Työryhmän selvitystyö

​Yksi lapsi, yhteinen suunnitelma - työryhmä

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen sekä perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula asettivat 17.3.2017 osana sähköisten palvelujen tukiprojektia työryhmän selvittämään lasten, nuorten ja perheiden palveluiden moniammatillisen yhteistyöhön liittyvän tiedonhallinnan nykytilaa ja kehittämistarpeita. Työryhmän tavoitteeksi asetettiin kartoittaa nykytilanne ja kehittämistarpeet sekä tehdä sen pohjalta ehdotukset yhteistyöhön liittyvästä asiakastietojen käyttämisen kehittämisestä.

Työryhmän tehtävänä oli:

-  selvittää lainsäädännön nykytilanne

-  selvittää moniammatillisen yhteistyön tietojen hallinnan toiminnalliset tarpeet

-  hahmotella alustavasti moniammatillisen palvelutarpeen arvioinnin ja suunnitelman sisällön rakenne ja tietojen laajuus

-  määritellä periaatteet, joiden mukaisesti eri ammattiryhmät saisivat käsitellä yhteistä suunnitelmaa ja sitä täydentäviä tietoja

-  selvittää tietotekniset toteutusmahdollisuudet siten, että toteutuksessa huomioidaan sosiaali- ja terveydenhuollon Kanta-palvelut sekä kansallinen palveluarkkitehtuuri.

​Työryhmän tulokset

Työryhmän puheenjohtajana toimi erityisasiantuntija Teemupekka Virtanen sosiaali- ja terveysministeriöstä. Hän kertoo seuraavissa videoissa työryhmän tuloksista.

​Tavoite 1. Toimintakulttuurin muutos

​Työryhmän ehdotus 

1. Kehitetään toimintamalli sähköiselle pyöreän pöydän keskustelulle

Toimintamallin suunnittelun keskeiset kysymykset

- Kenelle yhteinen suunnitelma tehdään?

- Mikä laukaisee suunnitelman tekemisen?
- Asiakkuuksien määrä, ongelmien vakavuus, kaikille?
- Kuka suunnitelman tekee?
- Miten suunnitelma tehdään?
- Miten eri toimijat sitoutuvat suunnitelmaan?
-  Milloin suunnitelma päättyy?

Takaisin:

Vastaa