4. Osallista lapset ja muut osalliset

Ole hyvä ja rekisteröidykurssi ennen oppitunnin aloittamista.

Takaisin: LAVA – Lapsivaikutusten arviointi 1 op > LAVA-prosessi B