Tehtävät 7

Ole hyvä ja rekisteröidy kurssi ennen tämän tehtävän suorittamista.
 1. Mini-interventio on yksi pieni tapa hyödyntää ratkaisusuuntautunutta työskentelyä.
 2. Mini-intervention tulee sisältää kaikki ratkaisusuuntautuneen työskentelyn työtavat.
 3. Haastavan tilanteen tarkasteleminen uuden oppimisen näkökulmasta voi jo muuttaa asiaa toivottuun suuntaan.
 4. Tavoitteisiin keskittyminen tarkoittaa huonoista tavoista eroon pääsemistä.
 5. Tavoitteiden kautta työskentely auttaa luomaan yhä uusia ratkaisuideoita.
 6. Ongelmanratkaisun kannalta lapsen/nuoren vahvuuksien tietäminen ei ole olennaista.
 7. Lapsen/nuoren vahvuuksien kartoittaminen voidaan toteuttaa selvittämällä mitä lapsen läheiset ja tärkeät ihmiset ajattelevat hänen vahvuuksistaan.
 8. Vaihtoehtoinen näkökulma tilanteeseen tarkoittaa asian tarkastelua toisen ihmisen silmin.
 9. Auttajan näkökulma asiaan ohjaa vahvasti sitä, miten tilannetta lähdetään hoitamaan.
 10. Tapahtunuttta edistystä voidaan tarkastella vasta, kun muutokset ovat merkittäviä.
 11. Huomattuja edistysaskeleita tutkitaan tarkasti lasta/nuorta haastattelemalla.
 12. Asteikkojen avulla voidaan selvittää esim. sitä missä kohtaa ollaan menossa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen suhteen.
 13. Asteikon ääripäät tulee aina määritellä.
 14. Lapsen/nuoren annettua arvionsa asteikolla, tulee auttajan aina tehdä tarkentavia kysymyksiä , jotka ohjaavat jatkotyöskentelyä.
 15. Asteikot tulee aina laittaa näkyviin paperille.
 16. Kokeilun toteuttaminen vähentää lapsen/nuoren paineita onnistua muutoksessa.
 17. Kokeilun tulee olla kaikille lapsille/nuorille saman pituinen jakso.
 18. Kokeilu sisältää toimimista toivotulla, tavoitteen mukaisella tavalla.
 19. Poikkeukset ovat tilanteita jolloin lapsen/nuoren käyttäytyminen on ollut hetkellisestikin toivotun suuntaista.
 20. Poikkeustilanteet todetaan mutta niitä ei tarvitse tutkia sen enempää.
 21. Tehtyjen ratkaisuyritysten tutkimisen tarkoitus on selvittää kuka tai mikä epäonnistumiset on aiheuttanut.
 22. Toimimattomista ratkaisuyrityksistä on syytä luopua ja kokeilla jotain muuta.
Takaisin: Tehtävät 7