Pöllömetsä

​Pöllömetsä on Pikkulasten koulussa

​Lappeen koulu muodostuu kahdesta kerroksesta ja jakautuu nk. soluihin. "Pikkulasten koulussa" on tilat esiopetukselle sekä 1.-2. luokkien yleisen, tehostetun sekä erityisen tuen oppilaille.

​Pöllömetsässä työskentelemässä eri-ikäisiä oppilaita usean opettajan johdolla.

Lappeessa opettajat työskentelevät yhteisopettajuudessa. Jokaisessa ryhmässä on oma opettaja, mutta usein myös toinen opettaja työparina. Joissakin tapauksissa opettajia voi olla useampia. Näin lapset voivat työskennellä pienemmissä ja joustavissa ryhmissä. Lapset saavat tällä tavalla tarvitsemansa tuen ja toisaalta voivat opiskella asioita kykyjensä mukaan laajemmin.

Lappeen pedagogisia painotuksia

  • Yhteisopettajuus kaikilla luokilla
  • Alkuluokat: esi-2 -ryhmät
  • Inklusiivinen opetus: ei erillisiä erityisen tuen ryhmiä
  • Toiminnallisuus, leikki: "Learning by doing"
  • Lapsen hyvinvointi ja vuorovaikutustaidot


Uuden koulun arkkitehtuuri mahdollistaa
tilojen monipuolisen hyödyntämisen.

Jos isossa tilassa on vaikea keskittyä, oppisoppi tarjoaa rauhallisen työskentelytilan.

Takaisin:

Vastaa