Välitentti 2.2

Ole hyvä ja rekisteröidy kurssi ennen tämän tehtävän suorittamista.
 1. Vanhuudessa ihminen rauhoittuu, eikä vanhuksilla ole minkäänlaisia ADHD-oireita.
 2. Jos koululainen jaksaa keskittyä yhteen asiaan vain 10 minuuttia, kannattaa jo huolestua.
 3. Jos ADHD-ihminen etsii jotain esinettä, hän kyllä löytää sen. Häntä on vain pakotettava etsimään.
 4. Tarkkaavuuden ongelmat voivat liittyä myös sisäisiin ärsykkeisiin, eivät vain ulkoisiin.
 5. Jos tekeminen on kiinnostavaa, tarkkavaisuuden ongelmat eivät vaikuta siihen.
 6. Ympärillä olevat ihmiset tajuavat tarkkaavuuden ongelmien kanssa painivan henkilön vaikean olon aina paremmin kuin hän itse.
 7. Vertaus “Käy kuin kone” liittyy yliaktiviisuuden viitekehyksessä siihen, että henkilö tekee työtehtävän tehokkaasti jos se on kiinnostava.
 8. Impulsiivinen henkilö voi puhua paljon ja soljuvasti, mutta vain jos hänellä on tärkeää asiaa aihepiiristä, josta hän tietää enemmän kuin muut seurueen jäsenet.
 9. Jos tekeminen tehdään lyhyissä jaksoissa, se vain vaikeuttaa ja pirstaloittaa tarkkaavuuden ongelmista kärsivän henkilön toimintaa entisestään.
 10. Jos psykologi ei havaitse henkilön käyttäytymisessä ADHD:ta, ei se vielä takaa etteikö henkilöllä sitä olisi.
 11. Lievemmät ADHD-oireet voivat näkyä vahvemmin aikuisuudessa kuin lapsuudessa.
 12. Tämän hetkisen tietämyksen mukaan aikuisilla ei voi todeta ADHD:ta ellei heillä ole lapsena ollut ADHD-oireita.
 13. Vasta aikuisena todettavan ADHD:n diagnoosia varten ei voi ottaa tietoa koulutodistuksista.
 14. Liiallinen peukalonimeminen liittyy ADHD:n kiinteästi.
 15. Mania-oireet saattavat muistuttaa ADHD-oireira.
 16. Skitsofrenian pre-psykoottiset oireet eivät koskaan muistuta ADHD-oireita.
 17. Tarkkaavuuden säätelyyn liittyvät aivojen osat sijaitsevat otsalohkossa.
 18. ADHD-lääkkeet rauhoittavat aivoja.
 19. ADHD:n hoitomuodot parantavat oireet.
 20. Neuropsykologisesta kuntoutuksesta ei ole vielä kattavaa tietoa riittävästi, ja jokainen ADHD:ta oireileva ei hyödy siitä varmasti.
 21. Guanfasiini on ollut alunperin masennuslääke. TARUAGuanfasiini on ollut alunperin masennuslääke.
 22. Stimulanttilääkkeitä ei tarvitse käyttää säännöllisesti.
 23. Ritalin-kapselin voi murentaa ja siitä voi ottaa vaikka puolikkaan.
 24. Kaikki ADHD-lääkkeet ovat KELA-korvattavia.
 25. Jos Medikinet-lääke otetaan aamulla, sen vaikutus on voimakkaimmillaan vasta illalla.
 26. Pakko-oireet, joissa on tarkistettava jokin asia toistuvasti, saattavat lisääntyä erityisesti aikuisilla ADHD-lääkityksen aikana.
 27. ADHD:n ja tupakoinnin yhteys on pojilla 14-16 vuoden iässä vahvempi kuin tytöillä.
 28. Jos henkilö käyttää samaan aikaan ADHD-lääkkeitä ja alkoholia, eivät ADHD-oireet vähene.
 29. Liikunnan ja ADHD:n oireiden vähenemisen yhteyden todentamiseen tarvitaan vielä lisää tutkimustietoa.
 30. Rasvahappojen nauttiminen johtaa tutkitusti ADHD:n oireiden vähenemiseen.
 31. Muodollinen puhe ei ole ikinä ominaista autistille.
 32. Isän iällä on todennäköisesti syy-yhteys lapsen alttiudelle autismiin.
 33. Rettin oireyhtymää esiintyy vain pojilla.
 34. Rettin oireyhtymä voi johtaa kehitysvammaisuuteen.
 35. Autisti antaa usein sellaisen kuvan itsestään, että häntä luullaan paljon älyllisemmäksi kuin hän oikeasti on.
 36. Stimmaus ei ole autistille ominaista enää aikuisiällä.
 37. Passiiviset autistit ovat vaarassa sairastua psykoosiin useammin kuin muihin autismin kirjon erikoisryhmiin luettavat henkilöt.
 38. Ns. aktiivisen autistin aktiivisuutta lisää usein ADHD.
 39. Sentraalisen koherenssin ongelmasta kärsivä ei huomaa yksityiskohtia, vain kokonaisuuden.
 40. Terapiassa hankittu taito siirtyy saumattomasti esimerkiksi työelämään.
 41. Ns. visuaalinen kanava on usein autismin kirjon ihmisillä heikompi kuin muilla ihmisillä.
 42. Autismin kirjon ihmisen mielenkiinnonkohteita kannattaa käyttää hyväksi kuntoutuksessa.
 43. Autismin kirjon häriöistä johtuvaa sosiaalisten tilanteiden aiheuttamaa ahdistusta ei tule koskaan hoitaa lääkityksellä.
 44. Oksitosiinia voi käyttää nenäsuihkeena.
 45. Kunnioittava uteliaisuus on hyvä lähtökohta autisminkirjon ihmistä kohdattaessa.
 46. Autisminkirjon oireet voi helposti tulkita väärin, esimerkiksi uhmakkuudeksi.
Takaisin: Välitentti 2.2