Lainvastaiset teot

Kaakkois-Suomen poliisilaitos on laatinut ohjeistuksen kouluille
kouluissa tapahtuvien lainvastaisten tekojen varalle

Ylkonstaapeli Matti Hirvonen: Toimintaohjeet kouluille

Tietoa oppilaille ja ohjeet opettajille:
Milloin oppilaan teko muuttuu lainvastaiseksi?

Kouluissa tapahtuvia lainvastaisia tekoja tulee kuvata niiden oikeilla nimillä ja tekotavoilla. Tällöin oppilas ymmärtää tekonsa vakavuuden.

Seuraavassa kuvataan kouluissa yleisimmin tapahtuvia lainvastaisia tekoja ja niiden rangaistusasteikkoa 15 vuotta täyttäneille. Samalla kouluille annetaan ohjeet, miten toimia kyseisissä tilanteissa.

Teot esittelee vanhempi rikoskonstaapeli Joni Mukala Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta.

Lainvastainen teko, joka täyttää
pahoinpitelyn tunnusmerkistön

Joni Mukala: Pahoinpitely

Lainvastainen teko, joka täyttää pahoinpitelyn tunnusmerkistön on kyseessä silloin, kun oppilas lyö tai potkii toista, kaataa toiseen maahan, työntää toisen päin seinää, puree, repii, vetää toista hiuksista tai muuten aiheuttaa toiselle kipua tai vamman, taikka väkivaltaa käyttämättä vahingoittaa toisen terveyttä. 

Rikoslaki RL 21:5§, virallisen syytteen alainen teko

Toimenpiteet

 • teon välitön keskeyttäminen
 • ilmoitus hätäkeskuksen kautta poliisille
 • ilmoitus kaikkien osapuolten huoltajille

Rangaistusasteikko
15 vuotta täyttäneelle

 • sakko
 • tai enintään kaksi vuotta vankeutta


Joni Mukala: Pahoinpitelyn seuraamukset

Lainvastainen teko, joka täyttää
laittoman uhkauksen tunnusmerkistön

Joni Mukala: Laiton uhkaus


Lainvastainen teko, joka täyttää laittoman uhkauksen tunnusmerkistön on kyseessä silloin, kun oppilas uhkaa toistaa rikoksella siten, että uhatulla on perusteltu syy olettaa joutuvansa rikoksen uhriksi.

Rikoslaki RL 25:7§, asianomistajarikos

Toimenpiteet

 • teon välitön keskeyttäminen
 • ilmoitus kaikkien osapuolten huoltajille, jotka käyttävät oppilaan puhevaltaa
 • uhatun turvallisuuden varmistaminen
 • jatkotoimet ja ennaltaehkäisyn varmistaminen
 • tarvittaessa ilmoitus poliisille teon jatkuessa

Rangaistusasteikko
15 vuotta täyttäneelle

 • sakko
 • tai enintään kaksi vuotta vankeutta

Lainvastainen teko, joka täyttää
varkauden tai näpistyksen tunnusmerkistön

Joni Mukala: Varkaus tai näpistys


Lainvastainen teko, joka täyttää varkauden tai näpistyksen tunnusmerkistön on kyseessä silloin, kun oppilas anastaa toisen omaisuutta. 

Rikoslaki RL 28:1 ja 3§, anastetun omaisuuden arvosta riippuen virallisen syytteen alainen rikos tai asianomistajarikos

Toimenpiteet

 • teon välitön keskeyttäminen
 • ilmoitus kaikkien osapuolten huoltajille, jotka käyttävät oppilaan puhevaltaa
 • ilmoitus poliisille (esim. kauppaliikkeet ilmoittavat näpistykset aina poliisille)

Rangaistusasteikko
15 vuotta täyttäneelle

 • sakko
 • tai vankeutta enintään vuodeksi ja kuudeksi kuukaudeksi

Lainvastainen teko, joka täyttää
vahingonteon tunnusmerkistön

Joni Mukala: Vahingonteko


Lainvastainen teko, joka täyttää vahingonteon tunnusmerkistön on kyseessä silloin, kun oppilas rikkoo tahallaan toisen omaisuutta tai aiheuttaa niin ikään tahallaan muutoin omaisuusvahingon.

Rikoslaki RL 35:1§, asianomistajarikos

Toimenpiteet

 • toiminnan välitön keskeyttäminen
 • ilmoitus kaikkien osapuolten huoltajille, jotka käyttävät oppilaan puhevaltaa
 • ilmoitus poliisille, mikä teko jatkuu

Rangaistusasteikko
15 vuotta täyttäneelle

 • sakko

Lainvastainen teko, joka täyttää yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisen tunnusmerkistön

Joni Mukala: Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen

Lainvastainen teko, joka täyttää yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisen tunnusmerkistön on kyseessä silloin, kun oppilas julkaisee toisesta tiedotusvälineissä halventavia tai pilkkaavia kuvia tai muita tietoja tai muulla tavoin julkaisee sellaisia suuren joukon tietoon, esim. netin keskusteluryhmissä.

Rikoslaki RL 24:8§, asianomistajarikos

Toimenpiteet

 • toiminnan välitön keskeyttäminen
 • ilmoitus kaikkien osapuolten huoltajille, jotka käyttävät oppilaan puhevaltaa
 • koulun jatkotoimet, mikäli ei rikosilmoitusta

Rangaistusasteikko
15 vuotta täyttäneelle

 • sakko


Joni Mukala: Yksityiselämää loukkaavan tiedon
levittämisen seuraamukset

Lainvastainen teko, joka täyttää
kunnianloukkauksen tunnusmerkistön

Joni Mukala: Kunnianloukkaus

Lainvastainen teko, joka täyttää kunnianloukkauksen tunnusmerkistön, on kyseessä silloin kun oppilas levittää julkisesti perätöntä tietoa, joka on omiaan aiheuttamaan toiselle vahinkoa, kärsimystä tai muuten halventaa häntä taikka muuten julkisesti halventaa toista.

Rikoslaki RL 24:9§, asianomistajarikos

Toimenpiteet

 • teon välitön keskeyttäminen
 • ilmoitus kaikkien osapuolten huoltajille, jotka käyttävät oppilaan puhevaltaa
 • koulun jatkotoimet, mikäli ei rikosilmoitusta

Rangaistusasteikko
15 vuotta täyttäneelle

 • sakko

Lainvastainen teko, joka täyttää
viestintäsalaisuuden loukkauksen tunnusmerkistön

Joni Mukala: Viestintäsalaisuuden loukkaus

Lainvastainen teko, joka täyttää viestintäsalaisuuden loukkauksen tunnusmerkistön on kyseessä silloin, kun oppilas avaa luvatta toisen matkapuhelimen tai tietokoneen ja hankkii tietoa niissä olevista viesteistä, kuvista tai muusta materiaalista.

Rikoslaki RL 38:3§, asianomistajarikos

Toimenpiteet

 • teon välitön keskeyttäminen
 • ilmoitus kaikkien osapuolten huoltajille, jotka käyttävät oppilaan puhevaltaa
 • koulun jatkotoimet, mikäli ei rikosilmoitusta

Rangaistusasteikko
15 vuotta täyttäneelle

 • sakko
 • tai enintään kaksi vuotta vankeutta

Lainvastainen teko, joka täyttää
identiteettivarkauden tunnusmerkistön

Joni Mukala: Identiteettivarkaus

Lainvastainen teko, joka täyttää identiteettivarkauden tunnusmerkistön on kyseessä silloin, kun oppilas esiintyy toisen matkapuhelimella tai nettiosoitteella tämän tiedoilla keskusteluryhmissä tai muissa vastaavissa foorumeissa

Rikoslaki RL 38:9a§, asianomistajarikos

Toimenpiteet

 • teon välitön keskeyttäminen
 • ilmoitus kaikkien osapuolten huoltajille, jotka käyttävät oppilaan puhevaltaa
 • koulun jatkotoimet, mikäli ei rikosilmoitusta

Rangaistusasteikko
15 vuotta täyttäneelle

 • sakko

Lainvastainen teko, joka täyttää
viestintärauhan rikkomisen tunnusmerkistön

Joni Mukala: Viestintärauhan rikkominen

Lainvastainen teko, joka täyttää viestintärauhan rikkomisen tunnusmerkistön on kyseessä silloin, kun oppilas häirintätarkoituksessa, vastoin toisen tahtoa, soittaa tai lähettää lukuisia viestejä tälle, tilaa pilapuheluita tai muutoin merkittävästi häiritsee sähköisten viestinten kautta.

Rikoslaki RL 24:1a§, asianomistajarikos

Toimenpiteet

 • teon välitön keskeyttäminen
 • ilmoitus kaikille osapuolten huoltajille, jotka käyttävät oppilaan puhevaltaa
 • koulun jatkotoimet, mikäli ei rikosilmoitusta

Rangaistusasteikko
15 vuotta täyttäneelle

 • sakko
 • tai enintään 6 kuukautta vankeutta

Lainvastainen teko, joka täyttää
salakuuntelun tai salakatselun tunnusmerkistön

Joni Mukala: Salakuuntelu ja salakatselu


Lainvastainen teko, joka täyttää salakuuntelun tunnusmerkistön on kyseessä silloin, kun oppilas tallentaa salaa sellaisia toisten keskusteluja, jotka eivät ole tarkoitettu hänen tietoonsa, eivätkä puhujat ole voineet olettaa ulkopuolisten kuulevan heidän puheitaan.

Rikoslaki RL 24:5§, asianomistajarikos

Lainvastainen teko, joka täyttää salakatselun tunnusmerkistön on kyseessä silloin, kun oppilas kuvaa salaa henkilöä koulussa, käymälässä, pukuhuoneessa tai muussa vastaavassa paikassa kuvattavan yksityisyyttä loukaten.

Rikoslaki RL 24:6§, asianomistajarikos

Toimenpiteet

 • teon välitön keskeyttäminen
 • ilmoitus kaikille osapuolille ja heidän huoltajilleen, jotka käyttävät oppilaan puhevaltaa
 • koulun jatkotoimet, mikäli ei rikosilmoitusta

Rangaistusasteikko
15 vuotta täyttäneelle

 • sakko
 • tai enintään vuosi vankeutta

Lainvastainen teko, joka täyttää
vainoamisen tunnusmerkistön

Joni Mukala: Vainoaminen

Lainvastainen teko, joka täyttää vainoamisen tunnusmerkistön on kyseessä silloin, kun oppilas toistuvasti uhkaa, seuraa, tarkkailee, ottaa yhteyttä tai muuten oikeudettomasti vainoaa toista vastoin tämän tahtoa siten, että se on omiaan aiheuttamaan pelkoa ja ahdistusta

Rikoslaki RL 25:7a§, asianomistajarikos

Toimenpiteet

 • teon välitön keskeyttäminen
 • ilmoitus kaikkien osapuolten huoltajille, jotka käyttävät oppilaan puhevaltaa
 • koulun jatkotoimet, mikäli ei rikosilmoitusta

Rangaistusasteikko
15 vuotta täyttäneelle

 • sakko 
 • tai enintään kaksi vuotta vankeutta

Lainvastaisiin tekoihin on puututtava heti!

Ylikonstaapeli Matti Hirvonen: Tekoihin on puututtava välittömästi

Takaisin: Alaikäisten rikoksiin puuttuminen > Toimintamalli lainvastaisten tekojen varalle

3 kommentteja “Lainvastaiset teot

Vastaa

 

Vastaa