Lopputentti ja opintopisteet

Ole hyvä ja rekisteröidy kurssi ennen tämän tehtävän suorittamista.
 1. Miksi lapset ja nuoret kannattaa ohjata ottamaan vastuu tekemistään väärinteoista?
 2. Mitkä teoriat ja taustanäkemykset vaikuttavat Vastuunportaiden taustalla?
 3. Mikä tekee väärien tekojen puheeksi ottamisesta vaikeaa?
 4. Vastuun portaisiin kuuluu kuusi askelta, joita seuraten lasta tai nuorta ohjataan ottamaan vastuu teoistaan. Mitkä askelmat seuraavista kuuluvat näihin portaisiin?
 5. Mitä myönteisiä vaikutuksia vastuuseen kasvattamisella on?
 6. Miksi vanhempien osallistaminen lapsen vastuuseen kasvattamiseen on välttämätöntä?
 7. Mitä Vastuunportaat on?
 8. Mitkä seuraavista väittämistä ovat tunnusomaisia ratkaisukeskeiselle lähestymistavalle?
 9. Miksi lapsen tai nuoren on usein vaikea myöntää tekemänsä vääryys?
 10. Vilpitön anteeksipyyntö on mahdollista…
 11. Oikeudenmukainen seuraamus väärästä teosta on…
 12. Lupaaminen on merkki…
 13. Onnistunut vastuuseen ohjaaminen…
Takaisin: Lopputentti ja opintopisteet