Tehtävät 2

Ole hyvä ja rekisteröidy kurssi ennen tämän tehtävän suorittamista.
  1. 2.1. Oppimispäiväkirja

    1) Mitä opin? Mikä oli uutta tietoa? Mitkä asiat muuttivat käsityksiäni, miksi?

    2) Mikä jäi epäselväksi tai ymmärtämättä? Mikä tuntui olevan vastoin omia käsityksiä? Miksi?

    3) Mitä oppimani tieto merkitsee itselleni ja työlleni? Miten sovellan oppimaani omassa työssäni?

  2. 2.2. Essee: Mediakasvatuksen merkitys

    Kirjoita kahden ensimmäisen moduulin pohjalta essee, jonka otsikkona on Mediakasvatuksen merkitys. Tarkastele aihetta kahdesta näkökulmasta. Millaisia vaikutuksia näkisimme lapsen kehityksessä, jos lapsi ei saisi minkaanlaista ohjausta median käyttöön? Entä miten hyvin suunniteltu ja toteutettu mediakasvatus ennen kouluikää vaikuttaisi lapsen kehitykseen?

Takaisin: Tehtävät 2