Todistus ja jatko-opinnot

Todistus  Muksuoppi-kurssin 3 op
suorittamisesta 

Olet nyt käynyt läpi Muksuoppi-verkkokurssin, joka on 3 opintopisteen kokonaisuus. Kun olet merkinnyt kaikki oppitunnit suoritetuiksi ja läpäissyt kaikki välitentit sekä antanut kurssipalautteen, kurssi on suoritettu. Kurssipalaute hyväksytään manuaalisesti yleensä parin päivän kuluessa ja saat siitä viestin sähköpostiisi.

Kun kurssipalaute on hyväksytty, ladattava todistus löytyy Omat kurssit -linkin takaa Suoritetut kurssit -osiosta.

HUOM. Merkitse myös tämä oppitunti suoritetuksi.

Jatko-opinnot
Muksuopin soveltaminen käytäntöön 2 op

Mikäli haluat suorittaa opintopisteitä myös Muksuoppi-menetelmän soveltamisesta, sinun tulee soveltaa sitä käytäntöön lapsen tai lapsiryhmän kanssa ja kirjoittaa siitä raportti. Tällöin sinun tulee hankkia loppuraportin arviointi erikseen täältä.  Näin saat suoritetuksi 5 opintopisteen kokonaisuuden (teoria 3 op + soveltaminen 2 op).

Evästystä Muksuopin soveltamiseen

Mikäli haluat suorittaa vielä 2 opintopistettä Muksuoppi-menetelmän soveltamisesta, sinun tulee soveltaa menetelmää yhden tai useamman lapsen kanssa ja kirjoittaa siitä raportti.

Saat raportistasi arvioinnin ja todistuksen opintopisteineen kun olet hankkinut arvioinnin erikseen täältä.  

Jos haluat, voit hankkia arvioinnin vasta silloin kun raporttisi on valmis. Mutta huomioi se, että silloin et saa palautetta oppimispäiväkirjoihin.

Muksuopin soveltaminen

Tässä evästystä, kun lähdet soveltamaan Muksuoppia käytäntöön. Miten paljon aikaa soveltamiseen tarvitaan, on riippuvainen lapsen taidon oppimisesta. Siihen voi mennä pari viikkoa tai kuukausia. Yleisperiaatteena voidaan sanoa, että taito on opittu, kun olette siitä yhtä mieltä lapsen ja myös perheen kanssa.

 • VARMISTA, ETTÄ SINULLA ON HYVÄ KONTAKTI LAPSEEN
 • VARMISTA, ETTÄ LAPSI HALUAA OPPIA TAIDON
 • VARMISTA, ETTÄ KYSEESSÄ ON TAITO, JOTA VOI HARJOITELLA KÄYTÄNNÖSSÄ
 • PILKO HÄIRIÖT OSATEKIJÖIHINSÄ (esim. ADHD, autismi, käytöshäiriöt jne., mieti mitä ongelmia ne aiheuttavat)
 • OLE JOUSTAVA
 • VARAUDU TAKAPAKKEIHIN
 • NÄE MUKSUOPPI PERSPEKTIIVISSÄ (luo puitteet hyvälle yhteistyölle)

Ohjeet Muksuoppi-raportin kirjoittamiseen

Soveltamisen päätteeksi kirjoita pienimuotoinen raportti Muksuopin kokeilemisesta lapsen tai lapsiryhmän kanssa. Raportin pituus on noin 2-6 sivua. Muista lisätä raporttiin nimesi ja sähköpostiosoitteesi.

Raportti olisi hyvä kirjoittaa mahdollisimman pian soveltamisen jälkeen.

Raportistasi tulee käydä ilmi, että olet käyttänyt Muksuoppia perusteellisesti niin, että kaikki Muksuopin vaiheet on kirjattu raporttiin.

Yhden lapsen kanssa työskentelystä tulee raportissa käydä ilmi mm.

 1. Mikä oli lapsen ongelma?
 2. Mikä oli taito, joka lapsen piti oppia?
 3. Miten lapsen kanssa sovittiin siitä, että hän alkaa harjoitella taitoa?
 4. Minkä nimen lapsi antoi taidolleen?
 5. Miten lapsi ymmärsi sen mitä hyötyä taidon oppimisesta hänelle on?
 6. Keitä ihmisiä lapsi pyysi kannustajikseen?
 7. Mikä oli lapsen voimaeläin ja miten sitä käytettiin hyväksi?
 8. Miten julkinen asia lapsen taidon opettelu oli?
 9. Miten lapsi harjoitteli taitoaan?
 10. Miten lapsi varautui taidon unohtamiseen? Miten muut muistuttivat häntä unohtamistilanteessa?
 11. Miten taidon oppimista juhlistettiin?
 12. Miten lapsi kiitti kannustajiaan?
 13. Saiko lapsi tilaisuuden opettaa saman taidon muille?

Kun arviointimaksu on suoritettu , raportti palautetaan pdf-tiedostona osoitteeseen mail at lti.fi

Kysymykset, jos työskentelet lapsiryhmän kanssa

 1. Mitä ongelmia lapsilla oli?
 2. Mitä taitoja lapset opettelivat?
 3. Miten lapset päättivät mitä taitoja he harjoittelevat?
 4. Minkälaisia nimiä lapset antoivat taidoilleen?
 5. Miten lapset saatiin tiedostamaan taitojensa hyödyt?
 6. Keitä lapset pyysivät kannustajikseen?
 7. Minkälaisia voimaelämiä lapset valitsivat ja miten he käyttivät niitä hyväkseen?
 8. Miten laajasti lasten taitojen opettelusta tiedettiin?
 9. Miten lapset harjoittelivat taitojaan?
 10. Miten lapset varautuivat unohtamisiin ja miten he auttoivat toisiaan muistamaan taitonsa?
 11. Miten taitojen oppimista juhlistettiin?
 12. Miten lapset osoittivat ymmärtävänsä että muiden ihmisten tuki on tärkeä osa taitojen oppimista?
 13. Opettivatko lapset oppimiaan taitoja toisille lapsille?

Kurssitodistus

Raportin arvioinnin jälkeen saat sähköpostiisi todistuksen kurssin 5 opintopisteen suorituksesta. Siihen sisällytetään siis sekä teoria (3 op) että soveltaminen (2 op).

Jos haluat hyväksilukea opintopisteet osaksi opintojasi ja olet hyväksyttänyt kurssin sisällön opettajallasi, esitä kurssitodistus oppilaitoksesi edustajalle.

Mikäli tämän kurssin käytyäsi haluat jatkokouluttautua Lyhytterapiainstituutin valtuutettujen Muksuoppi-ohjaajien joukkoon, ota yhteyttä LTI:hin.

Toivotamme sinulle antoisaa Muksuoppi-matkaa!


Ben Furman, Maiju Ahola, Helena Lehtimäki ja koko Muksuoppi-tiimi

Takaisin: Ben Furman: Muksuoppi 3 op > Moduuli 6. Kysymyksiä ja vastauksia

4 kommentteja “Todistus ja jatko-opinnot

Vastaa

 

Vastaa