Sähköinen perhekeskus ja PTV

Palvelutietovaranto (PTV)

Palvelutietovaranto on valtakunnallinen keskitetty tietovaranto, johon sisältöä tuottavat kunnat, alueet, valtio sekä kolmas ja yksityinen sektori. Palvelutietovarantoon kuvataan organisaation palvelut ja asiointikanavat eli mistä ja miten palveluja saa. 

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) tuottaa PTV-sovelluksen sekä avoimet rajapinnat. Kukin PTV:n käyttöön ottava organisaatio vastaa omien palvelukuvaustensa tuottamisesta, ylläpidosta ja kehittämisestä PTV-tietomallin ja käyttöehtojen mukaisesti. 

PTV ja Suomi.fi -verkkopalvelu

Palvelutietovarannon tiedot näkyvät suoraan Suomi.fi-verkkopalvelussa ja niitä voi hyödyntää missä tahansa verkkopalvelussa avoimen rajapinnan avulla. 

Palvelutietovarannon ansiosta julkisten palvelujen tiedot ovat saatavilla yhdenmukaisella tavalla yhdestä paikasta. Näin tiedot on helppo löytää ja niitä on helppo vertailla.

Sähköinen perhekeskus ja PTV 

Sähköisen perhekeskuksen tavoitteena on koota yhteen lapsiperheille tarkoitettuja palveluita. Palvelu helpottaa asukkaita löytämään aiheeseen liittyvää tietoja ja palveluita helposti. DigiFinland Oy toteuttaa palvelun yhdessä kumppaneiden kanssa. 

Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan perheellisten ja perhettä perustamassa olevien kokonaisuus. Portaalin nimeksi on valittu Omaperhe.fi

Omaperhe.fi-portaalin sisältö koostuu asiantuntijatiedosta eri muodoissa, itsehoito- ja omatoimiohjeista sekä asukkaan ohjauksista fyysisen ja sähköisien palveluiden pariin. Omaperhe on kanava, joka kokoaa alueiden, 3. sektorin sekä kansallisia palveluja perhekeskustyöhön liittyen. 

Kokonaisuuden kehittämisessä tullaan hyödyntämään vahvasti kansallisia palveluja kuten Palvelutietovarantoa (PTV).

Lähde: digifinland.fi

PTV:n hyödyt kansalaisille ja palveluntuottajille

Asiantuntija Elina Huhta Digi- ja väestötietovirastosta (DVV) kertoo seuraavissa videoissa Palvelutietovarannosta (PTV) sekä kansalaisen että palveluntuottajan näkökulmasta. 

PTV:n hyödyt 

 • palvelutuotanto nähty loppukäyttäjän näkökulmasta
 • ytimessä palvelu ja asiointikanavat
 • palvelut kuvataan yhdenmukaisesti 
 • käyttäjä voi vertailla
 • uudenlainen toimintakulttuuri

Elina Huhta: PTV säästää aikaa ja rahaa.

Olennainen osa PTV-työskentelyä on ymmärrettävän ja tiiviin verkkotekstin kirjoittaminen. Kirjoita palveluista ja asiointikanavista siten, että kuka tahansa lukija ymmärtää, mikä palvelu on ja miten hän voi saada palvelua.

Voisiko kansallisen nepsy-palveluverkon
kuvata PTV:n avulla Suomi.fi-palveluun?

Koko palveluprosessi 

 • Suomi.fi-palvelun opastavien sisältöjen yhteyteen voisi rakentaa palvelukokonaisuuden esittelyn
 • asiakas hahmottaisi kaikki palvelut kerralla

Elina Huhta: Palveluprosessien esittely yhteistyönä

Mitä PTV:n käyttö edellyttää?

Elina Huhta: Panostus maksaa itsensä takaisin.

Resurssit

 • palveluiden tunnistaminen ja kuvaaminen
 • johto, asiantuntijat ja viestintä mukaan
 • riittävä määrä pääkäyttäjiä ja ylläpitäjiä
 • vähintään 2 pääkäyttäjää
 • koulutus ja koordinointi
 • pysyvä toimintamalli

Kansallinen sähköinen perhekeskus tarvitsee yhdenmukaiset palvelukuvaukset

Elina Huhta: Sähköinen perhekeskus ja PTV
edellyttävät yhteistyötä.

Sähköinen perhekeskus paikallisilla verkkosivuilla

 • tiedot tarkistettava
 • vastuu organisaatioilla
 • haetaan tiedot PTV:stä
 • rikastetaan omassa julkaisujärjestelmässä
Takaisin: Yksityinen: Oppimaa-materiaalit

Vastaa