Tilanne 3 / 2020

Vantaan Lapset-SIB -verkkokoulutus

Nepsy-oireilevan lapsen tunnistaminen ja tukeminen 2 op -verkkokurssi

 • kokemusasiantuntijat
 • tunnistaminen, hoito ja tukeminen: Anita Puustjärvi
 • toimintakulttuuri
 • perheiden tukeminen
 • palveluista yleensä
 • Vantaan palvelut

Keskustelufoorumilta poimittua

 • palautteen mukaan kurssi vastaa hyvin perustiedon hankintaan (tunnistaminen ja tukeminen)
 • aktiivista keskustelua foorumilla, jossa nousee esiin kehittämisen kohteita
 • toivottiin, että kurssi saataisiin kaikille perustason työntekijöille
 • maahanmuuttajataustaiset lapset herättivät huolta
 • tietoa perheille tarvitaan, myös eri kieilillä
 • nepsy-palveluohjaajaa tai nepsy-tiimiä kaivataan, samoin nepsy-lainaamoa
 • kokonaisuuden hahmottaminen vaikeaa
 • Vantaan nepsy-palvelukokonaisuuden esittely sai kiitosta mutta toivottiin lisäkehitystä
 • neuvolan 4-vuotistarkastus nepsy-lapsen kannalta liian myöhään
 • nepsy-oireet eivät aina näy neuvolakäynnillä, vaikka varhaiskasvatuksessa huolta
 • oireet tulevat esiin selkeämmin lapsiryhmässä, neuvolasta vierailuja päiväkotiin
 • perheneuvolan rooli selkeämmäksi
 • yhteistyö eri tahojen välillä vaihtelevaa
 • perhekeskusta toivotaan
 • tarvitaan selkeä palveluverkon kuvaus: 1) ammattilaisille 2) perheille
 • linkitys sähköiseen perhekeskukseen
 • toivomuksena: yksi yhteinen (sähköinen) suunnitelma

Opiskelulisenssit

 • Lapset-SIB hankkinut 350 opiskeluoikeutta (terveydenhuolto 110, sivistystoimi 119, perhepalvelut 95, vammaispalvelut 10)
 • kirjautuneita 149 (vaka 74, perhepalv. 66, tiedot puuttuvat 9), todistus 3)
 • hallinto voi kirjautua kurssille maksutta koodilla sib1

OPPIMAAN KEHITYSTYÖ 2020-2021
Maakunnallisen nepsy-palveluverkon rakentaminen verkkokurssin avulla

Verkkokurssin idea lyhyesti

1. Kurssi esittelee palveluverkon esimerkkejä eri puolelta Suomea, suurista ja pienistä kunnista.
2. Työryhmä keskustelee foorumilla ja videoneuvotteluissa ja päättää, mitä ja miten meidän maakunnassamme ja kunnissamme tullaan kukin asia toteuttamaan.
3. Lopuksi työryhmä toteuttaa oman Nepsy-palveluverkon kuvauksen verkkokurssin työkalun avulla. Lopputuloksena syntyy jokaiseen maakuntaan yhteneväinen palveluverkon kuvaus kuntien ja maakunnan tarpeiden mukaan.
4. Kuvaus liitetään ammattilaisten Nepsy-verkkokurssiin, jonka myötä toimintamalli jalkautuu arkeen
5. Lisäksi työryhmä saa käyttöönsä  valmiin nepsy-tietopaketin vanhemmille. Sen oheen työryhmä toteuttaa vanhemmille paikallisen nepsy-palveluverkon kuvauksen, yhteystiedot ym. Lopputulos julkaistaan joko nettisivuilla tai sähköisessä perhekeskuksessa.
6. Kurssilla on käytössä monipuolinen Verkkokurssitehtaan julkaisualusta, jonne työryhmä toteuttaa kuvaukset. Alustalla on helppo toteuttaa myös videoneuvottelut ym.

Tavoitteet

Kurssin tarkoituksena on toteuttaa maakunnan ja sen kuntien neurokirjon ilmiön haltuunotto ja systeeminen muutos käytännössä. Lopputuloksena syntyy monistettava maakunnallisen nepsy-palvelujärjestelmän kuvaus, joka jalkautetaan kentälle ammattilaisille suunnatun verkkokurssi avulla

 • malli soveltuu kaikkiin maakuntiin tulevaisuuden sote-keskuksiin ja/tai perhekeskuksiin
 • lähtökohtana asiakkaat ja kokemusasiantuntijat sekä heidän tarpeensa
 • mallin työstämisen toteuttavat maakuntien ja kuntien eri toimialojen edustajat: ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, sivistystoimi, perhepalvelut ja vammaispalvelut
 • työstämisessä hyödynnetään myös maakunnan ja kuntien hyvinvointityön asiantuntijoita
 • kolmas ja yksityinen sektori mukaan kehitystyöhön
 • pilottimaakunnat
 • yksi mahdollinen kurssin esimerkki Uudenmaan Vantaan-Keravan itsehallintoalue?

Sote-uudistuksessa Uusimaa jaettu viiteen alueeseen, joista yksi on Vantaa-Kerava.

Vantaa (ehdotus)

 • Vantaan kaupungin hyvinvointiryhmä -Hyry
 • Alle kouluikäisten hyvinvointiryhmä
 • Pienten lasten alueelliset hyvinvointiryhmät (5)
 • Esiopetuksen yhteisölliset, alueelliset hyvinvointiryhmät YHR
 • kolmas ja yksityinen sektori 

Kerava (ehdotus)

 • eri toimialojen edustajat
 • hyvinvointityön edustajat.
 • kolmas ja yksityinen sektori....??

Lape-hankkeen ehdotuksia:

Maakunnallinen koordinaatioyksikkö

 • nepsy-avainhenkilöiden koordinointi
 • koulutusten järjestäminen (perustietokoulutukset ammattilaisille ja perheille, nepsy-valmennukset jne)
 • perehdytysmateriaalien ja ohjeistusten tuottaminen koko maakunnan käyttöön
 • avainhenkilöiden ja lähityöntekijöiden konsultointi haastavissa asiakastilanteissa
 • lapsiperheiden lisäksi myös muut ikäryhmät huomioon

Osaamisen minimikriteerit

 • Nepsy-perustietokoulutukset
 • Nepsy-valmentajakoulutukset
 • Konsultaatiokahvilat
 • Kokemusasiantuntijat mukana koulutuksissa, kehittämispäivissä jne.
 • Sähköinen tieto- ja materiaalipankki työntekijöille osaksi sähköistä perhekeskusta

Palvelujärjestelmän minimikriteerit

 • perusosaaminen nepsystä kaikilla lasten, nuorten ja perheiden palveluiden työntekijöillä
 • asiakaskohtainen palvelukokonaisuuden koordinointi
 • nepsy-avainhenkilöt perheen lähityöntekijän saatavilla
 • psykoedukaatiota perheille (esim. perustietoluennot, esitteet, videot, nettisivustot)
 • vanhemmille ja koko perheelle tukea ja ohjausta: esim. perhetyötä, kotipalvelua ja vertaistoimintaa
 • Nepsy-lainaamo
 • Nepsy-valmennus osana perhekeskuksen palveluita ((yksilö-/ryhmämuotoinen)
 • Lapsille, nuorille ja perheille ohjausta vertaistuen piiriin
 • Kontakti terveydenhuoltoon, erityisesti kun puhutaan häiriötasoisesta nepsy-oireiluista

Yhtenäiset koulutus- ja valmennuspaketit

 • hyvien käytäntöjen ja materiaalien yhtenäistäminen ja jakaminen maakunnallisesti
 • linkkejä, vinkkejä, tsekkauslistoja

Oppimaan Nepsy-palveluverkkoon liittyvä koulutus käynnistyy syyskuussa 2020

Helena Lehtimäki                                                                Ilpo Tuononen
Oppimaa                                                                                Verkkokurssitehdas
040 5629 441                                                                           050 3229 339
helena.lehtimaki at oppimaa.fi                                       ilpo.tuononen at verkkokurssitehdas.fi

Huom. perusopetuksen, toisen asteen ja aikuisten neurokirjon palvelukokonaisuus toteutettavissa samalla mallilla

Takaisin:

Vastaa