Suomi.fi-verkkopalvelu

Miksi kannattaa tutustua Suomi.fi-verkkopalveluun?

Suomi.fi-verkkopalvelu tarjoaa kansalaisille tietoa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tarjoamista palveluista ja opastaa, miten päästä palveluiden ääreen.

Verkkopalvelu tarjoaa myös hyödyllistä tietoa eri elämäntilanteisiin. Kaikki samassa osoitteessa. 

Asiantuntija Elina Huhta Väestörekisterikeskuksesta kertoo seuraavissa videoissa suomi.fi-verkkopalvelusta sekä kansalaisen että palveluntuottajan näkökulmasta. Väestörekisterikeskus vastaa palvelun ylläpidosta ja kehittämisestä.

Väestörekisterikeskuksen rooli ja Suomen digitalisaatio

Hyödyt käyttäjälle

 • tietosisältöjä eri tilanteita varten ja tietoa tilanteisiin liittyvistä palveluista
 • yhdenmukaisesti kuvattuja julkisen sekä yksityisen ja kolmannen sektorin palvelutietoja

Elina Hurme: Väestörekisterikeskus edistää digitalisaatiota.

Missä vaiheessa suomi.fi-verkkopalvelun kehitystyö on nyt?

Elina Huhta: suomi.fi-verkkopalvelun kehitystyön tilanne

Kehitystyö on jatkuvaa

 • käyttäjien palaute ohjaa kehitystyötä
 • ketterä työskentely
 • nyt luotu perusta
 • organisaatioille hyödyt esiin
 • autetaan käyttäjiä löytämään palvelu

Mikä on palvelutietovaranto eli PTV?

Hyödyt palveluntarjoajille

 • palveluntarjoajat saavat palvelutietonsa ja perustietovarannoissa olevat omat tietonsa helposti näkyville
 • riittää kun päivittää palvelutiedot yhteen paikkaan

Elina Huhta: PTV säästää aikaa ja rahaa.

PTV:n hyödyntäminen vielä vaiheessa

Elina Huhta: Kymmenet kunnat hyödyntävät jo PTV:tä.

Katsottava tulevaisuuteen

 • kunnat eri vaiheissa 
 • PTV avointa dataa, jota voi hyödyntää kuka tahansa
 • hyödyt näkyvät tulevina vuosina
 • verkkouudistuksessa kannattaa PTV ottaa käyttöön

Mikä hidastaa PTV:n hyödyntämistä?

Tietoa ja tukea on tarjolla

 • kysymyksessä pysyvä toimintamalli, ei projekti
 • vaatii resursseja
 • pohjakuvaukset helpottavat työtä
 • työpaja tarvittaessa
 • tietoa voi hyödyntää monin tavoin, esim. sovelluksiin

Elina Huhta: Yritämme kertoa hyödyistä vielä paremmin. 

Kolmas sektori mukaan

Elina Huhta: Olemme jo käynnistäneet yhteistyön rakentamisen järjestöjen kanssa

Järjestöjen tärkeä rooli

 • järjestöt tulisi saada mukaan
 • liikkeelle voisi lähteä yhteisistä palveluista julkisen sektorin kanssa
 • kaikki mukaan: julkinen, yksityinen ja kolmas sektori

Palveluprosessin yhteinen kuvaus 

Koko palveluprosessi esiin

 • voisiko rakentaa yhden palveluprosessin kuvauksen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä?
 • yhdistetään toimitettua sisältöä PTV:n sisältöihin?

Elina Huhta: Palveluprosessien esittely yhteistyönä

Tutustu tarkemmin PTV:n mahdollisuuksiin seuraavalla oppitunnilla.

Takaisin:

Vastaa