Tehtävät 5

Ole hyvä ja rekisteröidy kurssi ennen tämän tehtävän suorittamista.
  1. Opiskeluhuoltoryhmä vastaa koko kunnan opiskeluhuollon ohjaamisesta.
  2. Yhteisöllinen opiskeluhuolto on ensisijaisesti korjaavaa toimintaa.
  3. Oppilaalla on oikeus päästä keskustelemaan kuraattorin tai psykologin kanssa 10 päivän kuluessa.
  4. Monialaisuudella tarkoitetaan sitä, että paikalla on oppilashuollon eri ammattiryhmien edustajia.
  5. Jos oppilaan huoli on opetukseen ja koulunkäyntiin liittyvää, edetään kolmiportaisen tuen mukaan.
  6. Poissaolojen seuraaminen on ennaltaehkäisevää toimintaa.
  7. Hyvinvointikeskustelut on tarkoitettu alkuopetukseen.
  8. Tervetuloa! -tapaamisiin sisältyy kolme tapaamista.
  9. Menetelmän merkitys asiakastyössä on 25 %.
  10. Lain mukaan suostumus asiantuntijaryhmän perustamiseen tulee tehdä kirjallisena.
Takaisin: Tehtävät 5