Helena

PRODUCER. For any practical matter, please, contact me via Contact Course Teacher. / TUOTTAJA. Saat minuun yhteyden kurssin käytännön asioissa Ota yhteyttä opettajaan -linkillä.

Kaikki kurssit tekijältä Helena

Artikkelit kirjoittajalta Helena

Nepsy-osaaminen Vantaan varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Sisältöpäivitys käynnissä!

Nepsy-osaaminen Vantaan
varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Tämä verkkokurssi tukee Vantaan Lapset-SIB -hanketta tarjoamalla verkkokoulutusta

 • neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja perheiden tunnistamiseen, tukeen ja hoitoon.
 • Kurssi on tarkoitettu kaikille lasten ja perheiden parissa työskenteleville ammattilaisille Vantaalla
 • Kurssia kehitetään yhteistyössä hankkeen kanssa 

Kurssin sisällöstä

Kurssi käynnistyy  varhaiskasvatukseen liittyvällä oppimateriaalilla ja laajenee sen jälkeen alku- ja perusopetuksen puolelle. Se tarjoaa ensin perustietoa lapsen kehityksestä, mikä helpottaa havainnoimaan mahdollisia huolenaiheita.  

Kurssin nepsy-sisältö kattaa mm. seuraavat aihealueet

 • ammattilaisen nepsy-osaamisen perusteet (tunnistaminen, tuki, hoito ja ohjaus sekä verkostotyöskentely)
 • nepsy-osaamisen syventävät opinnot
 • nepsy-palvelujärjestelmän kuvaus 
 • yhteistyö eri toimijoiden kanssa: neuvola, opiskeluhuolto, järjestöt
 • nepsy-perheiden tuki verkossa

Kurssiin sisältyy asiantuntijahaastatteluja, menetelmäkuvauksia, kokemusasiantuntijoiden haastatteluja, keskustelufoorumi ja tehtäviä. Keskustelufoorumin avulla osallistamme ammattilaisia keskusteluun ja kurssin sisällön kehittämiseen.

Opiskelu

Opiskelumallissa yhdistyy

 • kurssilaisen itsenäinen verkko-opiskelu ja osallistuminen keskustelufoorumiin sekä
 • työyhteisön kasvokkain tapahtuva keskustelu

Kirjautuminen kurssille

 • kurssille kirjaudutaan henkilökohtaisella sähköpostilla, salasanan saa valita itse
 • kirjautumista varten kurssilainen saa koodin, jolla hinta nollautuu

Yhteistyö perheiden kanssa verkossa

 • lisäksi malliin sisältyy perheille suunnattu ilmainen palvelu Nepsy-tietoa Vantaan perheille

Uusi kurssi tulossa nepsy-perheiden tukemiseksi!

Nepsy-tietoa Vantaan perheille

 • Nepsy-tietoa perheille on nepsy-perheille suunnattu maksuton palvelu, jossa esitellään nepsy-tietoa ja -työkaluja perheiden näkökulmasta. 
 • Päiväkoti tai koulu voi jakaa palvelun linkkiä suoraan perheille.
 • Kirjautumalla palveluun perheet voivat osallistua keskustelufoorumiin ja rakentaa vertaistukea.
 • Myös työntekijät voivat osallistua keskusteluihin ja antaa tukea kirjautumalla palveluun.
 • uusi kurssi löytyy täältä

Tuotanto

Verkkokurssit tuottaa Oppimaa Oy. Tuottaja Helena Lehtimäki

Nepsy-tietoa Vantaan perheille

Sisältöpäivitys käynnissä!

Tietoa ja tukea perheille

Nepsy-tietoa Vantaan perheille on nepsy-perheille suunnattu maksuton palvelu, jossa esitellään nepsy-tietoa ja -työkaluja perheiden näkökulmasta. 

 • Päiväkoti, neuvola tai koulu voi jakaa palvelun linkkiä suoraan perheille.
 • Kirjautumalla palveluun perheet voivat osallistua keskustelufoorumiin ja rakentaa vertaistukea.
 • Myös varhaiskasvatuksen henkilöstö voi osallistua keskusteluihin ja antaa tukea kirjautumalla palveluun.

Tämän palvelun tavoitteena on

 • tukea perheitä, joilla on haasteita erityislasten kanssa. 
 • rakentaa kotiin, päiväkotiin tai kouluun yhteisiä malleja lapsen toimintakyvyn tukemiseksi
 • kuunnella perheiden huolia ja toimia huolien poistamiseksi

Palveluun sisältyy

 • tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä perheen näkökulmasta
 • toimintamalleja ja työkaluja lasten arjen tukemiseen
 • keskustelufoorumi vertaistuen rakentamiseksi

Tuotanto

Palvelun tuottaa Oppimaa Oy. Tuottaja Helena Lehtimäki

Alaikäisten rikoksiin puuttuminen


Puuttuminen nuorten rikoksiin,
"joihin laki ei yllä"

Nuorten oikeusedustaja Seija Heikkeri on ollut kehittämässä  ja toteuttamassa Vintiö-toimintaa 1990-luvulta lähtien.

Tällä kurssilla hän kertoo työstään Etelä-Karjalan nuorten ja perheiden parissa.

Vintiö-toiminnan kehitystyö Lappeenrannassa

Vintiö-toiminnan kehitystyön taustalla oli tarve puuttua varhain lasten ja nuorten rikoksiin, rikkomuksiin, väkivaltaiseen käyttäytymiseen sekä muuhun lainvastaiseen toimintaan ja ei-toivottuun käyttäytymiseen. 

Seija Heikkeri työskenteli Lappeenrannan kaupungin sosiaalitoimessa 1990-luvulla ja hän ryhtyi tuolloin rakentamaan varhaisen puuttumisen mallia yhdessä poliisin ja kuraattorin kanssa.  

Vintiö-toiminta käynnistyi vuonna 1995 ja siitä syntyi vakiintunut työkäytäntö ensin Lappeenrantaan ja sittemmin koko Eksoten alueelle.

Kurssi soveltuu

 • kaikille lasten ja nuorten parissa työskenteleville
 • vanhemmille ja huoltajille
 • lapsille ja nuorille
 • koulujen oppituneille


Vintiö-toiminta

Vintiö-toiminta on alle 15-vuotiaan ja huoltajien kanssa käytävä rikoskeskustelu yhdessä nuorten oikeusedustajan, kuraattorin ja tarvittaessa poliisin kanssa. Alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisesti vastuussa teoistaan.

Rikoskeskustelut

Rikoskekeskustelu on 15-17-vuotiaiden ja heidän huoltajiensa kanssa käytävä keskustelu

Tapaamisissa

 • ​Puututaan näpistykseen, ilkivaltaan, vahingontekoon, uhkailuun, väkivaltaan tai muuhun laittomaan tekoon
 • Keskustellaan lainvastaisen teon seuraamuksista ja mahdollisesta korvausvastuusta 
 • Kartoitetaan nuoren vapaa-ajan viettoa ja päihteiden käyttöä, koulunkäyntiä ja nuoren elämäntilannetta 
 • Tuetaan nuoren ja vanhempien välistä suhdetta ja huoltajia kasvatustehtävässä 
 • Ohjataan tarvittaessa erilaisiin palveluihin.

 Nuorten oikeusedustaja

Alle 18-vuotiaan nuoren oikeusedustajan tehtävänä on 

 • ​kertoa nuorelle hänen tekemänsä rikoksen seuraamuksista ja korvausvastuista 
 • opastaa nuorta tulevaa oikeudenkäyntiä varten 
 • valvoa nuoren etua oikeudessa. 

Nuoren edun valvonta perustuu Lastensuojelulain 24 pykälään.

Vintiö-tapaaminen

Oikeusedustaja Seija Heikkeri, Eksote, Lappeenranta

Mikä on kiusaamista?

 • Jos pesäpallomailalla lyödään koulussa - onko se koulukiusaamista?
 • Jos välitunnilla saa turpiinsa - onko se koulukiusaamista?
 • Jos fillarin renkaat on taas puhkottu - onko se koulukiusaamista? ​
 • Jos kaverin mopoa rikotaan - onko se koulukiusaamista?
 • Jos takki on sotattu tusseilla ja hihat revitty - onko se koulukiusaamista?
 • Jos välitunnilla uhkaillaan ja pakotetaan tekemään asioita väkivallan pelossa - onko se koulukiusaamista? 

Tämä ei ole kiusaamista. Kyseessä on rikos!
Lähde:  Vanhempi konstaapeli Timo Härkönen Kaakkois-Suomen poliisista Facebookissa

KOULUN Oppimaa

"Yhteisöllisyyden rakentaminen on jatkuva prosessi. 
Hyvinvointia tukevan toimintakulttuurin ylläpito on jatkuva prosessi.
Jokainen uusi opiskelija pitää ohjata yhteisön jäseneksi, kokemaan, että kuuluu turvalliseen yhteisöön. Jokainen uusi opettaja tai muu henkilökunnan jäsen pitää saada mukaan aktiiviseksi jäseneksi tähän yhteisölliseen toimintakulttuuriin." (Opiskeluhuoltoryhmän kommentti)

Lähde: Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arviointi esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa,
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Julkaisut 4:2018

Tule mukaan kehittämään esi- ja perusopetuksen
yhteisöllistä opiskeluhuoltoa sekä edistämään 
lasten ja nuorten hyvinvointia ja koulunkäyntiä!

Rakennamme toimintamalleja, jaamme kokemuksia ja toteutamme vuosikellon helpottamaan koulun opiskeluhuoltoryhmän toimintaa.  Työmme jatkuu aina kesään 2019 asti. 

Lopputuloksena syntyy työkalu, joka otetaan käyttöön syksyllä 2019, kun koulut käynnistyvät. Yhteistyön ansiosta voimme tarjota kouluille uuden työkalun hyvin pientä korvausta vastaan.

Työskentely on kevyttä ja joustavaa.

 • Saat sähköpostin, jossa on linkki käsiteltävään aiheeseen.
 • Katsot lyhyen videon tai tutustut muuhun materiaaliin.
 • Kommentoit asiaa ja jaat kokemuksiasi keskustelufoorumilla.
 • Viet asioita oman opiskeluhuoltoryhmäsi käsittelyyn.

Pääset mukaan kirjautumalla palveluun!
Samalla voit ladata pikaoppaan, joka kertoo, 
miten verkkokoulutuksella luodaan vaikuttavuutta.

Tervetuloa mukaan!​
Työ on vielä alussa mutta etenemme askel askeleelta.
Helena ja Oppimaa-tiimi

Miksi tarvitsemme lapsivaikutusten arviointia?

Olen seurannut kiinnostuneena Esa Iivosen työtä lapsivaikutusten arvioinnin kehittämistyössä. LAPE-ohjelman puitteissa on nyt julkaistu LAVA-opas, joka auttaa hahmottamaan tätä hieman vaikeaselkoista käsitettä toiminnan kautta. Opas on ladattavissa THL:n sivuilta.

Opas innoitti meitä rakentamaan lapsivaikutusten arviointiin liittyvää verkkokurssia. Sen tavoitteena on esitellä lapsivaikutusten arvioinnin taustaa ja prosessia. Julkaisemme Oppimaassa maksuttoman LAVA-verkkokurssin valtakunnalliseen käyttöön syksyn aikana.

LAVA - Lapsivaikutusten arviointi -kurssin asiantuntija on MLL:n lapsi- ja perhepolitiikan sekä lasten oikeuksien johtava asiantuntija Esa Iivonen.

Seuraavassa videossa Esa Iivonen kertoo, miksi tarvitsemme lapsivaikutusten arviointia.

Esa Iivonen: Lapsivaikutusten arvioinnissa arvioidaan päätöksen, toimenpiteen tai toiminnan vaikutuksia lasten hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen.

Kurssin hyödyntäminen

Kurssi perustuu Esa Iivosen haastatteluihin ja se on maksuton kaikille toimijoille. Sitä voivat hyödyntää kunnat, maakunnat ja yksittäiset toimijat. Kurssiin sisältyy myös automatisoituja tenttejä, mikä mahdollistaa opintopisteiden suorittamisen.

Kurssia voivat hyödyntää myös oppilaitokset. Opiskelijat suorittavat kurssin tällöin täysin itsenäisesti ja vastaavat automatisoituihin tentteihin. Hyväksytyn suorituksen jälkeen he voivat ladata kurssitodistuksen, jolla voi anoa kurssin hyväksilukemista osaksi opintoja.

LAVA – Lapsivaikutusten arviointi

ILMAINEN VERKKOKURSSI

​Kuntien ja maakuntien päätöksenteon tueksi

​Lapsivaikutusten arvioinnissa arvioidaan päätöksen, toimenpiteen tai toiminnan vaikutuksia lasten hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen.

Päätöstä valmistelevilla viranhaltijoilla on paras tuntemus kohteena olevasta asiasta, joten he ovat yleensä parhaita henkilöitä tekemään myös lapsivaikutusten arvioinnin.

Lapsivaikutusten arviointia varten kunnassa tai maakunnassa ei tarvita erillistä arviointiyksikköä tai -henkilöstöä.

Arviointiin tarvitaan kuitenkin koulutusta. Koulutukseen tulee sisällyttää arviointiosaamisen lisäksi lapsen oikeuksia koskevaa koulutusta. Erityisen merkittävässä roolissa arvioinnissa on lapsen oikeuksien sopimus.

​LAVA-verkkokurssi

 • ​Tämä verkkokurssi esittelee lapsivaikutusten arvioinnin perusteet.
 • Kurssi soveltuu kuntien ja maakuntien henkilöstölle, päättäjille sekä opiskelijoille.

​Kouluttaja

Esa Iivonen
 johtava asiantuntija, MLL

Kurssin asiantuntija  ja kouluttaja on MLL:n lapsi- ja perhepolitiikan sekä lasten oikeuksien johtava asiantuntija Esa Iivonen.

Esa Iivonen on ollut mukana LAPE-muutosohjelmassa kehittämässä lapsivaikutusten arviointiin liittyvää opasta ja kouluttanut aiheesta toimijoita eri puolella Suomea yhteistyössä THL:n kanssa.

Esa Iivonen: Lapsivaikutusten arviointiprosessi lyhyesti

Kurssin sisältö

Kurssi perustuu Esa Iivosen asiantuntijahaastatteluun, jossa käydään läpi lapsivaikutusten arvioinnin taustoja ja prosesseja. 

Kurssin haastattelija ja toimittaja on Helena Lehtimäki, Oppimaa.

Kurssin taustamateriaalit

Kurssin taustamateriaaleina hyödynnetään MLL:n ja THL:n julkaisuja.  Keskeiset kirjalliset materiaalit ovat

 • LAVA Lapsivaikutusten arviointi - pp-julkaisu (THL, STM, OKM) 
 • Johdatus lapsivaikutusten arviointiin (MLL)
 • Lapsivaikutusten arviointi kunnassa ja maakunnassa (MLL:n ohje lapsivaikutusten arviointiin)

  Kurssin kuvituksessa hyödynnetty LAPE-hankkeen pp-julkaisua LAVA Lapsivaikutusten arviointi (THL, STM, OKM)

Kurssin tuotanto

Maksuttoman kurssin tuotannosta vastaa Oppimaa Oy.
Lisätiedot: helena.lehtimaki at oppimaa.fi

Miksi edes yrittää?

Pitkään kestäneiden kouluongelmien taakka voi saada oppilaan omaksumaan "mitä hyötyä siitä on?" tai "miksi edes yrittää?" -asenteen. Se on selvä merkki siitä, että toivo on vähissä ja yhteistyöhalukkuus koulun aikuisten tai vanhempienkaan kanssa alamaissa. Lasten ja nuorten kielessä tämä tunnetaan "evvk" - tai "mitä välii" -asenteena.

Ratkaisukeskeiselle lähestymistavalle perustuvien työskentelymenetelmien avulla voidaan kuitenkin luoda yhteistyösuhde oppilaisiin ja herättää heissä into omien ongelmiensa ratkaisemiseen. Haluatko kuulla lisää?

Uskoa tulevaan

Jos työskentelet opettajana tai opiskeluhuollossa tai autat muuten lapsia ja nuoria, joilla on ongelmia, Maiju Aholalla on sinulle viesti.

Maiju haluaa tutustuttaa sinut ratkaisukeskeiselle lähestymistavalle perustuvaan työmenetelmään, jonka avulla saat kontaktin lapsiasiakkaisiin ja herätät heissä innon omien ongelmiensa ratkaisemiseen.

Ratkaisukeskeinen työskentely lisää uskoa tulevaan, koska sovitut tavoitteet ovat tavoittelemisen arvoisia oppilaille itselleen ja koska työskentelyssä keskitytään vahvuuksiin, voimavaroihin ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin.

Kun oppilaiden kanssa ollaan samaa mieltä tavoitteista, on heillä hyvä syy käyttäytyä toivotusti ja panostaa enemmän koulumenestykseensä.

Silloin meillä on mahdollisuus herättää lapsissa ja nuorissa into omien ongelmien ratkaisemiseen.

Maiju Ahola - ratkaisukeskeinen kouluttaja ja luokanopettaja -
lähettää sinulle viestin.

Haluatko herättää lapsissa ja nuorissa innon
omien ongelmien ratkaisemiseen?

Klikkaa kurssin nimeä ja
tutustu Maijun uuden verkkokurssin esittelyyn
Ratkaisukeskeinen työote ja opiskeluhuoltotyö

Lastensuojelu tarvitsee kokemusasiantuntijoita

Osallisuuden avulla asiakaslähtöisiä palveluja

Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on oma tai läheisen kokemus tietyn palvelun asiakkaana olemisesta, tietystä elämäntilanteesta, sairaudesta tai vammasta. 

Lappeenrannan Nuoret kehittäjät ovat kokemusasiantuntijoita. He ovat kokeneet lapsuudessaan tai nuoruudessaan monenlaisia vaikeuksia, jotka ovat johtaneet huostaanottoon.

He ovat kuitenkin selvinneet nuoren elämänsä kipukohdista ja haluavat nyt olla apuna muille nuorille. He auttavat viranomaisia kehittämään lastensuojelua lasten ja nuorten näkökulmasta.

Saana on yksi heistä. Seuraavassa Saana kertoo puolessa minuutissa, miksi hän haluaa auttaa muita nuoria.

Saana haluaa auttaa muita nuoria.

Nuoret kehittäjät ja Etelä-Karjalan LAPE-hanke

Nuoret kehittäjät ovat mukana Etelä-Karjalan LAPE-hankkeessa kehittämässä asiakaslähtöisiä lastensuojelun palveluja. Tarkoituksena on kehittää Nuorten kehittäjien avulla lastensuojeluun uusia, pysyviä toimintamalleja.

Kehitystyötä vetää Marja Riikonen Eksotesta. 

Marja Riikonen, Eksote: 
Lastensuojelun asiakaslähtöisen toimintamallin kehittäminen 

Tutustu Nuoriin kehittäjiin ja Saanan tarinaan Oppimaa-yhteisössä

Kaipaatko päivitystä opiskeluhuollon periaatteisiin?

Opetus- ja sote-alan ammattilaiset joutuvat pohtimaan opiskeluhuollon periaatteita koulumaailmassa yhä useammin. Löytyisikö keino, jolla voisi helpolla tavalla palauttaa mieliin opiskeluhuollon lakipykäliä kun tarve tulee? Oppimaa tarjoaa tähän yhden ratkaisun.

Lukemalla tämän postauksen loppuun asti, pääset katsomaan esimerkin miten Oppimaan ratkaisu toimii. Ja lopuksi kerron, miten saat ratkaisun käyttöösi maksutta.

Ratkaisuja löytyy

Opiskeluhuoltoa sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukea säädellään lainsäädännöllä. Harvalla on kuitenkaan lakipykälät tarkasti mielessä kun tilanne on päällä koulumaailman tuoksinassa. Lainsäädännön keskeiset periaatteet ja muutokset olisi hyvä palauttaa mieliin säännöllisin väliajoin. Siihen tarjotaan yleensä ratkaisuksi täydennyskoulutusta seminaareissa, jotka järjestetään työpaikan ulkopuolella.  

Ketterämpi ratkaisu on toteuttaa täydennyskoulutus verkossa siten, että tieto löytyy heti kun sitä tarvitaan. Kehitän verkkokoulutuksen ratkaisuja Etelä-Karjalan LAPE-hankkeessa, jossa järjestetään myös opiskeluhuollon täydennyskoulutusta - seminaarissa. Kehittämiskoordinaattori Maija Ström-Ripatin ehdotuksesta päätimme kokeilla LAPE-koulutuksen siirtämistä verkkoon. Se kävi näppärästi.

Meri Lindholm toimii Eksotessa opiskeluhuollon psykologien tiimivastaavana. Hän on kiertänyt pitämässä koulutusta eri puolilla maakuntaa. Tapasimme Merin kanssa Lappeenrannan kaupungintalolla ja pistimme sinne pystyyn pienen studion. Kun Maija keksi hakea nuottitelineen lainaksi kaupunginorkesterin tiloista, saimme Merin luentopapereille kätevän telineen. Kuvasimme luennon/haastattelun tunnissa ja nyt on täydennyskoulutus verkossa kaikkien nähtävänä.

VIDEO: Meri Lindholm kertoo monialaisesta asiantuntijaryhmästä

Katso tästä esimerkki. Meri Lindholm kertoo, mitä meidän pitäisi muistaa monialaisen asiantuntijaryhmän toiminnasta opiskeluhuollossa.

Meri Lindholm: Monialainen asiantuntijaryhmä

Oppimaa-yhteisö kertoo lisää - ilmaiseksi

Pääset katsomaan Meri Lindholmin opiskeluhuoltoon liittyvän LAPE-koulutuksen kokonaisuudessaan Oppimaa-yhteisössä. Se on maksuton palvelu, joka toimii kuin verkkokurssi mutta on ilmainen. Se edellyttää kuitenkin kirjautumista sähköpostilla. Salasanan saa valita itse.

Kirjautumalla palveluun pääset katsomaan Merin koulutuksen, johon sisältyy 16 videota.  Se löytyy Opiskeluhuolto-moduulista otsikolla E-Karjalan LAPE: Opiskeluhuollon koulutus.

Tämä on yksi tapa levittää hyviä käytänteitä eri puolille Suomea.

Tutustu Oppimaa-yhteisöön täällä tai klikkaamalla alla olevaa kuvaa!

Helena Lehtimäki
auttaa verkkokoulutuksella päiväkoteja ja kouluja vahvistamaan lasten, perheiden ja työntekijöiden hyvinvointia 
sekä edistämään yhteisöllistä opiskeluhuoltoa.

Oppimaa-yhteisö

Oppimaa-yhteisö

Oppimaa-yhteisö on opiskeluhuoltoon  sekä lasten ja perheiden hyvinvointiin keskittyvä maksuton oppimisyhteisö. 

Palvelu on maksuton mutta edellyttää kirjautumista sähköpostilla. Salasanan saa valita itse.

 • Uutisia, koulutusta ja joskus jotain kevyttäkin!
 • Lyhyitä videoita, podcasteja, kiinnostavia asiantuntijoita.
 • Keskustelufoorumi.
 • Tule mukaan!

Oppimaa-yhteisöä ylläpitää Oppimaa Oy ja sen sisällöstä vastaa toimittaja, tuottaja Helena Lehtimäki.

Helenaan saa yhteyden sivun ylälaidan linkin kautta (ota yhteyttä opettajaan).

Ajankohtaista
Tutustu Suomi.fi-verkkopalvelun mahdollisuuksiin
Ensimmäinen moduuli: Sähköiset palvelut
(myös ilman kirjautumista)