Uuden projektin paikka

​Pilottiehdotus

Tavoite

Yhteisen toimintakulttuurin​ ja osallisuuden vahvistaminen​ hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen sekä soten välillä pilotoimalla verkostomaista asiakaslähtöistä työskentelyä ja sähköistä NP-työkalua opiskeluhuollossa​​: SÄHKÖISET KANSALAISPALVELUT, ASIAKASLÄHTÖINEN VERKOSTOTYÖ

Asiakkaat

  • eskarilapset, perusopetuksen oppilaat

​Verkosto

  • perheet, opiskeluhuolto, LaNu, nuorisotoimi, kulttuuritoimi, liikuntatoimi, järjestöt, kunnat, seurakunnat….MUUT MAAKUNNAT MUKAAN!

​Tuotoksia?

​- Yhdessä tuotettuja verkkokursseja kentän tarpeiden mukaan.  

– Mitä ominaisuuksia voimme hyödyntää NP:ssä? Mitä toivomme lisää?

– Verkostotyöskentelyn teoria ja käytäntö, tietosuoja verkostotyöskentelyssä

– Toimintamallien esittelyjä, tietoa palveluista – esim. Some-turvatiimi

– Kentän kokemuksia ja haastatteluja– pilottikokemuksia NäytönPaikka -nettipalvelusta

​KESKUSTELUA!

Kaksi esimerkkiä ​yhteydenpitoon liittyvistä kehittämiskohteista
Etelä-Karjalan LAPEssa

 

​1. Nykytilan ongelma: Yhteydenpito omiin työntekijöihin, tavoitettavuus

Tavoite: Suunnitellaan yhteinen toimintatapa, jolla lapsi ja vanhempi voivat olla helposti yhteydessä ohjaaviin ja valvoviin viranomaisiin

Ratkaisumalli: Selvitetään nuorilta, miten haluavat olla yhteydessä viranomaisiin. Mietitään some-yhteyden käyttömahdollisuutta.

 

​2. Nykytilan ongelma: Tiedonsiirto oikeaan paikkaan ja asiakkaan tiedonsaanti hänelle kuuluvista palveluista ja valitusmahdollisuuksista.

Tavoite: Lapsi ja vanhemmat saavat kaiken tiedon palveluista ja omista vaikuttamismahdollisuuksistaan.

Ratkaisu​malli: Lapselle ja vanhemmalle esite, mistä saa mitäkin tietoa, ketkä ovat yhteystahot ja miten heihin voi olla yhteydessä.

Mitä on lapsen osallisuus?

Lappeenrannan varhaiskasvatusjohtaja Päivi Virkki puhuu videossa aikuisen roolista lapsen osallisuudessa. Päivi käsitteli aihetta väitöskirjassaan Varhaiskasvatus toimijuuden ja osallisuuden edistäjänä.

Takaisin:

Vastaa