Lapsivaikutusten arviointia estäviä tekijöitä

Ole hyvä ja rekisteröidykurssi ennen oppitunnin aloittamista.

Takaisin: LAVA – Lapsivaikutusten arviointi > Aluksi