Toimintaohjeet 2

Mitä hyöty tarkoittaa?

Luokan päätettyä ottaa haaste vastaan ja ryhtyä metsästämään Mestariluokkaa on aika nostaa esille seikkoja, joiden vuoksi projektiin todella kannattaa ryhtyä. Kartoittamalla niitä hyötyjä, joita tavoitetaitojen saavuttamisesta koituu, kasvatetaan oppilaiden motivaatiota ottaa taitojen oppiminen tosissaan.

Aluksi on tarpeen selvittää, mitä sana hyöty tarjoittaa. Monelle oppilaalle saattaa käsitteen merkitys olla epäselvä. Opettaja voi luonnehtia hyötyä aluksi suomen sanakirjassa annettujen synonyymien etu, apu, ansio ja voitto avulla.

Mielikuvamatka

Hyötyjä lähdetään listaamaan luomalla mielikuvaa tulevaisuudesta, jolloin Mestariluokka on jo saavutettu. Mielikuvista poimitaan tarkkoja kuvauksia siitä, miten asiat ovat kun ne ovat hienosti. Kuvaamalla miten asiat ovat, paljastuvat myös keinot sinne pääsemiseksi.

Mielikuvamatka sopii hyvin pidettäväksi esimerkiksi aamunavauksena. Sen tavoitteena on auttaa oppilaita luovaan ideointiin hyötyjen löytämiseksi. Pyydä oppilaita ottamaan mukava asento pulpetissaan tai lattialla. Valot voi sammuttaa, niin, että luokkaan laskeutuu rauhoittava hämärä.

Johdattele oppilaat luomaan omia mielikuviaan tulevaisuudesta. Mitä pienemmistä oppilaista on kyse, sitä enemmän voit antaa ehdotuksia.

 • Hiljennä ja rauhoita luokka. Varmista, että kaikki ovat kuulolla ja valmiina aikamatkaan. Laita musiikki soimaan taustalle.
 • Pyydä oppilaita kuvittelemaan, että heillä on luokassa aikakone. Aikakoneella pääsee minne ikinä haluaa. Kerro, miten kiipeätte koneeseen sisälle ja lähdette sen kyydissä tulevaisuuteen.
 • Päädytte tulevaisuuteen noin puolen vuoden päähän. Olette koulussa omassa luokassa ja olette mestariluokkalaisia.
 • Pyydä oppilaita miettimään, keitä heidän ympärillään tulevaisuudessa on: miltä luokassa näyttää ja mikä siellä on ehkä muuttunut. Näyttääkö luokkahuone jotenkin erilaiselta? Onko opettaja erilainen tai ovatko oppilaat itse tai heidän luokkatoverinsa jotenkin muuttuneet?
 • Yksi asia on kuitenkin selvä: oppilaat ovat jotenkin hyötyneet siitä, että ovat oppineet Mestariluokan tavoitetaidot. Mitä hyötyä siitä on koitunut? Näkyykö hyöty opettajan toiminnassa tai muussa koulutyössä? Miten oppilaat ovat hyötyneet taidostaan kotona? Ovatko heidän ystävänsä tai kotiväkensä jotenkin hyötyneet heidän taidoistaan? Onko odotettavissa jotain mukavaa juuri Mestariluokka-taitojen ansiosta?
 • Ohjaa oppilaat takaisin aikokeen kyytiin ja matkalle takaisin nykyhetkeen.

Mielikuvamatkan purkaminen

Mielikuvamatkan jälkeen oppilaat saavat kertoa, mitä etuja he näkivät koituvan itselleen ja toisille Mestariluokan tavoittamisesta. Alkuun pääsemistä voi helpottaa esittämällä valittuihin tavoitetaitoihin liittyviä kysymyksiä.

 • Mitä hyötyä oppilaille koituu siitä, että ruokailuun lähteminen sujuu mallikelpoisesti?
 • Mitä hyötyä koituu siitä, että vanhemmat ovat tyytyväisiä lasten hienoon toimintaan?
 • Miten oppilas itse hyötyy siitä, että hän neuvoo luokkatoveria hankalissa tehtävissä? Entä miten autettava tästä hyötyy?
 • Mitä etuja oppilaille on siitä, että luokassa säilyy työrauha? Mitä etua siitä on opettajalle? Ja mitä siitä seuraa?

Näiden kysymysten avulla päästään selvyyteen sanan hyöty merkityksestä. Mikäli oppilaiden on vieläkin vaikea vastata kysymyksiin, voi opettaja esittää vastausvaihtoehtoja. Oppilaat miettivät, onko opettajan esittämä vaihtoehto heille oikeasti koituva hyöty. Opettajan kannattaa esittää myös sellaisia vastauksia, jotka eivät ole varsinaisia hyötyjä, jotta hyvän käyttäytymisen seuraukset käyvät selväksi.

Hyöty-käsitteen selvittelyn jälkeen aletaan koota mahdollisimman paljon hyötyjä, joita oppilaille ja heidän läheisilleen Mestariluokan tavoitteiden saavuttamisesta kertyy. Hyötyjen kerääminen voidaan toteuttaa esimerkiksi tavoiteryhmien välisenä pienenä kilpailuna.

Ajankäyttö

Hyötyasiaa voi käsitellä jopa kolmeen otteeseen:

 • Hyöty-sanan määrittely ja aikakonematka voidaan tehdä koulupäivän alkajaisiksi päivänavauksena.
 • Tietokilpailulla voidaan jatkaa seuraavana päivänä.
Takaisin: Maiju Ahola: Mestariluokka 3 op > 3. Tavoitteet ja hyödyt

Vastaa