Tehtävät 4

Ole hyvä ja rekisteröidy kurssi ennen tämän tehtävän suorittamista.
 1. Lappeen päiväkodin pedagogisilla työryhmillä on budjettivastuu.
 2. Ryhmien toiveseinät kertovat vanhempien ja lasten osallisuudesta.
 3. Sosiogrammit sopivat erityisesti 3-vuotiaille
 4. Eskarilaisen toiminnanohjauksen taidot voivat olla 4-vuotiaan tasolla.
 5. Miksi on arvostava kysymys.
 6. Muksuoppi-menetelmän käyttö edellyttää diagnoosia.
 7. Taitojen harjoittelun onnistumisesta on hyvä antaa kaikille lapsille sama palkinto.
 8. Muksuoppia voi soveltaa myös lapsiryhmässä.
 9. Muksuopilla on myönteinen vaikutus työntekijöihin.
 10. MuksuoppiAppi on tarkoitettu vain vanhemmille.
 11. Taitava luokka -projekti soveltuu vain esiopetukseen.
 12. Taitava luokka -projektin kakkosvaiheessa jokaisella lapsella on oma taito opittavana.
Takaisin: Tehtävät 4