Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus ja alkuopetus

Tämä kurssikokonaisuus tarjoaa varhaiskasvatuksen ammattilaisille ja alan opiskelijoille monipuolisen oppimateriaalin toimintakulttuurin kehittämiseen. 

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri toimii johdantokurssina ratkaisukeskeiseen ajatteluun varhaiskasvatuksessa. Siinä esittelemme Lappeen päiväkodin toimintaa ja ratkaisuja.

Oppimaan ja Lappeenrannan kaupungin yhteistuotanto.

Lapsen kohtaaminen ratkaisukeskeisesti - kurssilla Kirsi Saukkola käy läpi ratkaisukeskeisen nepsy-valmennuksen perusteet. Kurssi perustuu Saukkolan kehittämän Mininepsy-koulutuksen sisältöihin. Kurssiin sisältyy harjoituksia, jotka soveltuvat hyvin työyhteisöjen yhteiseen opiskeluun.

Muksuoppi  -kurssilla Ben Furman esittelee taitojen oppimiseen ja valmennukseen soveltuvan ratkaisukeskeisen  menetelmän, jota voi toteuttaa yhden lapsen tai ryhmän kanssa.


Muksuoppi asiakastyössä -kurssilla Maija-Riitta Hirvonen kertoo käytännön esimerkkejä Muksuopin soveltamisesta asiakastyössä lapsen ja perheen kanssa. Se kertoo todellisista elämäntilanteista ja myönteisistä ratkaisuista.


Vanhempainkurssi tarjoaa vanhemmille työkaluja lasten kasvatukseen. Sitä voi hyödyntää samaan aikaan kun lapsi opettelee taitoja Muksuopin avulla. Ben Furmanin kurssista on hyötyä myös ammattilaisille.

Takaisin:

Vastaa