Toimijoiden yhteistyö

Kaikki mukaan

Erilaisten toimijoiden monipuolinen yhteistyö on keskeistä hyvinvoinnin edistämisessä. Tuula Partanen kertoo, miten hän järjesti säännöllisesti tapaamisia, joissa eri toimijat saivat esitellä toimintaansa ja etsiä uusia kumppaneita.

Tuula Partanen teki tiivistä yhteistyötä järjestöjen kanssa.

Vuosittain järjestetään järjestötapaamisia, joissa eri toimijat tapaavat toisiaan, esittelevät toimintaansa ja rakentavat yhteistyötä. Maakunta- ja sote-uudistusta miettiessään järjestöt joutuvat pohtimaan omaa asemaansa uudella kentällä.

Tarvitsemme  lisää etsivää työtä:
etsivää lastentyötä, perhetyötä, vanhustentyötä

Tuula Partanen: Tarvitsemme lisää etsivää työtä.

Etsivä nuorisotyö toimii hyvin. Nyt tarvittaisiin myös etsivää lastentyötä, etsivää perhetyötä, etsivää vanhustentyötä. Usein pitää lähteä kotoa hakemaan, toteaa Tuula Partanen.

Esimerkiksi mielenterveyskuntoutujat vetäytyvät helposti. Heidän kohtamiseensa tarvitaan ammattilainen. Monissa paikoissa voitaisiin tehdä enemmän myös opiskelijoiden kanssa yhteistyötä.

Maahanmuuttajien osallistaminen

Tuula Partanen: Näin toteutamme yhteistyötä maahanmuuttajien kanssa 

Harrastuksista hyvinvointia

Tuula Partanen: Etelä-Karjalan LAPE haluaa kehittää lasten ja nuorten harrastetarjotinta yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Keskustelu

- Miten edistämme erilaisten toimijoiden yhteistyötä omassa maakunnassamme?
- Mitä hyviä toimintamalleja meillä jo on?
- Mitä tarvitsemme lisää?

Takaisin:

Vastaa