Tehtävät 3

Ole hyvä ja rekisteröidy kurssi ennen tämän tehtävän suorittamista.
 1. ADHD:ssa hermoverkot toimivat alitehoisesti.
 2. ADHD-lääkkeet ovat rauhoittavia lääkkeitä.
 3. Kun ADHD-oireita hoidetaan, diagnoosi häviää lopulta kokonaan.
 4. Tukitoimien aloittaminen edellyttää aina diagnoosia.
 5. Tukitoimet aloitetaan aina pedagogisen arvion perusteella.
 6. Stimulanttilääkkeitä voidaan käyttää epäsäännöllisesti.
 7. Pitkävaikutteisissa lääkkeissä voidaan pitää taukoja.
 8. Kuntoutus ja hoito tähtäävät neuropsykiatrisen häiriön parantamiseen.
 9. Sanotaan, että kun olet tavannut yhden autismikirjon henkilön, osaat tunnistaa kaikki.
 10. Autismikirjon henkilöt ymmärtävät harvoin sarkasmia.
 11. Erityistaidot eli savantismi sisältyy autismikirjon diagnoosin kriteereihin.
 12. Autismikirjon henkilöiden on helppo muodostaa tilanteista kokonaiskuva
 13. Sentraalisen koherenssin ongelma on autismikirjon henkilölle ominaista.
 14. Ihminen tunnistaa peilisolujärjestelmän avulla toisen ilmeitä ja eleitä.
 15. Autismikirjon oireet voi helposti tulkita väärin, esimerkiksi uhmakkuudeksi.
 16. Tic-oireita esiintyy vain lapsilla
 17. Liikunta voi lievittää tic-oireita.
 18. Tic-oireen ennakkotuntemus poistuu vain, jos oirehtija tekee tic-oireen.
 19. Touretten oireyhtymän oireet alkavat usein jo ennen kouluikää yksinkertaisina motorisina oireina.
 20. Dopamiini on tic-oireiden keskeinen välittäjäaine.
Takaisin: Tehtävät 3