
 • kuunnella perheiden huolia ja toimia huolien poistamiseksi

Palveluun sisältyy

 • tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä perheen näkökulmasta
 • toimintamalleja ja työkaluja lasten arjen tukemiseen
 • keskustelufoorumi vertaistuen rakentamiseksi

Tuotanto

Palvelun tuottaa Oppimaa Oy. Tuottaja Helena Lehtimäki

Alaikäisten rikoksiin puuttuminen

Lopetetaan puhe koulukiusaamisesta.
Nyt puhumme oppilaiden lainvastaisista teoista,
jotka johtavat usein myös monen lapsen syrjäytymiseen.

Ylikonstaapeli Matti Hirvonen, Kaakkois-Suomen poliisilaitos:
 Miksi tarvitsemme yhteiset toimintamallit
kouluissa tapahtuvien lainvastaisten tekojen varalle?

Yhteinen toimintamalli kaikkiin kouluihin

Nuorten oikeusedustaja Seija Heikkeri, Eksote:
Tämä on viesti kaikille Suomen kouluille

Tutustu toimintamalliin verkkokurssilla ja ota käyttöön

 • mitkä ovat 12 yleisintä lainvastaista tekoa koulumaailmassa?
 • mitä koulun tulee tehdä, kun teko muuttuu lainvastaiseksi?
 • mitkä ovat tekojen rangaistusseuraamukset alle 15-vuotiaille ja 15 vuotta täyttäneille?
 • miten järjestetään keskustelut, joiden avulla tekoja estetään tulevaisuudessa?
 • miten kehitämme koulun toimintakulttuuria ja ehkäisemme syrjäytymistä?

Oppimateriaalia

Opettajat ja kuraattorit voivat käyttää videoita myös oppitunneilla oppimateriaalina. Niiden pohjalta oppilaat voivat keskustella, kirjoittaa esseitä ja pohtia miten parantaa oman koulun toimintakulttuuria.

Lataa toimintamallin ohjeistus alla olevasta linkistä opettajainhuoneen seinälle!

Kurssi soveltuu

 • koulujen ja opiskeluhuollon henkilöstölle
 • koulujen oppitunneille
 • vanhemmille ja huoltajille
 • kaikille lasten ja nuorten parissa työskenteleville
 • lapsille ja nuorille


Mikä on kiusaamista?

 • Jos pesäpallomailalla lyödään koulussa - onko se koulukiusaamista?
 • Jos välitunnilla saa turpiinsa - onko se koulukiusaamista?
 • Jos fillarin renkaat on taas puhkottu - onko se koulukiusaamista? ​
 • Jos kaverin mopoa rikotaan - onko se koulukiusaamista?
 • Jos takki on sotattu tusseilla ja hihat revitty - onko se koulukiusaamista?
 • Jos välitunnilla uhkaillaan ja pakotetaan tekemään asioita väkivallan pelossa - onko se koulukiusaamista? 

Tämä ei ole kiusaamista. Kyseessä on rikos!
Lähde:  Vanhempi konstaapeli Timo Härkönen Kaakkois-Suomen poliisista Facebookissa

ISBN 978-952-6664-37-8
Oppimaa Oy

VARHAISKASVATUKSEN Oppimaa

Ajankohtaista

Ohjattu Nepsy-lapsi varhaiskasvatuksessa
ja esiopetuksessa 5 op
 -verkkokurssi käynnistyy 2.9.2019

Tule mukaan suunnittelemaan kurssin sisältöä.

Kirjaudu tälle ilmaiselle kurssille ja kerro toiveesi ensimmäisellä oppitunnilla
lähettämällä viesti Helenalle. Viestin lähettäminen edellyttää kirjautumista.
Lähetä viesti 26.5.2019 mennessä

Tervetuloa mukaan, Helena

Lue lisää pilottitarjouksesta täällä.

Päiväkodin työkalupakki

 • päiväkodin toimintakulttuuri
 • menetelmien esittelyjä
 • nepsy-osaaminen
 • yhteistyö huoltajien kanssa
 • pikaoppaita esim. sijaisille
 • uutta sisältöä toiveiden mukaan

​Kenelle?

 • Päiväkotien koko henkilöstölle
 • Perhepäivähoitajille
 • Varhaiskasvatusalan opiskelijoille
 • Vanhemmille ja huoltajille

Verkko-opiskelu sopii

 • itsenäiseen opiskeluun
 • työyhteisön yhteiseen opiskeluun

Oppiva työyhteisö

Kurssi edesauttaa oppivan työyhteisön kehittämistä. Yhteinen opiskelu on joustavaa. Työyhteisö päättää itse opiskelun aikataulusta. Kurssilaiset opiskelevat ensin itsenäisesti verkossa.

Sen jälkeen työyhteisö keskustelee oppituntien sisällöistä esimerkiksi viikkokokouksissa tai tiimien. Miten voisimme soveltaa näitä ideoita omassa työyhteisössämme?

 • Katso videot kun sinulle sopii.
 • Osallistu keskustelufoorumiin.
 • Koko työyhteisö tai tiimi keskustelee oppituntien sisällöistä.
 • Työyhteisö tai tiimi päättää menetelmien soveltamisesta.

Tervetuloa opiskelemaan!

Minuun saat yhteyden
Ota yhteyttä opettajaan -linkin kautta


Tuotanto © Oppimaa Oy

Helena Lehtimäki

KOULUN Oppimaa

Ajankohtaista

Ohjattu Nepsy-lapsi koulussa 5 op -verkkokurssi
käynnistyy 2.9.2019

Tule mukaan suunnittelemaan kurssin sisältöä.

Kirjaudu tälle ilmaiselle kurssille ja kerro toiveesi ensimmäisellä oppitunnilla
lähettämällä viesti Helenalle.  Viestin lähettäminen edellyttää kurssille kirjautumista.
Lähetä viesti 26.5.2019 mennessä.

Tervetuloa mukaan, Helena

Lue lisää kurssin pilottitarjouksesta täällä

Ilmainen KOULUN Oppimaa tarjoaa

 • hyödyllistä tietoa erityisesti neuropsykiatrisista häiriöistä sekä oppimisen ja koulunkäynnin tuesta
 • vertaistukea keskustelufoorumilla
 • toimintamalleja oppilaiden väärintekemisen  ja syrjäytymisuhan varalle
 • työkaluja, joilla luodaan yhteisiä toimintamalleja kodin ja koulun välille
 • sama tieto kotiin ja kouluun yhteistyökanavien kautta, jolloin kaikki toimivat yhteisesti sovitun mallin mukaan
 • viestit uusista sisällöistä sähköpostiin



Tervetuloa mukaan!
Helena ja Oppimaa-tiimi

Toimi näin

 • Katso lyhyitä videoita ja tutustu materiaaliin.
 • Kokeile asioita omassa työssäsi.
 • Jaa kokemuksiasi keskustelufoorumilla.
 • Vie hyviä toimintamalleja opiskeluhuoltoryhmään.
 • Rakenna yhteistyötä kodin kanssa hyödyntämällä Perheiden Oppimaa-palvelua.
ISBN 978-952-6664-38-5

Oppimaa Oy

Miksi tarvitsemme lapsivaikutusten arviointia?

Olen seurannut kiinnostuneena Esa Iivosen työtä lapsivaikutusten arvioinnin kehittämistyössä. LAPE-ohjelman puitteissa on nyt julkaistu LAVA-opas, joka auttaa hahmottamaan tätä hieman vaikeaselkoista käsitettä toiminnan kautta. Opas on ladattavissa THL:n sivuilta.

Opas innoitti meitä rakentamaan lapsivaikutusten arviointiin liittyvää verkkokurssia. Sen tavoitteena on esitellä lapsivaikutusten arvioinnin taustaa ja prosessia. Julkaisemme Oppimaassa maksuttoman LAVA-verkkokurssin valtakunnalliseen käyttöön syksyn aikana.

LAVA - Lapsivaikutusten arviointi -kurssin asiantuntija on MLL:n lapsi- ja perhepolitiikan sekä lasten oikeuksien johtava asiantuntija Esa Iivonen.

Seuraavassa videossa Esa Iivonen kertoo, miksi tarvitsemme lapsivaikutusten arviointia.

Esa Iivonen: Lapsivaikutusten arvioinnissa arvioidaan päätöksen, toimenpiteen tai toiminnan vaikutuksia lasten hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen.

Kurssin hyödyntäminen

Kurssi perustuu Esa Iivosen haastatteluihin ja se on maksuton kaikille toimijoille. Sitä voivat hyödyntää kunnat, maakunnat ja yksittäiset toimijat. Kurssiin sisältyy myös automatisoituja tenttejä, mikä mahdollistaa opintopisteiden suorittamisen.

Kurssia voivat hyödyntää myös oppilaitokset. Opiskelijat suorittavat kurssin tällöin täysin itsenäisesti ja vastaavat automatisoituihin tentteihin. Hyväksytyn suorituksen jälkeen he voivat ladata kurssitodistuksen, jolla voi anoa kurssin hyväksilukemista osaksi opintoja.