Lähisuhdeväkivalta puheeksi

Kolme kysymystä Tapani Aholalle

Miten lähisuhdeväkivalta otetaan puheeksi?

Tapani Aholan ja Maiju Aholan teos Väkivallasta turvallisuuteen esittelee lukijalle ratkaisukeskeisiä lähisuhdeväkivaltatyöhön sovellettavia työtapoja, jotka ovat kaikkia osapuolia kunnioittavia ja tuottavat lähestymistavallaan toiveikkuutta tilanteesta selviytymiseen. Kirjan toinen tekijä Tapani Ahola kertoo videoisssa lähemmin kirjan sisällöistä.

Mitä ammatti-ihmisten tulisi tietää?

Tapani Ahola kertoo, että tilastot paljastavat lähisuhdeväkivallasta vain murto-osan.

Kirjassa käsitellään aihetta kolmesta näkökulmasta. Mitä kohde voi tehdä? Mitä tekijä voi tehdä? Ja mitä ympäristö voi tehdä? Keskeinen kysymys kaiken takana on kuitenkin, miten lähisuhdeväkivallan kierre saadaan katkaistuksi.

Miten vuorovaikutus toimii?

Kirja sisältää myös tarinoita, jotka valaisevat keskusteluja ja prosessien etenemistä. Keskusteluihin tarvitaan kartta, joka etenee kohti päämäärää.

Tavoitteena on vastuun ottaminen teoista. Tapani Ahola tiivistää asian näin: Vastuuntunto on ihmisistä välittämistä.

Kirjoittanut OPPIMAA

PRODUCER. For any practical matter, please, contact me via Contact Course Teacher. / TUOTTAJA. Saat minuun yhteyden kurssin käytännön asioissa Ota yhteyttä opettajaan -linkillä.

Vastaa