Tehtävät 5

Ole hyvä ja rekisteröidy kurssi ennen tämän tehtävän suorittamista.
 1. 5.1. Oppimispäiväkirja

  Tarkastele viimeisessä oppimispäiväkirjassa koko kurssisisältöä. Pohdi kokonaisuutta erityisesti ammatillisesta näkökulmasta vastaamalla seuraaviin kysymyksiin.

  – Millainen mediakasvattaja sinusta tulee?
  – Miten hyödynnät oppimaasi käytännön työssä?
  – Miten media ja mediakasvatus tulee mielestäsi kehittymään tulevaisuudessa?

 2. 5.2. Vanhempainillan suunnittelu

  Tutustu ensin oheiseen Mediakasvatusseuran tuottamaan oppaaseen Alueellisen mediakasvatusyhteistyön hyvät käytänteet.

  Tehtäväsi on suunnitella mediakasvatukseen keskittyvä päiväkodin vanhempainilta, johon kutsut myös ulkopuolisia yhteistyökumppaneita. Kumppaneiden tulisi olla sellaisia, joiden kanssa voit suunnitella tulevia mediakasvatusprojekteja. Keskeinen tavoite on osallistaa projektiin myös vanhemmat.

  Esittele vanhempainillan ohjelma. Mika on tavoite? Ketkä ovat läsnä? Mitä siellä tapahtuu? Miten aikataulutat ohjelman? Mitä tapahtuu vanhempainillan jälkeen?

 3. 5.3. Kurssipalaute

  Kerro vapaamuotoisesti mitä mieltä olit kurssista sekä sisällöllisesti että käytännön toteutuksena. Mikä toimi? Mitä haluaisit muuttaa? Suosittelisitko kurssia opiskelukavereillesi?

Takaisin: Tehtävät 5