Tehtävät 3

Ole hyvä ja rekisteröidy kurssi ennen tämän tehtävän suorittamista.
 1. 3.1. Oppimispäiväkirja

  1) Mitä opin? Mikä oli uutta tietoa? Mitkä asiat muuttivat käsityksiäni, miksi?

  2) Mikä jäi epäselväksi tai ymmärtämättä? Mikä tuntui olevan vastoin omia käsityksiä? Miksi?

  3) Mitä oppimani tieto merkitsee itselleni ja työlleni? Miten sovellan oppimaani omassa työssäni?

 2. 3.2. Mediatuokion suunnittelu 1-3-vuotiaille

  Suunnitele 1-3-vuotiaille mediatuokio, joka on mahdollista toteuttaa esimerkiksi omassa harjoittelussasi. Toimintatuokion tavoitteena on oppia median avulla käsittelemään ja erottelemaan perustunnetiloja: ilo, suru ja pelko.

  Voit kirjoittaa suunnitelman tähän ja liittää siihen linkkejä. Voit lähettää suunnitelman myös kurssiohjaajan sähköpostiin.

Takaisin: Tehtävät 3