Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus ja alkuopetus

Tämä kurssikokonaisuus tarjoaa varhaiskasvatuksen ammattilaisille ja alan opiskelijoille monipuolisen oppimateriaalin toimintakulttuurin kehittämiseen. 

Tutustu kurssien tarkempiin sisältöihin klikkaamalla otsikoita.
Näet kurssiesittelyn, moduulit, oppitunnit ja esittelyvideot. 

Tämä kurssi on laaja 8 opintopisteen kokonaisuus, joka esittelee keskeiset  neuropsykiatrisiin häiriöihin liittyvät aiheet. Vaikka kurssin näkökulma on nepsy-aikuisissa, se sisältää paljon hyödyllistä tietoa myös varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Tähän sopii erityisesti lastenpsykiatrian erikoislääkäri Anita Puustjärven moduuli Miten tunnistan kehitykselliset neuropsykiatriset häiriöt.

Kurssi toimii johdantokurssina ratkaisukeskeiseen ajatteluun varhaiskasvatuksessa. Siinä esittelemme Lappeen päiväkodin toimintaa ja ratkaisuja.

Oppimaan ja Lappeenrannan kaupungin yhteistuotanto.

Kurssilla Kirsi Saukkola käy läpi ratkaisukeskeisen nepsy-valmennuksen perusteet. Kurssi perustuu Saukkolan kehittämän Mininepsy-koulutuksen sisältöihin. Kurssiin sisältyy harjoituksia, jotka soveltuvat hyvin työyhteisöjen yhteiseen opiskeluun. Itsenäisenä opiskeluna 3 opintopistettä.

Muksuoppi-kurssilla Ben Furman esittelee taitojen oppimiseen ja valmennukseen soveltuvan ratkaisukeskeisen  menetelmän, jota voi toteuttaa yhden lapsen tai ryhmän kanssa. itsenäisenä opiskeluna 3 opintopistettä.

Kurssilla Maija-Riitta Hirvonen kertoo käytännön esimerkkejä Muksuopin soveltamisesta asiakastyössä lapsen ja perheen kanssa. Se kertoo todellisista elämäntilanteista ja myönteisistä ratkaisuista.

Vanhempainkurssi tarjoaa vanhemmille työkaluja lasten kasvatukseen. Sitä voi hyödyntää samaan aikaan kun lapsi opettelee taitoja Muksuopin avulla. Ben Furmanin kurssista on hyötyä myös ammattilaisille.

Aleksi Lehtinen on ADD-kokemusasiantuntija ja hän kertoo meille oman tarinansa. Aleksin tarina auttaa meitä ymmärtämään erityislapsen elämää. Hän on elävä esimerkki siitä, että monista lapsuuden haasteista huolimatta hän elää rikasta elämää ja onnellista elämää aikuisena.

Tällä kurssilla tutustumme Pyry Kääriään. Jo lapsena hän tunnisti itsessään nepsy-piirteitä mutta ei kuitenkaan saanut diagnoosia. Niinpä hän on itse etsinyt keinoja, joiden avulla oppia toimimaan omien tarpeidensa mukaan erilaisissa ympäristöissä. Hän on etsinyt oman polkunsa ja kasvanut kasvattajaksi, joka omien kokemuksiensa kautta osaa tukea ja kannustaa lapsia elämässä eteenpäin.

Takaisin: Yksityinen: Oppimaa-yhteisö > Osaamisen kehittäminen

Vastaa