Syvempi integraatio

​Miksi sosiaali- ja terveystoimi tulee yhdistää?

Ei organisaatioita vaan kansalaista varten.

  • Prosessi ei ala ammattilaisesta vaan kansalaisesta.
  • Prosessi ei lopu ammattilaiseen vaan kansalaiseen.
  • Kansalaista ei kiinnosta, minkä yksikön oven hän avaa. Häntä kiinnostaa se, että hänen asiansa hoidetaan jouhevasti ja että häntä palvelevat yksiköt ovat ajan tasalla.
  • Jos kansalaisen palveluprosesi toimii, voi olla kohtuullien varma, että taustalla toimiva ammattilaisprosessikin toimii hyvin.

​Miksi tarvitsemme SiSoten eli sivistys-, sosiaali- ja terveystoimen inte​graation?

Pohdintaa

  • Mitkä asiakaslähtöiset toiminnanohjausprosessit yhdistävät lasten ja nuorten asioiden hoitamiseen liittyvät ammattilaiset, lapsen ja hänen perheensä yhteen?
  • Voisiko ennakoiva analytiikka toimia herätteenä prosessiin?
  • Miten kehitämme lasten oppimiseen liittyvien ongelmien havaitsemista ja prosessointia moniammatillisesti?

Monet prosessit edellyttävät kasvatus- ja opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen ammattilaisten yhteistyötä ja tiedonkulkua.

Takaisin:

Vastaa