Oma muutos esiin

Se toimii! Ensimmäinen kokemus oli huikea!

​Muutos ei synny ilman työtä ja opiskelua. Mutta se kannattaa.

​Oppilaat hämmentyivät ja - innostuivat.

​Ai, mä voin itse päättää?

Satu Harjunen ja Joutsenon koulu on mukana Lappeenrannan HundrED-hankkeessa Kaiken voi ratkaista.  Ratkaisukeskeinen toimintakulttuuri kaupungin jokaiseen peruskouluun.

Lappeenrannan kaupungin Kaiken voi ratkaista -projektin tavoitteena on jalkauttaa ratkaisukeskeinen toimintakulttuuri kiinteäksi osaksi kaupungin jokaisen peruskoulun kaikkea toimintaa. Monialainen hanke koskee johtamista, verkostoissa toimimista, henkilöstön ja oppilaiden välistä vuorovaikutusta, oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja koulun muun henkilöstön ja huoltajien välistä vuorovaikutusta.

HundrED auttaa maailman kouluja muuttumaan etsimällä innostavia innovaatioita ja auttaa niitä leviämään sekä maan sisällä että maan rajojen ulkopuolelle.

Takaisin:

Vastaa