Tehtävät 3

Ole hyvä ja rekisteröidy kurssi ennen tämän tehtävän suorittamista.
 1. ADHD:ssa hermoverkot toimivat alitehoisesti.
 2. ADHD-lääkkeet ovat rauhoittavia lääkkeitä.
 3. Kun ADHD-oireita hoidetaan, diagnoosi häviää lopulta kokonaan.
 4. Tukitoimien aloittaminen edellyttää aina diagnoosia.
 5. Alle kouluikäisillä ADHD-hoito painottuu psykososiaalisiin hoitoihin.
 6. Alle kouluikäisen lapsen ADHD-lääkehoito voidaan yleensä aloittaa neuvolassa
 7. Tukitoimet aloitetaan yleensä pedagogisen arvion perusteella.
 8. Stimulanttilääkkeitä voidaan käyttää epäsäännöllisesti.
 9. Pitkävaikutteisissa lääkkeissä voidaan pitää taukoja.
 10. Kuntoutus ja hoito tähtäävät neuropsykiatrisen häiriön parantamiseen.
 11. Sanotaan, että kun olet tavannut yhden autismikirjon henkilön, osaat tunnistaa kaikki.
 12. Autismikirjon henkilöt ymmärtävät harvoin sarkasmia.
 13. Erityistaidot eli savantismi sisältyy autismikirjon diagnoosin kriteereihin.
 14. Autismikirjon henkilöiden on helppo muodostaa tilanteista kokonaiskuva.
 15. Sentraalisen koherenssin ongelma on autismikirjon henkilölle ominaista.
 16. Ihminen tunnistaa peilisolujärjestelmän avulla toisen ihmisen ilmeitä ja eleitä.
 17. Autismikirjon oireet voi helposti tulkita väärin, esimerkiksi uhmakkuudeksi.
 18. Tic-oireita esiintyy vain lapsilla.
 19. Liikunta voi lievittää tic-oireita.
 20. Tic-oireen ennakkotuntemus poistuu vain, jos oirehtija tekee tic-oireen.
 21. Lyhytaikaisia tic-oireita esiintyy eskari-iässä viidenneksellä lapsista.
 22. Touretten oireyhtymän oireet alkavat usein jo ennen kouluikää yksinkertaisina motorisina oireina.
 23. Dopamiini on tic-oireiden keskeinen välittäjäaine.
 24. Tic-oireisiin ei ole lääkehoitoa.
 25. Aistitiedon erottelun vaikeus tunnetaan myös nimellä aistiyliherkkyys.
 26. Hahmottamisen vaikeus liittyy aistitiedon erottelun vaikeuksiin.
 27. Vähittäistä siedätystä ei enää käytetä aistisäätelyn vaikeuksien hoitoon.
 28. Visuaalisen tuen keinot sopivat lapsen toimintakyvyn tukemiseen.
 29. Lapset eivät osaa lukea aikuisen elekieltä.
 30. Nepsy-lapsella ei saa olla lainkaan stressiä.
 31. Jos lapsella on yliherkkä liike- ja tasapainoaisti, tulisi välttää liukuportaita.
 32. Kun erityislapsi on kärttyinen ja poissaoleva, hän tarvitsee omaa tilaa ja aikaa.
 33. Keinuminen on hyvää terapiaa.
Takaisin: Tehtävät 3