Välitentti 3

Ole hyvä ja rekisteröidy kurssi ennen tämän tehtävän suorittamista.
 1. Asiakkaan kanssa on yhdessä mietittävä mitä hänen elämänsä kulkua mahdollisesti määrittävistä vaihtoehdoista voisi seurata.
 2. Valmentajan tehtävä on ensimmäisellä istuntokerralla päättää, tarvitseeko asiakas tukea lainkaan.
 3. Ohjaajan on muodostettava keskustelusta uuden asiakkaan kanssa tarkat ennakko-odotukset joiden mukaan hän voi viedä keskustelua hedelmälliseen suuntaan.
 4. Joskus on hyvä antaa asiakkaan vain kertoa negatiivinen tarina itsestään.
 5. Ennen asiakasta on virittäydyttävä positiiviseen olotilaan esimerkiksi lukemalla asiakkaan papereista missä tämä on onnistunut.
 6. . Ratkaisukeskeisyydestä on helppo lipsua terapiaan, mutta tällöin on aina käännettävä istunto ensin mainittuun.
 7. Yhteinen kieli ei lisää vuorovaikutusta.
 8. Sarkasmi auttaa aina purkamaan asiakkaan negatiivista tarinaa. Sarkasmia tulisi käyttää aina.
 9. Asiakkaan on aina itse löydettävä oma kauneutensa menneisyydestään, ei siinä toinen voi auttaa.
 10. Historia on painolasti josta tulisi aina päästä lopulta eroon.
 11. Viiden K:n sääntöön kuuluvat Kunnioitus, Kuuntelu, Kaavamaisuus, Keveys ja Kärsivällisyys.
 12. Jos sanat ja ilmeet ovat ristiriidassa keskenään, kuuntelija uskoo enemmän puhetta.
 13. Asiakas täytyy keskeyttää, jos hän alkaa liikaa kertoa omaa elämäntarinaansa, etteivät negatiiviset asiat pääsisi enää valloilleen.
 14. Hyvään kuunteluun kuuluu, että ohjaajan on työnnettävä kaikki omat asiat mielestään pois ennen istunnon alkua.
 15. Kahvia ei kannata tarjota asiakkaan saavuttua, sillä se vie keskittyminen pois itse asiasta.
 16. Asiakkaan eleitä, esimerkiksi änkytystä, kannattaa aina hienovaraisesti toistaa, sillä se tuo ohjaajan ja asiakkaan lähemmäksi toisiaan.
 17. Itkevää asiakasta ei voi saada hymyileväksi.
 18. Ratkaisukeskeisyys vaatii määrätietoisuutta, joskus jopa hoputusta.
 19. Harrastuksista ei voi saada voimaannuttavaa kokemusta, sillä ne eivät varsinaisesti kuulu todelliseen elämään.
 20. Myös työkaverille voi tehdä voimaannuttamisharjoituksen.
 21. Kaikkein paras palkinto lapsen edistymisestä on raha.
 22. Voisi sanoa, että epäonnistumiset näyttävä onnistumisen kuin suurennuslasin läpi ja auttavat onnistumaan.
 23. Jos ihmisellä on nepsy-oireita, hänen työympäristössään on tehtävä radikaaleja muutoksia, jotta hänen työntekonsa onnistuisi.
 24. ADHD:n liittyvät ominaisuudet voidaan selittää vahvuuksiksi työnantajalle.
 25. Jos ihminen puhuu vaikeuksistaan kuin jonkin toisen ongelmina, se vain vaikeuttaa kehittymistä oikeaan suuntaan.
 26. Ihmisen identiteetti on ikäkaudesta toiseen sama ja muuttumaton.
 27. Ympäristö voi ratkaista minkälaista tarinaa ihminen kertoo itsestään.
 28. Yksi pienikin onnistuminen voi muuttaa vallitsevaa negatiivista tarinaa.
 29. Jos asiakas haluaa tapaamisten jälkeen valita samoin ja kertoa itsestään samaa negatiivista tarinaa, ei valmentaja voi sille mitään.
 30. Tapahtumat asetetaan identiteetin maisemalle.
 31. Merkityksellisyys tarkoittaa tarinan uudelleen rakentamisen yhteydessä, että etsitään yksilöstä sellaista mikä on yhteiskunnalle tärkeää.
 32. Ulkoistamisen avulla ihminen vapautetaan täydellisesti vastuustaan.
 33. Ulkoistava keskustelu johtaa siihen, että ihminen on oman elämänsä asiantuntija.
 34. Ulkoistaminen otettiin käyttöön jo 1890-luvulla.
 35. Valmentajan on varsinkin nuoremmilta hyvä kysyä, saako ulkoistetulle ongelmalle ehdottaa nimeä, jos asiakas ei itse nimeä keksi.
 36. Ongelma ulkoistetaan aina ihmisestä mahdollisimman raaoilla ilmauksilla, kuten ”raastaa”, jotta se varmasti lähtisi pois asiakkaan elämästä.
 37. Jokainen asiakas lähtee aina mukaan ulkoistamiseen.
 38. Ulkoistamisessa kannattaa käyttää asiakkaasta mahdollisimman kaukana olevaa, eli toisin sanoen ulkoista, kuvastoa.
 39. Ohjaaja voi vaikuttaa asiakkaan itseohjautumista synnyttäviin tekijöihin mutta ei itse itseohjautumiseen.
 40. Nepsy-oireista kärsivät ihmiset eivät tarvitse sen enempää myönteisiä kokemuksia kuin muutkaan ihmiset, jotta motivoituisivat.
 41. Flow-tila voi syntyä vain, jos tekemisessä voi onnistua ja se on mielekästä.
 42. Kyvykkyys liittyy siihen, että haasteen taso on niin matala kuin voi olla.
 43. Jotta tukitoimet voidaan aloittaa, on ensin saatava diagnoosi.
 44. Sopeutumisvalmennuksesta löytyy mm. vertaistuki.
 45. Vaikka Asperger-henkilö ajattelee pärjäävänsä yksin työpaikalla, on hänen työnantajalleen kerrottava henkilön ominaisuuksista.
 46. Kannattaa kysyä onko neuropsykiatri erikoistunut vain lapsiin tai vain aikuisiin jotta asiakas voisi saada maksimaalista hyötyä.
 47. Nepsy-osaaminen ei mahdollista automaattisesti työllistymistä avoimilta työmarkkinoilta.
 48. Palvelun kesto on aina vakio.
Takaisin: Välitentti 3