Välitentti 2.1

Ole hyvä ja rekisteröidy kurssi ennen tämän tehtävän suorittamista.
 1. Neuropsykiatrisilla häiriöillä voidaan tarkoittaa myös MS-tautia.
 2. Hermo- ja sielutiede on 2010-luvun psykiatrian erikoisala.
 3. Neuropsykiatriset ilmiöt ilmenevät näkyvämmin ulospäin pojilla kuin tytöillä.
 4. “Hankittu” neuropsykiatrinen häiriö on aina potilaan omaa syytä.
 5. “Synnynnäisiä” neuropsykiatrisia häiriöitä hoidetaan erilaisin keinoin kuin “hankittuja”.
 6. Neuropsykiatrisia ongelmia potevat helpottavat oloaan usein päihteillä.
 7. Masentuneen neuropsykiatrisen potilaan masennus on hoidettava ennen varsinaisen neuropsykiatrisen ongelman hoitamista.
 8. ADHD ja autisminkirjon häiriöt eivät voi vaikuttaa yhtäaikaa.
 9. Aikuisen ongelmat voidaan todeta johtuvan ADHD:sta vain jos se on hänellä diagnosoitu lapsena.
 10. Äidin tupakointi vaikuttaa lapsen alttiuteen saada neuropsykiatrisia häiriöitä vain, jos lapsella on häiriöihin altistava geeni.
 11. Kaikkien ympäristön altistustekijöiden vaikutusta perimään ei ole täysin pystytty kartoittamaan.
 12. Toiminnanohjauksen taidoilla ei ole mitään tekemistä tunteiden hallitsemisen kanssa.
 13. Toiminnanohjausta säätelevät aivoalueet kypsyvät valmiiksi kouluiässä.
 14. Hyvään toiminnan säätelyyn liittyy tehtävän työn loputon viilaaminen.
 15. Häiriöherkkyys tarkoittaa sitä, että tarkkaavuus häviää helposti ympärillä tapahtuvien ärsykkeiden takia.
 16. Mitä korkeampi on vireystila, sitä helpompi on keskittyä.
 17. Vireystila voi vaihdella tiheään traumatisoituneilla ihmisillä.
 18. Aikuisille ei tehdä psykologista tai neuropsykologista arviota, koska ne eivät ole esimerkiksi ADHD:n toteamisen kannalta tarpeen.
 19. Diagnosointi voidaan toisinaan tehdä yhdellä lääkärikäynnillä, jos taustatutkimus on tehty aiemmin.
 20. Lapset joilla on neuropsykiatrisia pulmia voivat käyttäytyä levottomasti nälän takia.
 21. ADHD voi ilmetä eri ihmisillä eri tavoilla.
 22. Kuntoutus ja hoito tähtäävät neuropsykiatrisen häiriön parantamiseen.
 23. Vain henkilöt, joilla on neuropsykiatrisia ongelmia, voivat sairastua työuupumuksen takia masennukseen.
 24. Kun ADHD-oireita hoidetaan, diagnoosi häviää lopulta kokonaan.
 25. Stressiä ei voi poistaa liikunnalla, vain rentoutumisella.
 26. Huoneen lämpötila voi aiheuttaa stressiä neuropsykiatrisia ongelmia omaaville ihmisille helpommin kuin ns. normaaleille ihmisille.
 27. Aistiedon käsittelyn vaikeus havaittiin ensi kerran 1950-luvulla.
 28. Aistiedon käsittelyn vaikeus tunnetaan myös nimellä aistiyliherkkyys.
 29. Huonoon asentoon valuminen on kehoaistimuksen ongelma.
 30. Kasvosokeus luetaan hahmotuksen vaikeuksiin.
 31. Aistiyliherkkyys lieventyy usein lapsesta aikuiseksi kasvaessa.
 32. Aistialiherkkä pysyy vireänä kauemmin kuin ihminen, jolla ei ole aistinsäätelyvaikeuksia.
 33. Mindfulnessin käyttämisestä aistisäätelyvaikeuksien hoitoon on saatu vasta suuntaa antavia tuloksia.
 34. Vähittäistä siedätystä ei enää käytetä aistisäätelyvaikeuksien hoitoon.
 35. Tic-oireita esiintyy vain lapsilla.
 36. Tic-oireita saattaa esiintyä myös nukkuessa.
 37. Ennakkotuntemus poistuu vain, jos oirehtija tekee tic-oireen.
 38. Pakko-oireeseen liittyy aina ahdistus, mutta tic-oireeseen ei välttämättä.
 39. Toisen ihmisen matkiminen on tic-oireena liioitellumpaa.
 40. “Seksiele” voi olla eräs motorinen tic-oire.
 41. Tic-oireet eivät ikinä aiheuta hämmennystä, sillä toinen osapuoli ymmärtää välittömästi, että on kyse Touretten syndroomasta.
 42. Tic-oireen hokemat sanotaan aina samalla äänellä ja äänenpainolla kuin normaali puhekin.
 43. Kognitiivisen tic-oireen erottaa pakko-oireesta siitä, että tic-oireessa täytyy tehdä juuri oikealla tavalla, jotta tuntuisi fyysisesti oikealta.
 44. Tic-oire ei voi tapahtua koskaan vain mielessä.
 45. Tic-oireiden syy sijaitsee aivojen syvimmissä osissa, kun taas pakko-oireiden aivojen pinnalla.
 46. Tic-oireita ei helposti yhdistetä aikuisiin, ja aikuisten tic-oireita luullaankin usein pakko-oireiksi.
 47. Tic-oireet ilmenevät ihmisessä usein ns. flow-tilassa.
 48. Luvattu palkkio estää aina tic-oireiden ilmenemisen.
 49. Esikouluvaiheessa lyhytaikaiset tic-oireet liittyvät useimmiten aivojen kehitykseen.
 50. Joskus läheiset näkevät tic-oireet, mutta henkilö itse ei. Nämä ovat harmittomia tic-oireita.
 51. Sopimattomien sanojen toistelu on keskeisin Touretten oireista.
 52. Koprolalia ei ole aina rumia sanoja tai seksisanoja.
 53. Oppimishäiriö on Touretten keskeinen oire.
 54. Henkilölle tulee usein masennus, koska hänellä esiintyy Tourette-oireita.
 55. Lasten tic-oireet johtuvat siitä, että aivojen eri osat kypsyvät eri tahtiin.
 56. Tourette johtuu siitä, että tyvitumakkeessa on liian vähän dopamiinia.
 57. Tavankääntämismenetelmä tähtää tekemään tic-oireet aamulla etukäteen, jotta niitä ei tarvitsisi tehdä julkisella paikalla.
 58. Altistusmenetelmän oppii helposti.
 59. Tic-oireisiin voidaan käyttää psykoosilääkkeitä, mutta ne voivat altistaa kakkostyypin diabetekselle.
 60. Guanfasiinin käytön aikana ruokahalu useimmiten vähenee.
Takaisin: Välitentti 2.1