Verkosto-osaaminen

Verkosto-osaaminen keskeinen osa kehitystyötä

Kouvolassa on kehitetty verkostotyötä jo useamman vuoden ajan. Kouvolan lasten ja nuorten palvelujen johtaja Ismo Korhonen kertoo miten verkostotoiminnan koulutusta on toteutettu vuodesta 2017 sote- ja maakuntauudistuksen lähestyessä.

Ruohonjuuritasolta liikkeellelähtö, asiakaslähtöisyys sekä johdon osallistuminen ja sitoutuminen dialogiin ovat kehitystyön lähtökohtia.

Ismo Korhonen: Verkosto-osaamisen koulutus lähtee ruohonjuuritasolta ja ulottuu hallinnon johtoon asti.

Perhekeskuksen kehittäminen
kokeilujen ja koulutuksen kautta

Lasten ja nuorten palveluiden johtaja Ismo Korhonen kertoo, miten Kouvolassa kehitetään perhekeskusmallia osana LAPE-muutosohjelmaa.

Takaisin:

Vastaa