Tietojen jakaminen

​Tietojen jakaminen ja viestintä

Kaikki palveluun tallennetut tiedot ovat vain käyttäjän itsensä takana. Muilla, ei edes pääkäyttäjillä, ei ole niihin pääsyä.

Nuoret voivat kuitenkin halutessaan antaa lukuoikeuden omille työntekijöilleen. Nuori siis itse päättää, mitä asioita hän jakaa ja kenelle hän niitä jakaa.

Nuoret eivät kuitenkaan pysty jakamaan tietoja toisten nuorten kanssa vaikka haluaisivatkin. Sama koskee työntekijöitä.


Viestijärjestelmä

Palvelun sisäisen viestijärjestelmän avulla nuori voi olla yhteydessä niihin työntekijätunnukset omaaviin henkilöihin, joille hän on antanut luvan päästä  katsomaan tietojaan.

Tietoturva

Palvelun tietoturva on erinomainen. Siihen on panostettu koko palvelun kehittämistyön ajan.

Tähän on syynä, paitsi yleisten tietoturvallisuuteen liittyvien periaatteiden kunnioittaminen, myös luottamukseen, luotettavuuteen ja tietosuojaan liittyvät erityiskysymykset sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla.

Takaisin:

Vastaa