OPPIMAA

PRODUCER. For any practical matter, please, contact me via Contact Course Teacher. / TUOTTAJA. Saat minuun yhteyden kurssin käytännön asioissa Ota yhteyttä opettajaan -linkillä.

Kaikki kurssit tekijältä OPPIMAA

Artikkelit kirjoittajalta OPPIMAA

Oulunkaaren nepsy-tuki perheille

Demo
Oppimaan tuottama esimerkki mahdolliseksi uudeksi palveluksi.
Ei käytössä.

 • Miksi meidän perheemme arki on hankalaa? 
 • Miksi tuntuu, että mikään ei suju tämän lapsen kanssa?
 • Mistä saisin apua tähän huoleen?

Kyse voi olla siitä, että lapsellasi on neuropsykiatrisia vaikeuksia.  Nepsy-oireilun taustalla on aivotoiminnan poikkeavuuksia, jotka voivat heijastua lapsen elämään monin tavoin. Ne vaikuttavat lapsen mieleen, ajatteluun, tunteisiin ja käyttäytymiseen. Oireet voivat alkaa jo vauvaiässä mutta yleensä niitä aletaan nähdä leikki-iässä. 

Kun huoli lapsen kehityksestä herää, on tärkeää puuttua siihen heti. Mitä varhemmin aikuiset tunnistavat nepsy-oireet ja ryhtyvät tukitoimiin, sitä paremmat eväät lapsi saa elämälleen.  

Neuropsykiatrisia häiriöitä ei voi parantaa, mutta niiden ilmenemismuotoja voidaan helpottaa tukitoimilla ja hoidolla. Oireet jatkuvat yleensä jossain muodossa koko elämän ajan, mutta oikeilla tukitoimilla rakennamme siitä hyvää elämää.

Oulunkaaren nepsy-tuki perheille 
Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja Vaala

Oulunkaaren nepsy-tuki perheille -verkkopalvelu on tietopankki, joka tarjoaa perheille tietoa ja paikallista opastusta heti, kun huoli herää. Kerro huolesi neuvolassa ja terveydenhoitaja opastaa sinua ottamaan tämän palvelun käyttöön. Palvelu on sinulle maksuton.

Verkkopalvelu tarjoaa mm. seuraavia palveluja

 • perustietoa nepsy-häiriöistä, mikä helpottaa nepsyn tunnistamista
 • kokemusasiantuntijoiden vertaistukea
 • opastusta neuvolakäynteihin
 • tietoa varhaiskasvatuksen ja koulun tukitoimista
 • tietoa kouluterveydenhuollon ja opiskeluhuollon palveluista
 • työkaluja, muistilistoja ja vinkkejä kotiin
 • apuvälineiden ja terapioiden esittelyjä
 • Oulunkaaren koko nepsy-palveluverkon kuvaus ja kuntakohtaiset yhteystiedot
 • tietoa tuista ja etuuksista
 • keskustelufoorumi paikallisen vertaistuen edistämiseksi

Miten Oulunkaaren nepsy-tuki perheille 
-verkkopalvelua käytetään?

Lasten ja lapsiperheiden parissa työskentelevät ammattilaiset tutustuvat palveluun ennakkoon. Kun perhe tarvitsee neuropsykiatrisiin häiriöihin liittyvää tukea, ammattilainen opastaa huoltajia kirjautumaan palveluun ja tutustumaan sen sisältöihin ja työkaluihin, joita hyödynnetään verkostotyössä. 

Verkkopalvelu on perheiden ja ammattilaisten yhteinen palvelu, jota voidaan hyödyntää sote-palveluissa, varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Perhe päättää, miten haluaa käyttää työkaluja. 

Lisätiedot
Yhteystiedot

Tuotanto
Oppimaa Oy

Helena Lehtimäki
helena.lehtimaki at oppimaa.fi

Huom. kyseessä Oppimaan tuottama demo,
joka esittelee palvelun mahdollisuuksia. Palvelu ei ole käytössä.

Nepsy-lapsi sote-palveluissa 5 op

Tervetuloa Oppimaahan!

Syksyn tarjous 30.10.2020 asti

Verkkokaupassa
68 €
(sis. alv 24 %, norm. 95 €)/opiskelija

Itsenäiset opiskelijat voivat hankkia kurssin täältä verkkokaupasta.

Laskutuksella
55 €
(alv 0) / opiskelija

Organisaatiot voivat tilata kurssin opiskeluoikeuksia laskutuksella ilmoittamalla opiskelijoiden määrän/sähköpostit ja laskutustiedot osoitteeseen helena.lehtimaki at oppimaa.fi.

Kenelle?

Tämä kurssi on tarkoitettu nepsy-palveluverkossa toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

 • Neuvola:  terveydenhoitajat, erityistyöntekijät, nepsy-työntekijät
 • Opiskeluhuolto: kouluterveydenhoitajat,  kuraattorit, psykologit, nepsy-työntekijät
 • Sosiaalipalvelut: perheneuvolan työntekijät, kotipalvelu, tukiperheet, aikuissosiaalityö, lastensuojelu, vammaispalvelut, nepsy-valmentajat ja muut nepsy-työntekijät

Lisäksi olisi hyvä kutsua myös neuvola- ja koululääkärit sekä  varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen edustajia mukaan keskusteluihin, jotta monialainen yhteistyö vahvistuu.  

Kurssin tavoite

Kurssin tarkoituksena on tarkastella neuropsykiatrisia häiriöitä sosiaali- ja terveyspalveluiden näkökulmasta. Se tarjoaa perustiedot häiriöiden tunnistamisesta ja hoidosta sekä nepsy-lasten ja -nuorten tukemisesta. Työskentelyssä otetaan huomioon moniammattillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa. Lisäksi kurssi esittelee terapia- ja kuntoutuspalveluja ja tarjoaa perheiden kanssa työskenteleville opastusta tukien ja etuuksien hakemiseen.

Kurssin päätteeksi mahdollisuus tutustua palveluverkon rakentamiseen liittyvään materiaaliin. Tämä osuus ei ole pakollinen kurssin suorittamiseksi.

Kurssin sisältö lyhyesti

 • tietoa nepsy-palveluihin ja palveluverkkoon liittyvästä lainsäädännöstä
 • perustiedot neuropsykiatrisista häiriöistä, niiden hoidosta ja kuntoutuksesta
 • kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä nepsy-palveluista
 • moniammatillinen yhteistyö ja havainnointi
 • tenttejä, tehtäviä ja työkaluja nepsy-asiakastyöhön ja palveluverkon rakentamiseen
 • keskustelufoorumi

Pääasiantuntija on lastenpsykiatrian erikoislääkäri Anita Puustjärvi, joka toimii lastenpsykiatrian linjajohtajana (KYS), ADHD Käypä hoito -työryhmän puheenjohtajana sekä Kelan asiantuntijalääkärinä. Lisäksi mukana lukuisa joukko muita asiantuntijoita ja kokemusasiantuntijoita.

Yhteistyön rakentaminen verkkokurssien avulla.

Varhaiskasvatukselle ja kouluille on oma vastaava kurssinsa, joten kaikilla ammattilaisilla on mahdollisuus saada samat nepsy-perustiedot. Sen jälkeen on hyvä jatkaa keskusteluja kaikkien toimialojen kesken ja rakentaa yhteisiä toimintamalleja kurssien lopussa olevan materiaalin avulla.

Seuraava askel on ryhtyä rakentamaan kuntien/kuntayhtymien ja lopulta koko sote-maakunnan nepsy-palveluverkkoa ja psykoedukaation palveluita.

Lisäpalveluja, joissa voidaan
hyödyntää tämän kurssin tuotoksia.

Nepsy-palveluverkon rakentaminen

Kaikki kolme Oppimaan nepsy-kurssia on mahdollista linkittää sote-maakunnan palveluverkon rakentamiseen, johon Oppimaa tarjoaa ohjeistuskurssin. Nepsy-palveluverkon rakentaminen lähtee liikkeelle kentän tarpeista eli kunnista ja kuntayhtymistä, joiden työn tulokset koordinoidaan sote-maakunnan tasolla.

Perheiden nepsy-tuki -verkkopalvelun räätälöinti

Nepsy-palveluverkon rakentaminen -opiskeluun sisältyy  myös tehtäviä, joilla voidaan rakentaa paikallista perheiden nepsy-tuki -verkkopalvelua. Oppimaa tarjoaa siihen erikseen verkkopalvelun rungon, jota kurssilaiset voivat räätälöidä paikallisesti yhdessä palveluverkon rakentajien kanssa.

Oppimaan nepsy-verkkokurssien tavoitteena on tarjota sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä sivistyspalveluiden ammattilaisille perustietoa neuropsykiatrisista häiriöistä sekä samalla vahvistaa monialaista ja moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden välille.

Lisätiedot kursseista: Helena Lehtimäki, Oppimaa

helena.lehtimaki at oppimaa.fi

Nepsy-palveluverkon rakentaminen

Näin rakennamme yhteentoimivan 
nepsy-palveluverkon verkkokursseilla

kuntiin/seutukuntiin/sote-maakuntaan

1. Henkilöstön nepsy-osaamisen vahvistaminen

 • Nepsy-lapsi varhaiskasvatuksessa 5 op
 • Nepsy-lapsi koulussa 5 op
 • Nepsy-lapsi sote-palveluissa 5 op
 1. Työyhteisöjen opiskeluryhmät. Työyhteisöt opiskelevat ryhmissä, jolloin yhteisesti sovitut toimintamallit siirtyvät arjen käytäntöön
 2. Ammatilliset kehittäjäryhmät. Kullekin kurssille kootaan erikseen ryhmä, joka käy ensin kurssin läpi. Kurssin päätteeksi ryhmä tuottaa kurssin ohjeiden mukaan oman ammattiryhmän ehdotukset paikallisen nepsy-palveluverkon kehittämiseksi. Ehdotukset luovutetaan seutukunnan/kuntayhtymän yhteiselle kehittäjäryhmälle.

2. Paikallisen nepsy-palveluverkon rakentaminen

Nepsy-palveluverkon rakentamista varten perustetaan kehittäjäryhmä, jossa tulisi olla edustus sekä sosiaali- ja terveyspalveluista että sivistyspalveluista. Tämä verkkokurssi tarjoaa ohjeet palveluverkon rakentamiseen.  Lisäksi Oppimaa tarjoaa sisältörungon paikallisen perheiden nepsy-tuki -verkkopalvelun rakentamiseen. 

Lopputuloksena syntyy seuraavaa:

1. Henkilöstön nepsy-osaaminen: nepsy-rekisterit, koulutussuunnitelma
2. Nepsy-palveluverkko: verkon määrittelyt ja koordinointi, alle kouluikäisen ja kouluikäisen nepsy-palveluverkon kuvaus 
3. Psykoedukaation palvelut: paikallisen perheiden nepsy-tuki -verkkopalvelun, nepsy-lainaamon ja nepsy-tukipuhelin ym. suunnitelmat ja mahdollinen toteutus

Lisätiedot: Helena Lehtimäki, Oppimaa, helena.lehtimaki at oppimaa.fi

Oppimaan nepsy-tuki perheille

Työkalu sote-maakunnan/kunnan
perheiden nepsy-tuki -verkkopalvelun rakentamiseen

Kun huoli herää, nepsy-perheet tarvitsevat yleistietoa neuropsykiatrisista häiriöistä sekä tietoa oman kunnan ja sote-maakunnan palveluista. Sote-maakunnalle räätälöity perheille suunnattu verkkopalvelu on tähän kustannustehokas ratkaisu.

Oppimaan nepsy-tuki perheille -verkkopalvelu on työkalu, jonka päälle sote-maakunta voi rakentaa paikallisen sähköisen nepsy-tietopankin. Oppimaa tarjoaa tietopankkiin yleistä tietoa. Sote-maakunnan nepsy-työryhmä työstää siihen paikallista tietoa käymällä läpi palvelun sisällön sekä lisäämällä siihen paikallista tietoa. 

 • Oppimaa kopioi tämän palvelun kunnan/sote-maakunnan käyttöön
 • Kehittäjäryhmän työskentely tapahtuu keskustelemalla kunkin oppitunnin sisällöstä keskutelufoorumilla ja päättämällä, mitä siihen tulisi lisätä tai miten sitä tulisi muokata. 
 • Oppimaa koostaa materiaalista sote-maakunnalle räätälöidyn valmiin verkkopalvelun. 
 • Sote-maakunta ja kunnat voivat hankkia palveluun käyttäjien määrään perustuvan käyttöoikeuden kuukausiveloituksella. 

Nepsy-tuki perheille
- osa sote-maakunnan nepsy-palveluverkkoa

Perheiden nepsy-verkkopalvelun toteutus sisältyy Oppimaan Nepsy-palveluverkon rakentaminen -verkkokurssiin. Verkkopalvelu on ns. psykoedukaatiota eli se tarjoaa tietoa ja opastusta helpolla tavalla 24/7. Se esittelee myös sote-maakunnan koko nepsy-palveluverkon, jonka kuvaus toteutetaan osana työprosessia. 

Kunta / sote-maakunta hankkii käyttöoikeudet valmiiseen verkkopalveluun kuukausiveloituksella. Hinta perustuu käyttäjien määrään tarjouksen mukaan.

Miten sote-maakunnan Nepsy-tuki perheille 
-verkkopalvelua käytetään?

Lasten ja lapsiperheiden parissa työskentelevät ammattilaiset tutustuvat palveluun ennakkoon. Kun perhe tarvitsee neuropsykiatrisiin häiriöihin liittyvää tukea, ammattilainen opastaa huoltajia kirjautumaan palveluun ja tutustumaan sen sisältöihin ja työkaluihin, joita hyödynnetään verkostotyössä. 

Lisätiedot ja kirjautumisohjeet
Helena Lehtimäki
Oppimaa

helena.lehtimaki at oppimaa.fi

Nepsy-lopputentti 2 op

HUOM. Tämän lopputentin tehtävät sisältyvät nyt myös alla mainittuihin kursseihin.

 • Nepsy-lapsi varhaiskasvatuksessa 5 op 
 • Nepsy-lapsi koulussa 5 op 

Nepsy-lopputentin tavoitteet
Tekemällä oppiminen

Kurssikirja 

 • opiskelija tutustuu kurssikirjaan Esteille hyvästit! Opas autismikirjon sekä adhd- ja Tourette-oireisten lasten kasvattajille. Esteetön lapsuus neurokirjon lapselle ja nuorelle 2017-2019 -hanke. Autismisäätiö 2019.
 • kirja löytyy useista kirjastoista ja se on tilattavissa myös suoraan Autismisäätiöstä
 • HUOM. Koska kirjan saatavuudessa on haasteita, tehtävät on mahdollista suorittaa myös ilman kirjaa. Tehtäväkuvauksiin on liitetty tarvittavat tiedot.  Kannustamme kuitenkin tutustumaan kirjaan, kun se on saatavilla.

Tehtävät

 • opiskelija hyödyntää aiemmilla Oppimaan nepsy-kursseilla hankkimaansa osaamista käytännön työhön omassa työyhteisössään suorittamalla kaksi tehtävää ja vastaamalla tenttikysymyksiin

 • Tehtävä 1. Esteettömyysluotaimen hyödyntäminen nepsy-lapsen/nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi. Esteettömyysluotain on sähköinen työkalu, joka syntyi Esteetön lapsuus -hankkeessa ja se esitellään kurssikirjassa.

 • Tehtävä 2.  Luovien käänteisen psykoedukaation menetelmien hyödyntäminen nepsy-lapsen/nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi. Lisätietoa kurssikirjassa. 

Tenttikysymykset ja todistus

 • opiskelija vastaa molempien tehtävien yhteydessä  esseekysymyksiin, joiden vastaukset arvioidaan manuaalisesti.
 • hyväksytyn suorituksen jälkeen opiskelija lataa suoritukseestaan todistuksen

Lisätietoja: helena.lehtimaki at oppimaa.fi

Nepsy-nuoren tukeminen 5 op

Huom. Kurssin nimi palautettu muotoon Nepsy-nuoren tukeminen 5 op. 

Nepsy-nuoren tukeminen 5 op
- lastensuojelun ja perhetyön ammattilaisille

 • Kurssin tavoitteena on edistää lastensuojelun ja perhetyön ammattilaisten nepsy-osaamista sekä luoda yhteisiä toimintamalleja perheiden ja koulun kanssa nepsy-nuoren tukemiseksi.
 • Työtapana työyhteisöjen yhteinen opiskelu. Myös itsenäinen opiskelu on mahdollista.
 • Oppimateriaalina asiantuntijoiden ja kokemusasiantuntijoiden videot, keskustelufoorumi, automatisoidut tentit, ladattava todistus

Kurssin sisältö

 • 6 moduulia 
 • 38 oppituntia
 • keskustelufoorumit
 • keskustelutehtävät
 • automatisoidut
  totta vai ei -tentit
 • esseetentti
 • ladattava todistus

Kurssin moduulit

 • Erityisperheet 
 • Nepsy-nuoren tunnistaminen ja hoito 
 • Nepsy-nuoren tukeminen ja ohjaaminen 
 • Kohtaamisesta 
 • Monialaisia työkaluja 
 • Apuvälineet 

Itsenäiset opiskelijat voivat hankkia kurssin täältä verkkokaupasta.

Organisaatiot voivat tilata kurssin opiskeluoikeuksia laskutuksella ilmoittamalla opiskelijoiden määrän/sähköpostit ja laskutustiedot osoitteeseen helena.lehtimaki at oppimaa.fi. 

Nepsy-lapsi varhaiskasvatuksessa 5 op

Tervetuloa Oppimaahan!

Syksyn tarjous 30.10.2020 asti

Verkkokaupassa
68 €
(sis. alv 24 %, norm. 95 €)/opiskelija

Itsenäiset opiskelijat voivat hankkia kurssin täältä verkkokaupasta.

Laskutuksella
55 €
(alv 0) / opiskelija

Organisaatiot voivat tilata kurssin opiskeluoikeuksia laskutuksella ilmoittamalla opiskelijoiden määrän/sähköpostit ja laskutustiedot osoitteeseen helena.lehtimaki at oppimaa.fi.

Nepsy-lapsi varhaiskasvatuksessa 5 op

Kurssin tavoitteena on jakaa nepsy-tietoa sekä luoda päiväkodin, neuvolan, perhepalveluiden ja kodin yhteiset toimintamallit nepsy-lapsen ja -perheen tukemiseksi. Työtapana työyhteisöjen yhteinen opiskelu tai itsenäinen opiskelu verkkokurssilla.

Sisältö

 • Erityisperheet
 • Nepsy-lapsen tunnistaminen ja hoito
 • Nepsy-lapsen tukeminen ja ohjaaminen
 • Toimintakulttuurin kehittäminen
 • Tukea perheille
 • Palveluista  

Kurssi on suunnattu varhaiskasvatuksen, neuvolan, perhepalveluiden ja lastensuojelun henkilöstön täydennyskoulutukseen sekä alan opiskelijoille. Kouluttajina mm. lastenpsykiatri Anita Puustjärvi ja muita alan asiantuntijoita ja järjestöjen edustajia.

Opiskelu on helppoa ja joustavaa. Se perustuu videoihin, keskustelufoorumiin, tehtäviin ja automatisoituihin tentteihin. Kurssimateriaalit ovat opiskelijoiden käytössä 12 kuukautta. 

Kurssiohjaaja Helena Lehtimäki on opiskelijoiden apuna alusta loppuun. 

Yhteistyön rakentaminen verkkokurssien avulla.

Kouluille ja sote-palveluille on oma vastaava kurssinsa, joten kaikki ammattilaiset saavat samat perustiedot. Sen jälkeen on tärkeää jatkaa keskusteluja kaikkien toimialojen kesken ja rakentaa yhteisiä toimintamalleja kurssien lopussa olevan materiaalin avulla. 

Seuraava askel on ryhtyä rakentamaan kuntien/kuntayhtymien ja lopulta koko sote-maakunnan nepsy-palveluverkkoa ja psykoedukaation palveluita.

Lisäpalveluja, joissa voidaan 
hyödyntää tämän kurssin tuotoksia.

Perheiden nepsy-tuki -verkkopalvelun räätälöinti

Opiskeluun sisältyy  myös tehtäviä, joilla voidaan rakentaa paikallista perheiden nepsy-tuki -verkkopalvelua. Oppimaa tarjoaa erikseen verkkopalvelun rungon, jota kurssilaiset voivat räätälöidä paikallisesti yhdessä palveluverkon rakentajien kanssa.

Nepsy-palveluverkon rakentaminen

Kurssi on mahdollista linkittää seutukunnan palveluverkon rakentamiseen, johon Oppimaa tarjoaa ohjeistuskurssin. Nepsy-palveluverkon rakentaminen lähtee liikkeelle seutukunnista, joiden työn tulokset koordinoidaan sote-maakunnan tasolla.

Oppimaan nepsy-verkkokurssien tavoitteena on tarjota sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä sivistyspalveluiden ammattilaisille perustietoa neuropsykiatrisista häiriöistä ja samalla vahvistaa monialaista ja moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden välille.

Lisätiedot kursseista: Helena Lehtimäki, Oppimaa

helena.lehtimaki at oppimaa.fi

Nepsy-lapsi koulussa 5 op

Tervetuloa Oppimaahan!

Syksyn tarjous 30.10.2020 asti

Verkkokaupassa
68 €
(sis. alv 24 %, norm. 95 €)/opiskelija

Itsenäiset opiskelijat voivat hankkia kurssin täältä verkkokaupasta.

Laskutuksella
55 €
(alv 0) / opiskelija

Organisaatiot voivat tilata kurssin opiskeluoikeuksia laskutuksella ilmoittamalla opiskelijoiden määrän/sähköpostit ja laskutustiedot osoitteeseen helena.lehtimaki at oppimaa.fi. 

Nepsy-lapsi koulussa 5 op

Kurssin tavoitteena on jakaa nepsy-tietoa sekä luoda koulun, opiskeluhuollon ja kodin yhteiset toimintamallit nepsy-lapsen ja -perheen tukemiseksi. Työtapana on työyhteisöjen yhteinen opiskelu tai itsenäinen opiskelu verkkokurssilla.

Sisältö 

 • Erityisperheet
 • Nepsy-oppilaan tunnistaminen ja hoito
 • Oppimisen ja koulunkäynnin tuki
 • Nepsy-oppilaan tukeminen ja ohjaaminen
 • Opiskeluhuolto
 • Koulun toimintakulttuuri
 • Tukea perheille 

Kurssi on suunnattu perusopetuksen ja opiskeluhuollon henkilöstön täydennyskoulutukseen. Kouluttajina mm. lastenpsykiatri Anita Puustjärvi ja muita alan asiantuntijoita ja järjestöjen edustajia.

Opiskelu on helppoa ja joustavaa. Se perustuu videoihin, keskustelufoorumiin, tehtäviin ja automatisoituihin tentteihin.  Kurssimateriaalit ovat opiskelijoiden käytössä 12 kuukautta. Kurssilla on mahdollista suorittaa 5 opintopistettä.

Kurssiohjaaja Helena Lehtimäki on opiskelijoiden apuna alusta loppuun.

Yhteistyön rakentaminen verkkokurssien avulla. 

Varhaiskasvatukselle ja sote-palveluille on oma vastaava kurssinsa, joten kaikki ammattilaiset saavat samat perustiedot. Sen jälkeen on tärkeää jatkaa keskusteluja kaikkien toimialojen kesken ja rakentaa yhteisiä toimintamalleja kurssien lopussa olevan materiaalin avulla.

Seuraava askel on ryhtyä rakentamaan kuntien/kuntayhtymien ja lopulta koko sote-maakunnan nepsy-palveluverkkoa ja psykoedukaation palveluita.

Lisäpalveluja, joissa voidaan 
hyödyntää tämän kurssin tuotoksia.

Perheiden nepsy-tuki -verkkopalvelun räätälöinti

Opiskeluun sisältyy  myös tehtäviä, joilla voidaan rakentaa paikallista perheiden nepsy-tuki -verkkopalvelua. Oppimaa tarjoaa erikseen verkkopalvelun rungon, jota kurssilaiset voivat räätälöidä paikallisesti yhdessä palveluverkon rakentajien kanssa.

Nepsy-palveluverkon rakentaminen

Kurssi on mahdollista linkittää seutukunnan palveluverkon rakentamiseen, johon Oppimaa tarjoaa ohjeistuskurssin. Nepsy-palveluverkon rakentaminen lähtee liikkeelle seutukunnista, joiden työn tulokset koordinoidaan sote-maakunnan tasolla.

Oppimaan nepsy-verkkokurssien tavoitteena on tarjota sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä sivistyspalveluiden ammattilaisille perustietoa neuropsykiatrisista häiriöistä ja samalla vahvistaa monialaista ja moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden välille.

Lisätiedot kursseista: Helena Lehtimäki, Oppimaa

helena.lehtimaki at oppimaa.fi