Välitentti 3

Ole hyvä ja rekisteröidy kurssi ennen tämän tehtävän suorittamista.
  1. Mikä on Muksuopin askelia 2-8 yhdistävä tekijä?
  2. Lapsen ei ole tarpeen tietää, miksi aikuiset haluavat hänen oppivan jonkin asian.
  3. Muksuopissa lähiyhteisön kytkeminen tavalla tai toisella lapsen auttamiseen ja tukemiseen on keskeistä.
  4. Muksuoppi vaikuttaa myönteisesti paitsi lapseen myös lasta hoitaviin aikuisiin ja hänen tovereihinsa.
  5. Muksuopissa vaikutetaan lapsen vanhempiin ilman että heitä kritisoidaan siitä, että he olisivat toimineet väärin.
  6. Lapsen palkitseminen tarroilla, tavaroilla tai muilla palkinnoilla näyttelee keskeistä osaa Muksuopissa.
  7. Lapsen yhteisöllinen kehuminen taidon harjoittelemisesta ja edistysaskeleista on hänen harjoittelumotivaationsa säilymisen edellytys.
  8. Taitojen omaksuminen edellyttää lapsilla aina pitkän harjoitteluajan.
  9. Muksuopissa lapsia voidaan auttaa pääsemään pahoista tavoista eroon korvaamalla se jollakin yhdessä sovitulla sijaistoiminnolla.
  10. Takapakki tai ongelman uudelleen ilmaantuminen määritellään Muksuopissa ”taidon unohtamiseksi”, jotta voidaan yhdessä lapsen kanssa miettiä, miten muut voivat muistuttaa häntä, kun hän unohtaa taitonsa.
Takaisin: Välitentti 3