LAVA – Lapsivaikutusten arviointi 1 op

Tai kirjaudu sisään päästäksesi maksullisiin kursseihisi

ILMAINEN VERKKOKURSSI

Kuntien ja maakuntien päätöksenteon tueksi

Lapsivaikutusten arvioinnissa arvioidaan päätöksen, toimenpiteen tai toiminnan vaikutuksia lasten hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen.

Päätöstä valmistelevilla viranhaltijoilla on paras tuntemus kohteena olevasta asiasta, joten he ovat yleensä parhaita henkilöitä tekemään myös lapsivaikutusten arvioinnin.

Lapsivaikutusten arviointia varten kunnassa tai maakunnassa ei tarvita erillistä arviointiyksikköä tai -henkilöstöä.

Arviointiin tarvitaan kuitenkin koulutusta. Koulutukseen tulee sisällyttää arviointiosaamisen lisäksi lapsen oikeuksia koskevaa koulutusta. Erityisen merkittävässä roolissa arvioinnissa on lapsen oikeuksien sopimus.

LAVA-verkkokurssi

  • Tämä verkkokurssi esittelee lapsivaikutusten arvioinnin perusteet.
  • Kurssi soveltuu kuntien ja maakuntien henkilöstölle, päättäjille sekä opiskelijoille.

Kouluttaja

Esa Iivonen
 johtava asiantuntija, MLL

Kurssin asiantuntija ja kouluttaja on MLL:n lapsi- ja perhepolitiikan sekä lasten oikeuksien johtava asiantuntija Esa Iivonen.

Esa Iivonen on ollut mukana LAPE-muutosohjelmassa kehittämässä lapsivaikutusten arviointiin liittyvää opasta ja kouluttanut aiheesta toimijoita eri puolella Suomea yhteistyössä THL:n kanssa.

Esa Iivonen: Lapsivaikutusten arviointiprosessi lyhyesti

Kurssin sisältö

Kurssi perustuu Esa Iivosen asiantuntijahaastatteluun, jossa käydään läpi lapsivaikutusten arvioinnin taustoja ja prosesseja.  Kurssin haastattelija ja toimittaja on Helena Lehtimäki.

  • Videoiden kokonaiskesto on 45 minuuttia.
  • Suorittamalla lopputentin saa todistuksen 1 opintopisteen suorituksesta.

Kurssin taustamateriaalit

Kurssin taustamateriaaleina hyödynnetään MLL:n ja THL:n julkaisuja.  Keskeiset kirjalliset materiaalit ovat

  • LAVA Lapsivaikutusten arviointi - pp-julkaisu (THL, STM, OKM)
  • Johdatus lapsivaikutusten arviointiin (MLL)
  • Lapsivaikutusten arviointi kunnassa ja maakunnassa (MLL:n ohje lapsivaikutusten arviointiin)


Kurssin kuvituksessa hyödynnetty LAPE-hankkeen pp-julkaisua LAVA Lapsivaikutusten arviointi (THL, STM, OKM)

Kurssin tuotanto

Maksuttoman kurssin tuotannosta vastaa Oppimaa Oy.
Lisätiedot: helena.lehtimaki at oppimaa.fi

ISBN 978-952-6664-39-2
Oppimaa Oy
Kouluttaja

OPPIMAA

PRODUCER. For any practical matter, please, contact me via Contact Course Teacher. / TUOTTAJA. Saat minuun yhteyden kurssin käytännön asioissa Ota yhteyttä opettajaan -linkillä.