Tehtävät 2

Ole hyvä ja rekisteröidy kurssi ennen tämän tehtävän suorittamista.
 1. Kun lapsella esiintyy viivettä jollain alueella, sen tutkiminen riittää.
 2. Lapsilla neuropsykiatriset häiriöt ovat yleensä hankittuja.
 3. Neuropsykiatrisen häiriöiden oirekuva muuttuu iän myötä.
 4. ADHD ja autismikirjon häiriö eivät voi vaikuttaa yhtä aikaa.
 5. Äidin tupakointi vaikuttaa lapsen alttiuteen saada neuropsykiatrisia häiriöitä vain, jos lapsella on häiriöihin altistava geeni.
 6. Toiminnanohjausta säätelevät aivoalueet kypsyvät valmiiksi kouluiässä.
 7. Häiriöherkkyys tarkoittaa sitä, että tarkkaavuus häviää helposti ympärillä tapahtuvien ärsykkeiden vuoksi.
 8. Raivokohtauksen syy voi olla esimerkiksi opittu toimintatapa, jolla pyritään välttämään ylivoimainen tehtävä.
 9. Laaja-alainen tilannekartoitus tarkoittaa useita kyselylomakkeita.
 10. Hoidon suunnittelussa keskitytään yleensä vain yhteen hoitomuotoon.
 11. Kompensoiviin menetelmiin sisältyy esimerkiksi erilaisten apuvälineiden käyttö.
 12. Lenen tavoitteena on tarkkailla lapsen leikkiä.
 13. Toiminnanohjauksen taidot kehittyvät portaittain.
 14. Hyvään toiminnanohjauksen säätelyyn liittyy tehtävän työn loputon viilaaminen.
 15. Lapset, joilla on neuropsykiatrisia pulmia, voivat käyttäytyä levottomasti nälän vuoksi.
 16. Havainnot nepsy-lapsen toimintakyvystä eri ympäristöissä ovat yleensä samanlaisia.
 17. Psykoedukaatio tarkoittaa ammattilaisten kouluttamista.
 18. Taitojen oppiminen voi olla helpompaa lääkehoidon aikana.
 19. Preventio on yksi osa hoitoa.
 20. Mitä korkeampi vireystila, sitä helpompi on keskittyä.
Takaisin: Tehtävät 2