Tehtävät 1

Ole hyvä ja rekisteröidy kurssi ennen tämän tehtävän suorittamista.
 1. Opiskeluhuollon tavoitteena on aina lapsen ja nuoren hyvinvoinnin ylläpitäminen ja parantaminen.
 2. Opiskeluhuollon tehtävänä on olla pelkästään korjaavaa.
 3. Tulevaisuustyöskentely voi olla luonteva osa opiskeluhuoltoa.
 4. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa keskittyy tarkastelemaan niitä syitä, jotka ovat aiheuttaneet nuoren ongelmat.
 5. Tapa, jolla ongelmista keskustellaan, ohjaa työskentelyn luonnetta jatkossa.
 6. Ongelmasta puhuttaessa tarkoitetaan pysyvää asiantilaa.
 7. Ongelmilla ei ole vaikutusta lapsen tai nuoren identiteettiin.
 8. Ongelmanratkaisuyritykset voivat aiheuttaa itsessään ongelmia mm. sen kautta miten tilanteisiin reagoidaan.
 9. Asiat, joihin keskitymme, lisääntyvät. Siksi on kiinnitettävä huomiota siihen mihin puoliin ongelmista kiinnitämme huomiota.
 10. Ratkaisukeskeinen työskentely ohjaa sellaisiin ongelman tarkastelumalleihin, jotka laajentavat ajatteluamme- ja sitä kautta ongelmanratkaisumahdollisuuksiamme.
 11. Toiveikkuus ongelmien selviämisen suhteen ei ole tärkeä osatekijä opiskeluhuoltotyössä.
 12. Tarkkaan perusteltu kuvaus oppilaan huonosta tulevaisuudesta auttaa häntä ymmärtämään, että ongelmallisen käyttäytymisen on muututtava.
Takaisin: Tehtävät 1