Työntekijä NP-nettipalvelussa

​Työntekijän näkymä

Työntekijällä on nyt käytössään työntekijän tunnus, jonka avulla hän voi 1) käyttää asiakasrekisterihallintajärjestelmää 2) katsoa omin nettipalvelua käyttävien asiakkaiden niitä tietoja, joihin hänelle on myönnetty valtuudet

​Työntekijäkin tarvitsee omat työkalut

Myös työntekijöiden on hyvä pysähtyä pohtimaan omaa elämäänsä ja ammatillisuuttaan.

Työntekijällä pitäisikin olla henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja, laaja-alaiseen reflektointiin kannustavia työkaluja, jotka vahvistavat hänen kasvuaan niin organisaation ja tiimin jäsenenä, ammattilaisena kuin yksityishenkilönä.

Visio työntekijän työkalusta

NP-kehittäjät ideoivat työntekijöiden työkaluja ja koostivat ne alla olevaan kuvaan.

Takaisin:

Vastaa