Lapsivaikutusten arviointia estäviä tekijöitä

Ole hyvä ja rekisteröidykurssi ennen oppitunnin aloittamista.

Takaisin: LAVA – Lapsivaikutusten arviointi 1 op > Aluksi