OPPIMAA

PRODUCER. For any practical matter, please, contact me via Contact Course Teacher. / TUOTTAJA. Saat minuun yhteyden kurssin käytännön asioissa Ota yhteyttä opettajaan -linkillä.

Kaikki kurssit tekijältä OPPIMAA

Artikkelit kirjoittajalta OPPIMAA

Perheiden nepsy-opas

Tämä opas on sinulle, jonka perheessä on herännyt huoli lapsen käyttäytymisestä ja kehityksestä. Jos pohdit, voisiko olla kyseessä ns. nepsy-haasteet ja haluaisit saada aiheesta lisää tietoa, tämä on oikea osoite.

Perheiden nepsy-opas sisältää hyödyllistä tietoa nepsy-lapsen ja nepsy-nuoren palvelupolun varrelta.

Löydät täältä tutkittua tietoa, kokemustietoa 
ja käytännön tietoa nepsy-palveluista

12 kuukauden käyttöoikeus

Täällä tarkastelemme nepsy-palveluverkkoa nimenomaan asiakkaan eli perheen näkökulmasta.

Tieto löytyy nyt yhdestä paikasta ja sitä on runsaasti. Sisältöä päivitetään käyttäjien palautteiden perusteella. Yhdessä voimme rakentaa tästä hyvän työkalun helpottamaan erityisperheen arkea.

Lisätiedot

Helena Lehtimäki
Oppimaa
helena.lehtimaki at oppimaa.fi

Nepsy-palveluverkon yhteiskehittäminen

Nepsy-palveluverkon malli 

Verkkotyökalu, jolla hyvinvointialue ja kunnat
ottavat nepsy-palveluverkon yhdessä haltuun.

 • kuuntelemalla kokemusasiantuntijoita
 • keskustelemalla ja
 • sopimalla yhteisistä toimintamalleista

Tämä kurssi on tarkoitettu hyvinvointialueen 
ja kuntien yhteiseen työskentelyyn. 

Työskentely tapahtuu pääosin verkossa

 • työryhmät tutustuvat kurssimateriaaliin
 • keskustelevat aiheista keskustelufoorumilla ja kasvokkain
 • työstämävät ryhmissä ratkaisuehdotuksia johtoryhmälle

Johtoryhmä viimeistelee työskentelyn tulokset

 • johtoryhmä tutustuu työryhmien ehdotuksiin
 • päättää, miten hyvinvointialueen nepsy-palveluverkko toteutetaan ja
 • vie ehdotuksen päättäjille hyväksyttäväksi palvelustrategiaan

Tilaaja voi hyödyntää kurssimateriaaleja
myös vapaasti omien tarpeiden mukaan

Kurssin käyttöoikeuksien hankkiminen

 • Organisaatiot voivat hankkia kurssin käyttöoikeuksia ottamalla yhteyttä kurssin tuottajaan. 
 • Käyttöoikeus 12 kuukautta

Tuotanto

Tämän kurssin on koostanut toimittaja, FM Helena Lehtimäki ja sen on tuottanut Oppimaa Oy. Oppimaa tarjoaa nepsy-verkkokoulutusta soten ja sivistyksen ammattilaisille ympäri Suomen. Tällä hetkellä asiakkaina on yli 200 kuntaa sekä kymmeniä yksityisiä palveluntuottajia. Oppimaa Oy on Helena Lehtimäen yksin omistama koulutusyritys.

Lisätiedot: Helena Lehtimäki, Oppimaa Oy
helena.lehtimaki at oppimaa.fi
040 5629 441

Toimintakyky ja ICF-viitekehys

Tämä kurssi tarjoaa perustietoa ICF-viitekehyksestä ja sen soveltamisesta. Kurssi on avoin kaikille kiinnostuneille.

Tavoitteemme

Lapsen neuropsykiatrisen häiriön

 • varhainen tunnistaminen ja
 • oikea-aikainen tuki ja kuntoutus

hyödyntämällä ICF-pohjaisia kyselylomakkeita ja
muuttamalla ammattilaisten toimintamalleja.

Tämä kurssi tarjoaa

 • perustiedot ICF-viitekehyksestä  
 • ohjeet, joiden mukaan harjoitellaan ICF-lomakkeiden käyttöä alle kouluikäisen lapsen toimintakyvyn arvioinnissa sekä
 • ohjeet, miten arvioidaan kouluikäisen oppilaan koulunkäyntikykyä ja toimintakykyä olemassa olevilla työkaluilla

Kurssin sisältö


1. Työryhmien kokoaminen (vaka/koulu)
2. Toimintakyky ja kuntoutus
3. ICF-viitekehys
4. Neuvolaikäisen toimintakyvyn arviointi
5. Kouluikäisen toimintakyvyn arviointi

Tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää

 • vahvistaa sote-palveluiden, perhekeskuksen ja sivistystoimen yhteistyötä
 • soveltaa ICF-viitekehystä lapsen toimintakyvyn arvioinnissa
 • selkiyttää ammattilaisten ja kuntoutustyöryhmän toimintaa

Nepsy-palvelujärjestelmä otetaan haltuun

 • päiväkoti ja neuvola kerrallaan.
 • koulu ja opiskeluhuolto kerrallaan.
 • perhekeskus kerrallaan.

Nepsy-palveluverkon perusta

Ammattilaisten
nepsy-osaaminen

Toimintakykyyn
perustuvat palvelut

Perheiden
tuki ja opastus

Lisätiedot
Helena Lehtimäki
040 5629 441
helena.lehtimaki at oppimaa.fi

Huom. Opas esittelee ICF-viitekehyksen periaatteet, mutta kyseessä ei ole virallinen ICF-koulutus.

Nepsy-perusteet 2 op

Nepsy-perusteet 2 op -videokurssi tarjoaa opiskelijalle perustiedot neuropsykiatrisista häiriöistä, niiden tunnistamisesta ja sekä nepsy-lasten tukemisesta ja ohjaamisesta varhaiskasvatuksessa ja koulussa.

Kurssin asiantuntija on lastenpsykiatri Anita Puustjärvi. Opiskelija pääsee tutustumaan nepsy-lasten maailmaan myös kokemusasiantuntijoiden haastatteluissa.

Kurssin käytyään opiskelija

 • osaa tunnistaa nepsy-lapsen
 • tietää, miten nepsy-lasta hoidetaan 
 • tuntee hyödyllisiä menetelmiä nepsy-lapsen tukemiseksi
 • osaaminen todennetaan  kahdella automatisoidulla tentillä sekä yhdellä esseetehtävällä 

Kurssi sisältää kolme moduulia 

 • Erityisperheet
 • Nepsy-lapsen tunnistaminen ja hoito
 • Nepsy-lapsen tukeminen ja ohjaaminen

Kurssin toteutus 

 • 20 oppituntia
 • 125  lyhyttä videota, kesto yht. 6 h
 • 2 automatisoitua tenttiä 
 • 1 esseetehtävä
 • keskustelufoorumi

Arviointi

 • automatisoidut tentit: hyväksytty/hylätty
 • esseevastaus kouluttaja hyväksyy
 • kurssipalaute, jonka kouluttaja hyväksyy
 • hyväksytyn suorituksen jälkeen kurssitodistus ladattavissa kurssialustalta

Opiskeluoikeuksista

 • 12 kk:n opiskeluoikeus
 • kaikki oppimateriaalit heti käyttöön
 • opiskella voi missä ja milloin vain
 • Opiskelu voi käynnistyä heti

Kurssiohjaaja Helena Lehtimäki on opiskelijoiden apuna alusta loppuun. 

Kurssin voi hankkia suoraan
verkkokaupasta tai laskutuksella

Organisaatiot voivat tilata opiskeluoikeuksia laskutuksella, jolloin tilaaja toimittaa Oppimaalle opiskelijoiden yhteystiedot sekä laskutustiedot.


Tilauksen jälkeen Oppimaa lähettää opiskelijoille kirjautumisohjeet ja kuponkikoodin, jolla hinta nollautuu.

Opiskelu voi käynnistyä heti.

Tilaukset ja lisätiedot
helena.lehtimaki at oppimaa.fi

Oppimaa-tehtävät

Täällä voi suorittaa Oppimaan kurssien vaihtoehtoisia tehtäviä,
mikäli varsinaisten tehtävien suorittaminen ei ole mahdollista.

Kirjautuminen erillisellä koodilla, joka nollaa hinnan.

Lisätiedot
Ota yhteyttä kouluttajaan -linkki

Nepsy-lapsi sote-palveluissa 5 op

Tervetuloa Oppimaahan!

Itsenäiset opiskelijat voivat hankkia kurssin täältä verkkokaupasta.

Organisaatiot voivat tilata kurssin opiskeluoikeuksia laskutuksella ilmoittamalla opiskelijoiden määrän/sähköpostit ja laskutustiedot osoitteeseen helena.lehtimaki at oppimaa.fi.

Kenelle?

Tämä kurssi on tarkoitettu nepsy-palveluverkossa toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

 • Neuvola:  terveydenhoitajat, erityistyöntekijät, nepsy-työntekijät
 • Opiskeluhuolto: kouluterveydenhoitajat,  kuraattorit, psykologit, nepsy-työntekijät
 • Sosiaalipalvelut: perheneuvolan työntekijät, kotipalvelu, tukiperheet, aikuissosiaalityö, lastensuojelu, vammaispalvelut, nepsy-valmentajat ja muut nepsy-työntekijät

Lisäksi olisi hyvä kutsua myös neuvola- ja koululääkärit sekä  varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen edustajia mukaan keskusteluihin, jotta monialainen yhteistyö vahvistuu.  

Kurssin tavoite

1. Perustiedot neuropsykiatrisista häiriöistä (Moduulit 1-8)

Ensinnäkin kurssi tarjoaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille samat perustiedot neuropsykiatrisisista häiriöistä, niiden hoidosta ja kuntoutuksesta kuin tarjoamme varhaiskasvatuksen ja koulumaailman ammattilaisille omilla kursseillaan. Lisäksi nostamme esiin nimenomaan sote-alaan liittyviä aiheita nepsy-näkökulmasta ja otamme huomioon myös toimivan nepsy-palveluverkon edellytyksiä. 

Suorittamalla moduulit 1 - 8 opiskelija saa todistuksen 5 opintopisteen suorittamisesta.

2. Kehittämisen kohteita sote-uudistuksessa ja Nepsy-palveluverkon malli

Kurssin kaksi viimeistä moduulia on tarkoitettu ammattilaisille, jotka ovat mukana myös sote-palveluiden kehittämisessä.

 • Kehittämisen kohteita sote-uudistuksessa -moduuli esittelee kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä nepsy-palveluverkon solmukohdista. 
 • Nepsy-palveluverkon malli -moduuli esittelee Oppimaan kehittämän palveluverkon mallin, joka on tiivistetty asiakkaan näkökulmasta viiteen askeleeseen.

Toivomme, että mallin esittely kannustaa kehittämään oman hyvinvointialueen toimintamallia.

Kurssin moduulit

 • Nepsy-palveluverkon taustaa
 • Nepsy-asiakkaat
 • Nepsy-lapsen tunnistaminen ja hoito
 • Neuvola ja varhaiskasvatus
 • Nepsy-lapsen tukeminen ja ohjaaminen
 • Koulu ja opiskeluhuolto
 • Kuntoutuspalvelut
 • Tuet ja etuudet
 • Nepsy-palveluverkon malli

Kurssin sisällöstä lyhyesti

 • tietoa nepsy-palveluihin ja palveluverkkoon liittyvästä lainsäädännöstä
 • perustiedot neuropsykiatrisista häiriöistä, niiden hoidosta ja kuntoutuksesta
 • kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä nepsy-palveluista
 • tietoa varhaiskasvatuksen ja koulun tukitoimista
 • tietoa palveluista, tuista ja etuuksista
 • tenttejä, tehtäviä ja työkaluja nepsy-asiakastyöhön 
 • keskustelufoorumi

Pääasiantuntija on lastenpsykiatrian erikoislääkäri Anita Puustjärvi, joka toimii lastenpsykiatrian linjajohtajana (KYS), ADHD Käypä hoito -työryhmän puheenjohtajana sekä Kelan asiantuntijalääkärinä. Lisäksi mukana lukuisa joukko muita asiantuntijoita ja kokemusasiantuntijoita.

Yhteistyön rakentaminen verkkokurssien avulla.

Varhaiskasvatukselle ja kouluille on oma vastaava kurssinsa, joten kaikilla ammattilaisilla on mahdollisuus saada samat nepsy-perustiedot. Sen jälkeen on hyvä jatkaa keskusteluja kaikkien toimialojen kesken ja rakentaa yhteisiä toimintamalleja.

Oppimaan nepsy-verkkokurssien tavoitteena on tarjota sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä sivistyspalveluiden ammattilaisille perustietoa neuropsykiatrisista häiriöistä sekä samalla vahvistaa monialaista ja moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden välille.

Lisätiedot kursseista: Helena Lehtimäki, Oppimaa

helena.lehtimaki at oppimaa.fi

Nepsy-nuoren tukeminen 5 op

Nepsy-nuoren tukeminen 5 op
- lastensuojelun ja perhetyön ammattilaisille

 • Kurssin tavoitteena on edistää lastensuojelun ja perhetyön ammattilaisten nepsy-osaamista sekä luoda yhteisiä toimintamalleja perheiden ja koulun kanssa nepsy-nuoren tukemiseksi.
 • Työtapana työyhteisöjen yhteinen opiskelu. Myös itsenäinen opiskelu on mahdollista.
 • Oppimateriaalina asiantuntijoiden ja kokemusasiantuntijoiden videot, keskustelufoorumi, automatisoidut tentit, ladattava todistus

Kurssin sisältö

 • 6 moduulia 
 • 38 oppituntia
 • keskustelufoorumit
 • keskustelutehtävät
 • automatisoidut
  totta vai ei -tentit
 • esseetentti
 • ladattava todistus

Kurssin moduulit

 • Erityisperheet 
 • Nepsy-nuoren tunnistaminen ja hoito 
 • Nepsy-nuoren tukeminen ja ohjaaminen 
 • Kohtaamisesta 
 • Monialaisia työkaluja 
 • Apuvälineet 
 • Bonus: Nepsy-palveluverkon malli

Itsenäiset opiskelijat voivat hankkia kurssin täältä verkkokaupasta.

Organisaatiot voivat tilata kurssin opiskeluoikeuksia laskutuksella ilmoittamalla opiskelijoiden määrän/sähköpostit ja laskutustiedot osoitteeseen helena.lehtimaki at oppimaa.fi. 

Nepsy-lapsi varhaiskasvatuksessa 5 op

Tervetuloa Oppimaahan!

Nepsy-lapsi varhaiskasvatuksessa 5 op

Kurssin tavoitteena on jakaa nepsy-tietoa sekä luoda päiväkodin, neuvolan, perhepalveluiden ja kodin yhteiset toimintamallit nepsy-lapsen ja -perheen tukemiseksi. Työtapana työyhteisöjen yhteinen opiskelu tai itsenäinen opiskelu verkkokurssilla.

Sisältö

 • Erityisperheet
 • Nepsy-lapsen tunnistaminen ja hoito
 • Nepsy-lapsen tukeminen ja ohjaaminen
 • Toimintakulttuurin kehittäminen
 • Tukea perheille
 • Palveluja
 • Bonus: Sensorinen integraatio ja toimintaterapia
 • Bonus: Apuvälineistä
 • Bonus: Tukea maahanmuuttajataustaisille perheille

 • Nepsy-palveluverkon malli 

Kurssi on suunnattu varhaiskasvatuksen, neuvolan, perhepalveluiden ja lastensuojelun henkilöstön täydennyskoulutukseen sekä alan opiskelijoille. Kouluttajina mm. lastenpsykiatri Anita Puustjärvi ja muita alan asiantuntijoita ja järjestöjen edustajia.

Opiskelu on helppoa ja joustavaa. Se perustuu videoihin, keskustelufoorumiin, tehtäviin ja automatisoituihin tentteihin. Kurssimateriaalit ovat opiskelijoiden käytössä 12 kuukautta. 

Kurssiohjaaja Helena Lehtimäki on opiskelijoiden apuna alusta loppuun. 

Itsenäiset opiskelijat voivat hankkia kurssin täältä verkkokaupasta.

Organisaatiot voivat tilata kurssin opiskeluoikeuksia laskutuksella ilmoittamalla opiskelijoiden määrän/sähköpostit ja laskutustiedot osoitteeseen helena.lehtimaki at oppimaa.fi.

Oppimaan nepsy-verkkokurssien tavoitteena on tarjota sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä sivistyspalveluiden ammattilaisille perustietoa neuropsykiatrisista häiriöistä ja samalla vahvistaa monialaista ja moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden välille.

Lisätiedot kursseista: Helena Lehtimäki, Oppimaa

helena.lehtimaki at oppimaa.fi

Nepsy-lapsi koulussa 5 op

Tervetuloa Oppimaahan!

Nepsy-lapsi koulussa 5 op

Kurssin tavoitteena on jakaa nepsy-tietoa sekä luoda koulun, opiskeluhuollon ja kodin yhteiset toimintamallit nepsy-lapsen ja -perheen tukemiseksi. Työtapana on itsenäinen opiskelu ja  työyhteisöjen keskustelut.

Sisältö 

 • Erityisperheet
 • Nepsy-oppilaan tunnistaminen ja hoito
 • Oppimisen ja koulunkäynnin tuki
 • Nepsy-oppilaan tukeminen ja ohjaaminen
 • Opiskeluhuolto
 • Koulun toimintakulttuuri
 • Tukea perheille 

 • Bonus: Apuvälineistä

Kurssi on suunnattu perusopetuksen ja opiskeluhuollon henkilöstön täydennyskoulutukseen. Kouluttajina mm. lastenpsykiatri Anita Puustjärvi ja muita alan asiantuntijoita ja järjestöjen edustajia.

Opiskelu on helppoa ja joustavaa. Se perustuu videoihin, keskustelufoorumiin, tehtäviin ja automatisoituihin tentteihin.  Kurssimateriaalit ovat opiskelijoiden käytössä 12 kuukautta. Kurssilla on mahdollista suorittaa 5 opintopistettä.

Kurssiohjaaja Helena Lehtimäki on opiskelijoiden apuna alusta loppuun.

Itsenäiset opiskelijat voivat hankkia kurssin täältä verkkokaupasta.

Organisaatiot voivat tilata kurssin opiskeluoikeuksia laskutuksella ilmoittamalla opiskelijoiden määrän/sähköpostit ja laskutustiedot osoitteeseen helena.lehtimaki at oppimaa.fi. 

Oppimaan nepsy-verkkokurssien tavoitteena on tarjota sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä sivistyspalveluiden ammattilaisille perustietoa neuropsykiatrisista häiriöistä ja samalla vahvistaa monialaista ja moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden välille.

Lisätiedot kursseista: Helena Lehtimäki, Oppimaa

helena.lehtimaki at oppimaa.fi

Miksi tarvitsemme lapsivaikutusten arviointia?

Olen seurannut kiinnostuneena Esa Iivosen työtä lapsivaikutusten arvioinnin kehittämistyössä. LAPE-ohjelman puitteissa on nyt julkaistu LAVA-opas, joka auttaa hahmottamaan tätä hieman vaikeaselkoista käsitettä toiminnan kautta. Opas on ladattavissa THL:n sivuilta.

Opas innoitti meitä rakentamaan lapsivaikutusten arviointiin liittyvää verkkokurssia. Sen tavoitteena on esitellä lapsivaikutusten arvioinnin taustaa ja prosessia. Julkaisemme Oppimaassa maksuttoman LAVA-verkkokurssin valtakunnalliseen käyttöön syksyn aikana.

LAVA - Lapsivaikutusten arviointi -kurssin asiantuntija on MLL:n lapsi- ja perhepolitiikan sekä lasten oikeuksien johtava asiantuntija Esa Iivonen.

Seuraavassa videossa Esa Iivonen kertoo, miksi tarvitsemme lapsivaikutusten arviointia.

Esa Iivonen: Lapsivaikutusten arvioinnissa arvioidaan päätöksen, toimenpiteen tai toiminnan vaikutuksia lasten hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen.

Kurssin hyödyntäminen

Kurssi perustuu Esa Iivosen haastatteluihin ja se on maksuton kaikille toimijoille. Sitä voivat hyödyntää kunnat, maakunnat ja yksittäiset toimijat. Kurssiin sisältyy myös automatisoituja tenttejä, mikä mahdollistaa opintopisteiden suorittamisen.

Kurssia voivat hyödyntää myös oppilaitokset. Opiskelijat suorittavat kurssin tällöin täysin itsenäisesti ja vastaavat automatisoituihin tentteihin. Hyväksytyn suorituksen jälkeen he voivat ladata kurssitodistuksen, jolla voi anoa kurssin hyväksilukemista osaksi opintoja.