OPPIMAA

PRODUCER. For any practical matter, please, contact me via Contact Course Teacher. / TUOTTAJA. Saat minuun yhteyden kurssin käytännön asioissa Ota yhteyttä opettajaan -linkillä.

Kaikki kurssit tekijältä OPPIMAA

Artikkelit kirjoittajalta OPPIMAA

Neurokirjon ilmiö haltuun digitaalisilla työkaluilla

Neurokirjon ilmiö haltuun digitaalisilla työkaluilla
Hanke-ehdotus kunnille / kuntayhtymille / maakunnille osioon 3.
Toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen
ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla
Valtionavustus sote-rakenneuudistusta tukevaan alueelliseen valmisteluun 2020-2021
Hakuaika 20.1.-31.3.2020

Neurokirjon ilmiö haltuun -hankkeen tarkoituksena on

 • luoda paikallinen neurokirjon palveluverkko palveluverkkokurssin ja systeemisen johtamisen avulla
 • tarjota neurokirjon perheille tietoa ja palveluohjausta paikallisen sähköisen perhekeskuksen kautta
 • varmistaa ammattilaisten neurokirjon osaaminen työyhteisöjen yhteisellä verkko-opiskelulla

1. Palveluverkkokurssi 

Osallistujat 

 • ennaltaehkäisevä terveydenhuolto
 • lapsiperheiden sosiaali- ja perhepalvelut
 • varhaiskasvatus
 • perusopetus
 • organisaatioiden PTV-vastaavat
 • organisaatioiden ICT-asiantuntijat
 • organisaatioiden viestinnän edustajat

Työskentely

 • kootaan ryhmä, jossa sekä työntekijöiden että johdon edustajia
 • valitaan ryhmänjohtaja, joka vastaa työskentelyn etenemisestä
 • ryhmän jäsenet tutustuvat itsenäisesti verkossa materiaaleihin ja suorittavat tehtäviä
 • kunkin moduulin päätteeksi palaveri kasvokkain tai videoneuvottelu, jossa sovitaan miten palveluverkon osiot toteutetaan käytännössä
 • tarvittavat digitaaliset työkalut käytössä koko hankkeen ajan, mm. sähköisen perhekeskuksen julkaisualusta

Lopputulokset

 • paikallisen neurokirjon palveluverkon kuvaus, joka voidaan julkaista ammattilaisille kunnan / kuntayhtymän / maakunnan omien kanavien tai verkkosivujen kautta, sen käyttöönottoa vahvistetaan ammattilaisten verkkokursseilla
 • perheille  suunnattu paikallinen neurokirjon palveluverkon kuvaus paikallisille verkkosivuille
 • mahdollisuus hankkia Verkkokurssitehtaan julkaisualustan oma liittymä paikallisten tulosten julkaisemiseen, kuukausiveloituksella (1 kk:n irtisanomisaika) eli ilman suuria investointeja ja riskiä

2. Ammattilaisten verkkokurssit

Verkkokurssit

 • Alle kouluikäisen neurokirjon lapsen tunnistaminen ja tukeminen 5 op
 • Kouluikäisen neurokirjon lapsen ja nuoren tunnistaminen ja tukeminen 5 op

Osallistujat

 • ennaltaehkäisevä terveydenhuolto
 • lapsiperheiden sosiaali- ja perhepalvelut
 • varhaiskasvatus
 • perusopetus

Työskentely

 • työskentely tapahtuu työyhteisöjen tiimeissä
 • ryhmä valitsee ryhmänvetäjän, joka raportoi kurssin etenemisestä esimiehelle
 • opiskelijat etenevät kurssilla itsenäisesti ja moduulin päätteeksi kokoontuvat keskustelemaan opittujen asioiden viemisestä arjen käytäntöihin
 • tehtäviin sisältyy myös paikallisen neurokirjon palveluverkon käyttöönotto

Lopputulokset

 • ammattilaisten neurokirjon osaaminen vahvistuu
 • paikallinen neurokirjon palveluverkko otetaan haltuun
 • perheiden palveluohjaus helpottuu neurokirjon sähköisen tietopaketin avulla

Kustannukset

Kustannukset perustuvat osallistuvien henkilöiden määrään. Kaikki verkkokurssit  45 €/hlö (alv 0) 
Yhteensä _________henkilöä x 45 € = kokonaiskustannukset.

Lisätiedot

Helena Lehtimäki
Oppimaa
040 5629 441
helena.lehtimaki at oppimaa.fi

Ilpo Tuononen
Verkkokurssitehdas
050 3229 339
ilpo.tuononen at verkkokurssitehdas.fi

Nepsy-lopputentti 2 op

Nepsy-lopputentin tavoitteet
Tekemällä oppiminen

Kurssikirja 

 • opiskelija tutustuu kurssikirjaan Esteille hyvästit! Opas autismikirjon sekä adhd- ja Tourette-oireisten lasten kasvattajille. Esteetön lapsuus neurokirjon lapselle ja nuorelle 2017-2019 -hanke. Autismisäätiö 2019.
 • kirja löytyy useista kirjastoista ja se on tilattavissa myös suoraan Autismisäätiöstä

Tehtävät

 • opiskelija hyödyntää aiemmilla Oppimaan nepsy-kursseilla hankkimaansa osaamista käytännön työhön omassa työyhteisössään suorittamalla kaksi tehtävää ja vastaamalla tenttikysymyksiin

 • Tehtävä 1. Esteettömyysluotaimen hyödyntäminen nepsy-lapsen/nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi. Esteettömyysluotain on sähköinen työkalu, joka syntyi Esteetön lapsuus -hankkeessa ja se esitellään kurssikirjassa.

 • Tehtävä 2.  Luovien käänteisen psykoedukaation menetelmien hyödyntäminen nepsy-lapsen/nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi. Lisätietoa kurssikirjassa. 

Tenttikysymykset ja todistus

 • opiskelija vastaa molempien tehtävien yhteydessä  esseekysymyksiin, joiden vastaukset arvioidaan manuaalisesti.
 • hyväksytyn suorituksen jälkeen opiskelija lataa suoritukseestaan todistuksen

Lisätietoja: helena.lehtimaki at oppimaa.fi

HUOM. Nepsy-lopputentin voi suorittaa maksutta mutta lopputentin arvioimisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut hyväksytysti

 • joko Nepsy-lapsi varhaiskasvatuksessa 3 op -verkkokurssin
 • tai Nepsy-lapsi koulussa 3 op -verkkokurssin

Nepsy-nuoren tukeminen 5 op

Nepsy-nuoren tukeminen 5 op
- lastensuojelun ja perhetyön ammattilaisille
Pilottikurssi käynnistynyt!

 • Kurssin tavoitteena on edistää lastensuojelun ja perhetyön ammattilaisten nepsy-osaamista sekä luoda yhteisiä toimintamalleja perheiden, koulun ja opiskeluhuollon kanssa nepsy-nuoren tukemiseksi.
 • Työtapana työyhteisöjen yhteinen opiskelu.
 • Oppimateriaalina asiantuntijoiden ja kokemusasiantuntijoiden videot, keskustelufoorumi, automatisoidut tentit, ladattava todistus

Neljä ensimmäistä moduulia julkaistu. 
Asiantuntijoina lastenpsykiatri Anita Puustjärvi ja viisi kokemusasiantuntijaa.
Lisää tulossa kurssilaisten toiveiden mukaan. 

 • Erityisperheet
 • Nepsy-nuoren tunnistaminen ja hoito
 • Nepsy-nuoren tukeminen ja ohjaaminen 
 • Kohtaamisesta asiakastyössä

Tervetuloa pilotoimaan ja kehittämään kurssia! 

Helena Lehtimäki
tuottaja, toimittaja
Oppimaa

Itsenäiset opiskelijat voivat hankkia kurssin täältä verkkokaupasta.

Organisaatiot voivat tilata kurssin opiskeluoikeuksia laskutuksella ilmoittamalla opiskelijoiden määrän/sähköpostit ja laskutustiedot osoitteeseen helena.lehtimaki at oppimaa.fi. 

Nepsy-lapsi varhaiskasvatuksessa 3 op

Nyt opiskellaan etänä!

Oppimaa laski kurssin hinnan koko kevään 2020 ajaksi (norm. 75 €). Tarjoamme alan opiskelijoille tässä poikkeustilanteessa yhden mahdollisuuden edetä opinnoissa.

Tervetuloa Oppimaahan!

Itsenäiset opiskelijat voivat hankkia kurssin täältä verkkokaupasta.

Organisaatiot voivat tilata kurssin opiskeluoikeuksia laskutuksella ilmoittamalla opiskelijoiden määrän/sähköpostit ja laskutustiedot osoitteeseen helena.lehtimaki at oppimaa.fi.

Nepsy-lapsi varhaiskasvatuksessa 3 op

Kurssin tavoitteena on jakaa nepsy-tietoa sekä luoda päiväkodin, neuvolan, perhepalveluiden ja kodin yhteiset toimintamallit nepsy-lapsen ja -perheen tukemiseksi. Työtapana työyhteisöjen yhteinen opiskelu tai itsenäinen opiskelu verkkokurssilla.

Sisältö

 • Erityisperheet
 • Nepsy-lapsen tunnistaminen ja hoito
 • Nepsy-lapsen tukeminen ja ohjaaminen
 • Toimintakulttuurin kehittäminen
 • Tukea perheille
 • Palveluista  

Kurssi on suunnattu varhaiskasvatuksen, neuvolan, perhepalveluiden ja lastensuojelun henkilöstön täydennyskoulutukseen sekä alan opiskelijoille. Kouluttajina mm. lastenpsykiatri Anita Puustjärvi ja muita alan asiantuntijoita ja järjestöjen edustajia.

Opiskelu on helppoa ja joustavaa. Se perustuu videoihin, keskustelufoorumiin, tehtäviin ja automatisoituihin tentteihin. Kurssimateriaalit ovat opiskelijoiden käytössä 12 kuukautta. Kurssilla on mahdollista suorittaa 3 opintopistettä. Lisäksi opintoja on mahdollista täydentää suorittamalla kahden opintopisteen Nepsy-lopputentin, joka löytyy täältä.

Kurssiohjaaja Helena Lehtimäki on opiskelijoiden apuna alusta loppuun. 

Nepsy-lapsi koulussa 3 op

Nyt opiskellaan etänä!

Oppimaa laski kurssin hinnan koko kevään 2020 ajaksi (norm. 75 €). Tarjoamme alan opiskelijoille tässä poikkeustilanteessa yhden mahdollisuuden edetä opinnoissa.

Tervetuloa Oppimaahan!

Itsenäiset opiskelijat voivat hankkia kurssin täältä verkkokaupasta.

Organisaatiot voivat tilata kurssin opiskeluoikeuksia laskutuksella ilmoittamalla opiskelijoiden määrän/sähköpostit ja laskutustiedot osoitteeseen helena.lehtimaki at oppimaa.fi. 

Nepsy-lapsi koulussa 3 op

Kurssin tavoitteena on jakaa nepsy-tietoa sekä luoda koulun, opiskeluhuollon ja kodin yhteiset toimintamallit nepsy-lapsen ja -perheen tukemiseksi. Työtapana on työyhteisöjen yhteinen opiskelu tai itsenäinen opiskelu verkkokurssilla.

Sisältö 

 • Erityisperheet
 • Nepsy-oppilaan tunnistaminen ja hoito
 • Oppimisen ja koulunkäynnin tuki
 • Nepsy-oppilaan tukeminen ja ohjaaminen
 • Opiskeluhuolto
 • Koulun toimintakulttuuri
 • Tukea perheille 

Kurssi on suunnattu perusopetuksen ja opiskeluhuollon henkilöstön täydennyskoulutukseen. Kouluttajina mm. lastenpsykiatri Anita Puustjärvi ja muita alan asiantuntijoita ja järjestöjen edustajia.

Opiskelu on helppoa ja joustavaa. Se perustuu videoihin, keskustelufoorumiin, tehtäviin ja automatisoituihin tentteihin.  Kurssimateriaalit ovat opiskelijoiden käytössä 12 kuukautta. Kurssilla on mahdollista suorittaa 3 opintopistettä. Lisäksi opintoja on mahdollista täydentää suorittamalla 2 opintopisteen Nepsy-lopputentin, joka löytyy täältä.

Kurssiohjaaja Helena Lehtimäki on opiskelijoiden apuna alusta loppuun.

Nepsy-oireilevan lapsen tunnistaminen ja tukeminen 2 op

Tämä kurssi on tarkoitettu
Lapset-SIB Vantaa -hankkeen käyttöön.
Kurssille kirjaudutaan erillisellä kuponkikoodilla.

Lisätiedot: helena.lehtimaki at oppimaa.fi

Verkkokurssin tuotanto
Oppimaa Oy
tuottaja Helena Lehtimäki

Miksi tarvitsemme lapsivaikutusten arviointia?

Olen seurannut kiinnostuneena Esa Iivosen työtä lapsivaikutusten arvioinnin kehittämistyössä. LAPE-ohjelman puitteissa on nyt julkaistu LAVA-opas, joka auttaa hahmottamaan tätä hieman vaikeaselkoista käsitettä toiminnan kautta. Opas on ladattavissa THL:n sivuilta.

Opas innoitti meitä rakentamaan lapsivaikutusten arviointiin liittyvää verkkokurssia. Sen tavoitteena on esitellä lapsivaikutusten arvioinnin taustaa ja prosessia. Julkaisemme Oppimaassa maksuttoman LAVA-verkkokurssin valtakunnalliseen käyttöön syksyn aikana.

LAVA - Lapsivaikutusten arviointi -kurssin asiantuntija on MLL:n lapsi- ja perhepolitiikan sekä lasten oikeuksien johtava asiantuntija Esa Iivonen.

Seuraavassa videossa Esa Iivonen kertoo, miksi tarvitsemme lapsivaikutusten arviointia.

Esa Iivonen: Lapsivaikutusten arvioinnissa arvioidaan päätöksen, toimenpiteen tai toiminnan vaikutuksia lasten hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen.

Kurssin hyödyntäminen

Kurssi perustuu Esa Iivosen haastatteluihin ja se on maksuton kaikille toimijoille. Sitä voivat hyödyntää kunnat, maakunnat ja yksittäiset toimijat. Kurssiin sisältyy myös automatisoituja tenttejä, mikä mahdollistaa opintopisteiden suorittamisen.

Kurssia voivat hyödyntää myös oppilaitokset. Opiskelijat suorittavat kurssin tällöin täysin itsenäisesti ja vastaavat automatisoituihin tentteihin. Hyväksytyn suorituksen jälkeen he voivat ladata kurssitodistuksen, jolla voi anoa kurssin hyväksilukemista osaksi opintoja.

LAVA – Lapsivaikutusten arviointi

ILMAINEN VERKKOKURSSI

​Kuntien ja maakuntien päätöksenteon tueksi

​Lapsivaikutusten arvioinnissa arvioidaan päätöksen, toimenpiteen tai toiminnan vaikutuksia lasten hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen.

Päätöstä valmistelevilla viranhaltijoilla on paras tuntemus kohteena olevasta asiasta, joten he ovat yleensä parhaita henkilöitä tekemään myös lapsivaikutusten arvioinnin.

Lapsivaikutusten arviointia varten kunnassa tai maakunnassa ei tarvita erillistä arviointiyksikköä tai -henkilöstöä.

Arviointiin tarvitaan kuitenkin koulutusta. Koulutukseen tulee sisällyttää arviointiosaamisen lisäksi lapsen oikeuksia koskevaa koulutusta. Erityisen merkittävässä roolissa arvioinnissa on lapsen oikeuksien sopimus.

​LAVA-verkkokurssi

 • ​Tämä verkkokurssi esittelee lapsivaikutusten arvioinnin perusteet.
 • Kurssi soveltuu kuntien ja maakuntien henkilöstölle, päättäjille sekä opiskelijoille.

​Kouluttaja

Esa Iivonen
 johtava asiantuntija, MLL

Kurssin asiantuntija  ja kouluttaja on MLL:n lapsi- ja perhepolitiikan sekä lasten oikeuksien johtava asiantuntija Esa Iivonen.

Esa Iivonen on ollut mukana LAPE-muutosohjelmassa kehittämässä lapsivaikutusten arviointiin liittyvää opasta ja kouluttanut aiheesta toimijoita eri puolella Suomea yhteistyössä THL:n kanssa.

Esa Iivonen: Lapsivaikutusten arviointiprosessi lyhyesti

Kurssin sisältö

Kurssi perustuu Esa Iivosen asiantuntijahaastatteluun, jossa käydään läpi lapsivaikutusten arvioinnin taustoja ja prosesseja. 

Kurssin haastattelija ja toimittaja on Helena Lehtimäki, Oppimaa.

Kurssin taustamateriaalit

Kurssin taustamateriaaleina hyödynnetään MLL:n ja THL:n julkaisuja.  Keskeiset kirjalliset materiaalit ovat

 • LAVA Lapsivaikutusten arviointi - pp-julkaisu (THL, STM, OKM) 
 • Johdatus lapsivaikutusten arviointiin (MLL)
 • Lapsivaikutusten arviointi kunnassa ja maakunnassa (MLL:n ohje lapsivaikutusten arviointiin)

  Kurssin kuvituksessa hyödynnetty LAPE-hankkeen pp-julkaisua LAVA Lapsivaikutusten arviointi (THL, STM, OKM)

Kurssin tuotanto

Maksuttoman kurssin tuotannosta vastaa Oppimaa Oy.
Lisätiedot: helena.lehtimaki at oppimaa.fi

ISBN 978-952-6664-39-2
Oppimaa Oy