Monivalintatehtävä ja sitten soveltamaan

Ole hyvä ja rekisteröidy kurssi ennen tämän tehtävän suorittamista.
 1. Mikä ovat Mestariluokan menetelmän tärkeimmät tavoitteet?
 2. Mikä on tunnusomaista ratkaisusuuntautuneelle lähestymistavalle?
 3. Miten Mestariluokka sopii lapsille, joilla on jo olemassa suuria haasteita ja esim. neuropsykiatrinen diagnoosi
 4. Mitä Mestariluokka –projektin käynnistämisessä kannattaa huomioida?
 5. Miten Mestariluokka –projektin tavoitteet löytyvät?
 6. Miten oppilaita motivoidaan projektin aloittamiseen?
 7. Mitkä seuraavista väittämistä pitävät paikkansa?
 8. Mikä merkitys juhlien suunnittelulla on Mestariluokka –projektissa?
 9. Miksi Mestariluokka –projekti tulee julkistaa?
 10. Mitkä seuraavista kuuluvat olennaisesti harjoittelujaksoon?
 11. Miten tavoitteiden kautta opittua voidaan auttaa pysymään yllä?
Takaisin: Monivalintatehtävä ja sitten soveltamaan