Välitentti 1

Ole hyvä ja rekisteröidy kurssi ennen tämän tehtävän suorittamista.
 1. Mikä on ratkaisukeskeisyyden periaate?
 2. Miksi tarvitsemme Muksuoppia?
 3. Muksuoppi perustuu ratkaisukeskeiselle terapialle.
 4. Ratkaisukeskeisyys tarkoittaa sitä, että paneudutaan ongelmien taustalla vaikuttaviin syihin.
 5. Ratkaisukeskeisyydessä painopiste on tavoitteen asettamisessa.
 6. Milton H. Erickson on ruotsalainen psykologi.
 7. Milton H. Erickson oli luova psykiatri, jonka ideoille ratkaisukeskeinen lähestymistapa perustuu.
 8. Lasten ongelmia ei voi ratkaista ellei häntä ensin tutkita ja hänelle aseteta lääketieteellistä diagnoosia.
 9. Lasten mielenterveyshoito edellyttää aina lastenpsykiatriaan erikoistuneen työntekijän konsultaatiota.
 10. Lasten ongelmien ratkaisemisen suurin este on aikuisten kyvyttömyys puhaltaa yhteen hiileen.
 11. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa edistää lasta hoitavien aikuisten yhteistyösuhdetta.
 12. Vanhempien kokemus siitä, miten heihin suhtaudutaan määrittää sen, miten yhteistyö heidän kanssaan onnistuu.
 13. Se, että keskustellaan lapsen ongelman sijasta taidoista, joita hänen tulisi oppia…
 14. Muksuoppi edistää henkilökunnan työviihtyvyyttä.
 15. Muksuoppi on yhtenevä Suomen varhais- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien kanssa.
 16. Muksuoppi-menetelmän vaikuttavuuden tieteellinen tutkiminen ei ole helppoa.
Takaisin: Välitentti 1