OPPIMAA

PRODUCER. For any practical matter, please, contact me via Contact Course Teacher. / TUOTTAJA. Saat minuun yhteyden kurssin käytännön asioissa Ota yhteyttä opettajaan -linkillä.

Kaikki kurssit tekijältä OPPIMAA

Artikkelit kirjoittajalta OPPIMAA

Säkylän nepsy-palveluverkon rakentaminen

Näin rakennamme Säkylään
 yhteentoimivan nepsy-palveluverkon

1. Henkilöstön nepsy-osaamisen vahvistaminen

 • Nepsy-lapsi varhaiskasvatuksessa 5 op
 • Nepsy-lapsi koulussa 5 op
 • Nepsy-lapsi sote-palveluissa 5 op

Kaikki yllämainitut ammattilaisten verkkokurssit sisältävät samat perustiedot nepsy-lapsen tunnistamisesta, hoidosta ja tukemisesta. Näin eri ammattiryhmät saavat omalla kurssillaan saman perustiedon sekä lisätietoa aiheeseen oman työnsä näkökulmasta.

2. Paikallisen nepsy-palveluverkon rakentaminen

Nepsy-palveluverkon rakentamista varten perustetaan ohjausryhmä, jossa tulisi olla edustus sekä sosiaali- ja terveyspalveluista että sivistyspalveluista. Tämä verkkokurssi tarjoaa ohjeet palveluverkon rakentamiseen.  Lisäksi Oppimaa tarjoaa sisältörungon paikallisen perheiden nepsy-tuki -verkkopalvelun rakentamiseen. 

Lopputuloksena syntyy seuraavaa:

1. Henkilöstön nepsy-osaaminen: nepsy-rekisterit, koulutussuunnitelma
2. Nepsy-palveluverkko: verkon määrittelyt ja koordinointi, alle kouluikäisen ja kouluikäisen nepsy-palveluverkon kuvaus 
3. Psykoedukaation palvelut: paikallisen perheiden nepsy-tuki -verkkopalvelun, nepsy-lainaamon ja nepsy-tukipuhelin ym. suunnitelmat ja mahdollinen toteutus

Lisätiedot: Helena Lehtimäki, Oppimaa, helena.lehtimaki at oppimaa.fi

Oppimaa-tehtävät

Täällä voi suorittaa Oppimaan kurssien vaihtoehtoisia tehtäviä,
mikäli varsinaisten tehtävien suorittaminen ei ole mahdollista.

Kirjautuminen erillisellä koodilla, joka nollaa hinnan.

Lisätiedot
Ota yhteyttä kouluttajaan -linkki

Nepsy-lapsi sote-palveluissa 5 op

Tervetuloa Oppimaahan!

Itsenäiset opiskelijat voivat hankkia kurssin täältä verkkokaupasta.

Organisaatiot voivat tilata kurssin opiskeluoikeuksia laskutuksella ilmoittamalla opiskelijoiden määrän/sähköpostit ja laskutustiedot osoitteeseen helena.lehtimaki at oppimaa.fi.

Kenelle?

Tämä kurssi on tarkoitettu nepsy-palveluverkossa toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

 • Neuvola:  terveydenhoitajat, erityistyöntekijät, nepsy-työntekijät
 • Opiskeluhuolto: kouluterveydenhoitajat,  kuraattorit, psykologit, nepsy-työntekijät
 • Sosiaalipalvelut: perheneuvolan työntekijät, kotipalvelu, tukiperheet, aikuissosiaalityö, lastensuojelu, vammaispalvelut, nepsy-valmentajat ja muut nepsy-työntekijät

Lisäksi olisi hyvä kutsua myös neuvola- ja koululääkärit sekä  varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen edustajia mukaan keskusteluihin, jotta monialainen yhteistyö vahvistuu.  

Kurssin tavoite

Kurssin tarkoituksena on tarkastella neuropsykiatrisia häiriöitä sosiaali- ja terveyspalveluiden näkökulmasta. Se tarjoaa perustiedot häiriöiden tunnistamisesta ja hoidosta sekä nepsy-lasten ja -nuorten tukemisesta. Työskentelyssä otetaan huomioon moniammattillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa. Lisäksi kurssi esittelee terapia- ja kuntoutuspalveluja ja tarjoaa perheiden kanssa työskenteleville opastusta tukien ja etuuksien hakemiseen.

Kurssin päätteeksi mahdollisuus tutustua palveluverkon rakentamiseen liittyvään materiaaliin. Tämä osuus ei ole pakollinen kurssin suorittamiseksi.

Kurssin sisältö lyhyesti

 • tietoa nepsy-palveluihin ja palveluverkkoon liittyvästä lainsäädännöstä
 • perustiedot neuropsykiatrisista häiriöistä, niiden hoidosta ja kuntoutuksesta
 • kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä nepsy-palveluista
 • moniammatillinen yhteistyö ja havainnointi
 • tenttejä, tehtäviä ja työkaluja nepsy-asiakastyöhön ja palveluverkon rakentamiseen
 • keskustelufoorumi

Pääasiantuntija on lastenpsykiatrian erikoislääkäri Anita Puustjärvi, joka toimii lastenpsykiatrian linjajohtajana (KYS), ADHD Käypä hoito -työryhmän puheenjohtajana sekä Kelan asiantuntijalääkärinä. Lisäksi mukana lukuisa joukko muita asiantuntijoita ja kokemusasiantuntijoita.

Yhteistyön rakentaminen verkkokurssien avulla.

Varhaiskasvatukselle ja kouluille on oma vastaava kurssinsa, joten kaikilla ammattilaisilla on mahdollisuus saada samat nepsy-perustiedot. Sen jälkeen on hyvä jatkaa keskusteluja kaikkien toimialojen kesken ja rakentaa yhteisiä toimintamalleja kurssien lopussa olevan materiaalin avulla.

Seuraava askel on ryhtyä rakentamaan kuntien/kuntayhtymien ja lopulta koko sote-maakunnan nepsy-palveluverkkoa ja psykoedukaation palveluita.

Lisäpalveluja, joissa voidaan
hyödyntää tämän kurssin tuotoksia.

Nepsy-palveluverkon rakentaminen

Kaikki kolme Oppimaan nepsy-kurssia on mahdollista linkittää sote-maakunnan palveluverkon rakentamiseen, johon Oppimaa tarjoaa ohjeistuskurssin. Nepsy-palveluverkon rakentaminen lähtee liikkeelle kentän tarpeista eli kunnista ja kuntayhtymistä, joiden työn tulokset koordinoidaan sote-maakunnan tasolla.

Perheiden nepsy-tuki -verkkopalvelun räätälöinti

Nepsy-palveluverkon rakentaminen -opiskeluun sisältyy  myös tehtäviä, joilla voidaan rakentaa paikallista perheiden nepsy-tuki -verkkopalvelua. Oppimaa tarjoaa siihen erikseen verkkopalvelun rungon, jota kurssilaiset voivat räätälöidä paikallisesti yhdessä palveluverkon rakentajien kanssa.

Oppimaan nepsy-verkkokurssien tavoitteena on tarjota sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä sivistyspalveluiden ammattilaisille perustietoa neuropsykiatrisista häiriöistä sekä samalla vahvistaa monialaista ja moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden välille.

Lisätiedot kursseista: Helena Lehtimäki, Oppimaa

helena.lehtimaki at oppimaa.fi

Nepsy-palveluverkon rakentaminen

Näin rakennamme kuntiin yhteentoimivan 
nepsy-palveluverkon verkkokursseilla

1. Henkilöstön nepsy-osaamisen vahvistaminen

 • Nepsy-lapsi varhaiskasvatuksessa 5 op
 • Nepsy-lapsi koulussa 5 op
 • Nepsy-lapsi sote-palveluissa 5 op
 1. Työyhteisöjen opiskeluryhmät. Työyhteisöt opiskelevat ryhmissä, jolloin yhteisesti sovitut toimintamallit siirtyvät arjen käytäntöön
 2. Ammatilliset kehittäjäryhmät. Kullekin kurssille kootaan erikseen ryhmä, joka käy ensin kurssin läpi. Kurssin päätteeksi ryhmä tuottaa kurssin ohjeiden mukaan oman ammattiryhmän ehdotukset paikallisen nepsy-palveluverkon kehittämiseksi. Ehdotukset luovutetaan seutukunnan/kuntayhtymän yhteiselle kehittäjäryhmälle.

2. Paikallisen nepsy-palveluverkon rakentaminen

Nepsy-palveluverkon rakentamista varten perustetaan kehittäjäryhmä, jossa tulisi olla edustus sekä sosiaali- ja terveyspalveluista että sivistyspalveluista. Tämä verkkokurssi tarjoaa ohjeet palveluverkon rakentamiseen.  Lisäksi Oppimaa tarjoaa sisältörungon paikallisen perheiden nepsy-tuki -verkkopalvelun rakentamiseen. 

Lopputuloksena syntyy seuraavaa:

1. Henkilöstön nepsy-osaaminen: nepsy-rekisterit, koulutussuunnitelma
2. Nepsy-palveluverkko: verkon määrittelyt ja koordinointi, alle kouluikäisen ja kouluikäisen nepsy-palveluverkon kuvaus 
3. Psykoedukaation palvelut: paikallisen perheiden nepsy-tuki -verkkopalvelun, nepsy-lainaamon ja nepsy-tukipuhelin ym. suunnitelmat ja mahdollinen toteutus

Lisätiedot: Helena Lehtimäki, Oppimaa, helena.lehtimaki at oppimaa.fi

Oppimaan nepsy-tuki perheille

Tervetuloa Oppimaahan! 

Oppimaan nepsy-tuki perheille -verkkopalvelu
tarjoaa nepsy-perheille tietoa, työkaluja ja tukea.

Hankkimalla tämän videokurssin saat

 • yleistietoa neuropsykiatristen häiriöiden tunnistamisesta ja hoidosta Suomen ehkä tunnetuimmalta nepsy-asiantuntijalta, lastenpsykiatri Anita Puustjärveltä 
 • kokemuksiin perustuvaa tietoa monilta kokemusasiantuntijoilta
 • ohjausta ja opastusta varhaiskasvatuksen, neuvolan ja koulun tukitoimista
 • apuvälineiden ja työkalujen esittelyjä
 • videoita terapia- ja kuntoutuspalveluista
 • opastusta tukien ja etuuksien hakemiseen
 • vertaistukea keskustelufoorumilla

Oppimaan nepsy-tuki perheille -verkkopalvelua
päivitetään säännöllisesti käyttäjien toiveiden mukaan.

Täältä löydät myös kunnan nepsy-palveluverkkoon liittyviä kysymyksiä, joita voit esittää oman kuntasi sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä varhaiskasvatuksen ja opetuksen ammattilaisille.

Lisätiedot 
Helena Lehtimäki
Oppimaa

helena.lehtimaki at oppimaa.fi

Nepsy-nuoren tukeminen 5 op

Huom. Kurssin nimi palautettu muotoon Nepsy-nuoren tukeminen 5 op. 

Nepsy-nuoren tukeminen 5 op
- lastensuojelun ja perhetyön ammattilaisille

 • Kurssin tavoitteena on edistää lastensuojelun ja perhetyön ammattilaisten nepsy-osaamista sekä luoda yhteisiä toimintamalleja perheiden ja koulun kanssa nepsy-nuoren tukemiseksi.
 • Työtapana työyhteisöjen yhteinen opiskelu. Myös itsenäinen opiskelu on mahdollista.
 • Oppimateriaalina asiantuntijoiden ja kokemusasiantuntijoiden videot, keskustelufoorumi, automatisoidut tentit, ladattava todistus

Kurssin sisältö

 • 6 moduulia 
 • 38 oppituntia
 • keskustelufoorumit
 • keskustelutehtävät
 • automatisoidut
  totta vai ei -tentit
 • esseetentti
 • ladattava todistus

Kurssin moduulit

 • Erityisperheet 
 • Nepsy-nuoren tunnistaminen ja hoito 
 • Nepsy-nuoren tukeminen ja ohjaaminen 
 • Kohtaamisesta 
 • Monialaisia työkaluja 
 • Apuvälineet 

Itsenäiset opiskelijat voivat hankkia kurssin täältä verkkokaupasta.

Organisaatiot voivat tilata kurssin opiskeluoikeuksia laskutuksella ilmoittamalla opiskelijoiden määrän/sähköpostit ja laskutustiedot osoitteeseen helena.lehtimaki at oppimaa.fi. 

Nepsy-lapsi varhaiskasvatuksessa 5op

Tervetuloa Oppimaahan!

Oppimaan nepsy-videokurssit 2 minuutissa

Itsenäiset opiskelijat voivat hankkia kurssin täältä verkkokaupasta.

Organisaatiot voivat tilata kurssin opiskeluoikeuksia laskutuksella ilmoittamalla opiskelijoiden määrän/sähköpostit ja laskutustiedot osoitteeseen helena.lehtimaki at oppimaa.fi.

Nepsy-lapsi varhaiskasvatuksessa 5 op

Kurssin tavoitteena on jakaa nepsy-tietoa sekä luoda päiväkodin, neuvolan, perhepalveluiden ja kodin yhteiset toimintamallit nepsy-lapsen ja -perheen tukemiseksi. Työtapana työyhteisöjen yhteinen opiskelu tai itsenäinen opiskelu verkkokurssilla.

Sisältö

 • Erityisperheet
 • Nepsy-lapsen tunnistaminen ja hoito
 • Nepsy-lapsen tukeminen ja ohjaaminen
 • Toimintakulttuurin kehittäminen
 • Tukea perheille
 • Palveluista  

Kurssi on suunnattu varhaiskasvatuksen, neuvolan, perhepalveluiden ja lastensuojelun henkilöstön täydennyskoulutukseen sekä alan opiskelijoille. Kouluttajina mm. lastenpsykiatri Anita Puustjärvi ja muita alan asiantuntijoita ja järjestöjen edustajia.

Opiskelu on helppoa ja joustavaa. Se perustuu videoihin, keskustelufoorumiin, tehtäviin ja automatisoituihin tentteihin. Kurssimateriaalit ovat opiskelijoiden käytössä 12 kuukautta. 

Kurssiohjaaja Helena Lehtimäki on opiskelijoiden apuna alusta loppuun. 

Yhteistyön rakentaminen verkkokurssien avulla.

Kouluille ja sote-palveluille on oma vastaava kurssinsa, joten kaikki ammattilaiset saavat samat perustiedot. Sen jälkeen on tärkeää jatkaa keskusteluja kaikkien toimialojen kesken ja rakentaa yhteisiä toimintamalleja kurssien lopussa olevan materiaalin avulla. 

Oppimaan nepsy-verkkokurssien tavoitteena on tarjota sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä sivistyspalveluiden ammattilaisille perustietoa neuropsykiatrisista häiriöistä ja samalla vahvistaa monialaista ja moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden välille.

Lisätiedot kursseista: Helena Lehtimäki, Oppimaa

helena.lehtimaki at oppimaa.fi

Nepsy-lapsi koulussa 5 op

Tervetuloa Oppimaahan!

Itsenäiset opiskelijat voivat hankkia kurssin täältä verkkokaupasta.

Organisaatiot voivat tilata kurssin opiskeluoikeuksia laskutuksella ilmoittamalla opiskelijoiden määrän/sähköpostit ja laskutustiedot osoitteeseen helena.lehtimaki at oppimaa.fi. 

Nepsy-lapsi koulussa 5 op

Kurssin tavoitteena on jakaa nepsy-tietoa sekä luoda koulun, opiskeluhuollon ja kodin yhteiset toimintamallit nepsy-lapsen ja -perheen tukemiseksi. Työtapana on työyhteisöjen yhteinen opiskelu tai itsenäinen opiskelu verkkokurssilla.

Sisältö 

 • Erityisperheet
 • Nepsy-oppilaan tunnistaminen ja hoito
 • Oppimisen ja koulunkäynnin tuki
 • Nepsy-oppilaan tukeminen ja ohjaaminen
 • Opiskeluhuolto
 • Koulun toimintakulttuuri
 • Tukea perheille 

Kurssi on suunnattu perusopetuksen ja opiskeluhuollon henkilöstön täydennyskoulutukseen. Kouluttajina mm. lastenpsykiatri Anita Puustjärvi ja muita alan asiantuntijoita ja järjestöjen edustajia.

Opiskelu on helppoa ja joustavaa. Se perustuu videoihin, keskustelufoorumiin, tehtäviin ja automatisoituihin tentteihin.  Kurssimateriaalit ovat opiskelijoiden käytössä 12 kuukautta. Kurssilla on mahdollista suorittaa 5 opintopistettä.

Kurssiohjaaja Helena Lehtimäki on opiskelijoiden apuna alusta loppuun.

Yhteistyön rakentaminen verkkokurssien avulla. 

Varhaiskasvatukselle ja sote-palveluille on oma vastaava kurssinsa, joten kaikki ammattilaiset saavat samat perustiedot. Sen jälkeen on tärkeää jatkaa keskusteluja kaikkien toimialojen kesken ja rakentaa yhteisiä toimintamalleja kurssien lopussa olevan materiaalin avulla. 

Oppimaan nepsy-verkkokurssien tavoitteena on tarjota sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä sivistyspalveluiden ammattilaisille perustietoa neuropsykiatrisista häiriöistä ja samalla vahvistaa monialaista ja moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden välille.

Lisätiedot kursseista: Helena Lehtimäki, Oppimaa

helena.lehtimaki at oppimaa.fi

Nepsy-oireilevan lapsen tunnistaminen ja tukeminen 2 op

Tämä kurssi on tarkoitettu
Lapset-SIB Vantaa -hankkeen käyttöön.
Kurssille kirjaudutaan erillisellä kuponkikoodilla.

Lisätiedot: helena.lehtimaki at oppimaa.fi

Verkkokurssin tuotanto
Oppimaa Oy
tuottaja Helena Lehtimäki

Miksi tarvitsemme lapsivaikutusten arviointia?

Olen seurannut kiinnostuneena Esa Iivosen työtä lapsivaikutusten arvioinnin kehittämistyössä. LAPE-ohjelman puitteissa on nyt julkaistu LAVA-opas, joka auttaa hahmottamaan tätä hieman vaikeaselkoista käsitettä toiminnan kautta. Opas on ladattavissa THL:n sivuilta.

Opas innoitti meitä rakentamaan lapsivaikutusten arviointiin liittyvää verkkokurssia. Sen tavoitteena on esitellä lapsivaikutusten arvioinnin taustaa ja prosessia. Julkaisemme Oppimaassa maksuttoman LAVA-verkkokurssin valtakunnalliseen käyttöön syksyn aikana.

LAVA - Lapsivaikutusten arviointi -kurssin asiantuntija on MLL:n lapsi- ja perhepolitiikan sekä lasten oikeuksien johtava asiantuntija Esa Iivonen.

Seuraavassa videossa Esa Iivonen kertoo, miksi tarvitsemme lapsivaikutusten arviointia.

Esa Iivonen: Lapsivaikutusten arvioinnissa arvioidaan päätöksen, toimenpiteen tai toiminnan vaikutuksia lasten hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen.

Kurssin hyödyntäminen

Kurssi perustuu Esa Iivosen haastatteluihin ja se on maksuton kaikille toimijoille. Sitä voivat hyödyntää kunnat, maakunnat ja yksittäiset toimijat. Kurssiin sisältyy myös automatisoituja tenttejä, mikä mahdollistaa opintopisteiden suorittamisen.

Kurssia voivat hyödyntää myös oppilaitokset. Opiskelijat suorittavat kurssin tällöin täysin itsenäisesti ja vastaavat automatisoituihin tentteihin. Hyväksytyn suorituksen jälkeen he voivat ladata kurssitodistuksen, jolla voi anoa kurssin hyväksilukemista osaksi opintoja.