Toinen aste





Johdatus ratkaisukeskeiseen ajatteluun -kurssi esittelee teoriapohjaa, josta on hyötyä ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin kehittämistyössä. Kouluttaja, pitkän uran tehnyt sosiaalipsykologi Tapani Ahola esittelee elävällä tavalla sekä teoriaa että käytäntöä. Kurssin päätteeksi pääset mukaan Tuulan ja Tapanin terapiaistuntoihin.



Nepsy-asiakkaan tunnistaminen ja ohjaaminen 8 op

Tämä verkkokurssi vastaa ajankohtaiseen tarpeeseen. Tarvitsemme monipuolista tietoa neuropsykiatrisista oireista voidaksemme tukea niistä kärsivien henkilöiden arkea, koulutusta ja työllistymistä.

  • auttaa tunnistamaan asiakkaan, jolla on neuropsykiatrisia häirioitä
  • ohjaa ottamaan käyttöön uusia ja toimivia toimintatapoja, joilla auttaa neuropsykiatrisia asiakkaita
  • tarjoaa tietoa, mihin ja miten asiakasta voi ohjata tutkimusten ja kuntoutuksen piiriin sekä oikeanlaisten palvelujen pariin
  • kertoo ajantasaisesta kuntoutuksesta
  • rakentaa pohjan ratkaisukeskeisen neuropsykiattrisen valmennustyön opiskelulle

  • huippuasiantuntijat
  • 137 videota, kokonaiskesto 7 h
  • 5 välitenttiä
  • 8 opintopistettä
Takaisin:

Vastaa