Mobiilisovelluksista tukea arkeen

Tällä oppitunnilla tutustumme mobiilisovelluksiin, joilla nepsy-nuoret voivat itse rakentaa toimivaa arkea. Asiantuntijamme on sosionomi Iita Kuikka, joka toimii tällä hetkellä lapsiperheiden sosiaaliohjaajana. Iita kouluttautui keväällä 2020 neuropsykiatriseksi valmentajaksi. Koulutukseen liittyvässä opinnäytetyössään hän tutki ja testasi nuorille sopivia mobiilisovelluksia, joita hän esittelee seuraavissa videoissa.

Lähde: Iita Kuikka, Mobiilisovellusten hyödyntäminen neuropsykiatrisen valmentajan työssä. Opinnäytetyö 2020. Alfa Partners.


Iita Kuikan opinnäytetyön tarkoituksena on esitellä mobiilisovelluksia, joiden avulla nuori ja valmentaja yhdessä voivat luoda nuoren omaan puhelimeen tai tablettiin arjen tukea tukea sovellusten avulla. Esitellyt sovellukset toimivat Android-laitteissa ja ne löytyvät Play-kaupasta.

Kaikki esitellyt sovellukset ovat maksuttomia.

Nepsy-valmentaja Iita Kuikka kertoo opiskelustaan neuropsykiatriseksi valmentajaksi.

Chillaa-sovellus
auttaa purkamaan stressiä
nuorten mielenterveystalo.fi

Nuorten mielenterveystalon suunnittelema Chillaa-sovellus on suunniteltu vähentämään nuorten stressiä, jännitystä ja ahdistusta. Sovelluksessa on kolme osiota: Harjoittele - Rauhoitu - Hei, miten menee nyt? Osioita voi ottaa käyttöön myös yksittäin. Sovelluksesta pääsee suoran 10 - 29 -vuotiaille suunnattuun Sekasin-Chatiin, jossa nuori pääsee luottamuksellisesti juttelemaan ammattilaisen kanssa mieltä askarruttavista kysymyksistä.

Iita Kuikka esittelee Chillaa-sovelluksen.

Inventioneers-sovelluksella
voi harjoitella toiminnanohjausta

Inventioneers-sovellus on peli, joka keskittyy sekä toiminnanohjauksen että keskittymisen taitojen harjoitteluun. Peli haastaa pelaajaa miettimään, kokeilemaan ja yrittämään uudelleen. Pelaaja pyrkii ratkaisemaan tehtäviä rakentamalla ketjureaktioita. Pelaaja joutuu pohtimaan, millä muutoksilla ketjureaktio toimisi paremmin.

Iita Kuikka esittelee Inventioneers-sovelluksen.

Timerit ajan hahmottamisen tukena

Nuoren ja lapsen toiminnanohjauksen tukean voidaan käyttää erilaisia timer-sovelluksia. Ne visualisoivat ajan kulumista nuorelle, jolla on vaikeuksia hahmottaa ajankulua tai kelloa. Timerit auttavat hahmottamaan, miten paljon aikaa toimintaan on käytettävissä ja missä tahdissa aika vähenee.

Seuraavassa esitellään Visual Timer -sovellus ja Mouse Time -sovellukset.

Iita Kuikka esittelee Visual Timer - ja Mouse Timer -sovellukset.

Kalenterisovellukset
jäsentävät päivän toimintoja

Päivän selkeä rytmi tukee nuoren ajan hahmottamista. Kun asiat tapahtuvat samassa järjestyksessä, nuoren on helpompi hahmottaa ajankulua ja päivän rakennetta. Päivän hahmottamista voidaan auttaa strukturoimalla päivää erilaisten kalenterisovellusten avulla.

Jaetut kalenterit auttavat perheen toimintojen koordinointia. Vanhemmat pysyvät ajan tasalla nuoren menoista. Vanhempi voi tehdä kalenteriin lisäyksiä ja asettaa muistutuksia. Time Tree on selkeä kalenterisovellus, joka mahdollistaa kalenterin jakamisen.

Iita Kuikka esittelee Time Tree -kalenterisovelluksen.

Trello 
"nepsy-projektin" hallintaan

Trello-sovellus on alunperin suunniteltu aikuisten projektinhallintaan mutta se soveltuu hyvin myös nuoren "nepsy-projektin" hallintaan. Trello-sovelluksessa voi tehdä erilaisia to do -listoja ja pilkkoa toiminnallisia tehtäviä pienemmiksi paloiksi. Nuori voi tarvittaessa palata ohjeeseen ja edetä toiminnassaan itsenäisesti. Näin vältytään jumittumiselta.

Iita Kuikka esittelee Trello-sovelluksen.

Herätykset ja muistutukset
siirtymien tueksi

Jos puhelimen herätyskello-sovellus on ennestään tuttu nuorelle, siihen voi lisätä sovittuja hälytyksiä muistuttamaan ajankulusta.

Iita Kuikka: Puhelimen herätyskelloa on helppo käyttää.

Kuvakom-sovellus
Kuvat kommunikoinnin tukena

Moni neurokirjon nuori hyötyy kuvista kommunikoinnin tukena. Kuvakom-sovellus on alkujaan kehitetty maahanmuuttajien tarpeisiin osana Humanistisen ammattikorkeakoulun KUVAKO -hanketta, mutta se soveltuu hyvin myös muille. Sovellus helpottaa vuorovaikutusta silloin, kun muita välineitä ei ole saatavilla.

Sovellus mahdollistaa kuvien lähettämisen. Vanhempi voi esimerkiksi lähettää tutun kuva, jolla muistuttaa kouluun lähtemisestä.

Iita Kuikka kertoo Kuvakom-sovelluksesta.

Medisafe-sovellus
Tukea lääkkeistä huolehtimiseen

Omasta lääkityksestä huolehtiminen on tärkeä osa nuoren itsenäistymistä. Lääkityksen tulisi olla säännöllistä. Siitä huolehtiminen voi nuoresta tuntua alkuun haastavalta.

Medisafe-sovellusta voidaan hyödyntää lääkityksen tukena. Siitä on tarjolla sekä maksuton että maksullinen version. Sovellukseen voi lisätä tiedot omasta lääkityksestä ja muistutukset lääkeiden ottamisesta. Sovelluksen avulla on mahdollista seurata myös mielialan vaihteluja.

Iita Kuikka kertoo Medisafe-sovelluksesta.

1Money-sovellus
Tukea rahankulutuksen hahmottamiseen

Rahankulutuksen hahmottaminen on monelle nuorelle vaikeaa. Vaikeutta tuottaa se, mihin kaikkeen rahat riittävät ja kuinka paljon rahaa voi kuluttaa esimerkiksi kuukaudessa. Maksukortit ja verkkomaksaminen tekevät hahmottamisesta vielä vaikeampaa.

1Money-sovellusta voi käyttää rahankäytön hahmottamiseen. Sovelluksesta löytyy sekä ilmainen että maksullinen palvelu. 

Iita Kuikka esittelee 1Money-sovelluksen.

Habitica-sovellus
palautetta arjesta pelin avulla

Neuropsykiatrisessa valmennuksessa pyritään huomioimaan ja tekemään näkyväksi pienetkin onnistumiset ja edistysaskeleet. Habitica-sovelluksella on mahdollista pelillistää arjen askareita ja saada pelin kautta palautetta onnistumisista. Peli on englanninkielinen mutta niukallakin sanavarastolla pärjää hyvin, koska tavoitteet saa itse kirjata suomeksi.

Pelissä luodaan oma avatar ja itselle määritellään kolmeen eri kategoriaan tavoitteita ja tehtäviä. Onnistumisista ansaitsee kultaa ja onnistumiset mahdollistavat seuraavalle tasolle pääsemisen.

Iita Kuikka esittelee Habitica-sovelluksen.

Pohdintaa

Nuoruuteen liittyy vahva halu kuulua joukkoon ja olla erottumatta liikaa massasta, Iita Kuikka toteaa opinnäytetyön pohdinnassa. Siksi apuvälineiden käyttöönottoon on usein korkea kynnys. Kännykkäsovelluksen käyttöönottoon saattaa olla kuitenkin matalampi kynnys. Silloin nepsy-nuori on vain yksi monista kännykänkäyttäjistä.

Iita kannustaa aikuisia tutustumaan sovelluksiin ensin itse. Silloin niitä on helpompi esitellä nuorelle ja innostaa häntä ottamaan hyviksi todettuja sovelluksia käyttöön.

Tekstit: Mobiilisovellusten hyödyntäminen neuropsykiatrisen valmentajan työssä. Iita Kuikka. Opinnäytetyö 2020. Alfa Partners.

Voit ladata opinnäytetyön alla olevasta linkistä.

Takaisin:

One thought on “Mobiilisovelluksista tukea arkeen

Vastaa

 

Vastaa