Perusopetus

Perusopetus 
Kurssitarjonta

Perusopetuksen kurssikokonaisuus tarkastelee ratkaisukeskeistä toimintakulttuuria koulun ja opiskeluhuollon näkökulmasta.

Tutustu kurssien tarkempiin sisältöihin klikkaamalla otsikoita.
Näet kurssiesittelyn, moduulit, oppitunnit ja esittelyvideot. 

Verkkokurssi neuropsykiatrisista häiriöistä perusopetuksen opettajien täydennyskoulutukseen ja sote-alan ammattiopintoihin. Kurssin sisältö kattaa perustiedot neuropsykiatrisista häiriöistä, niiden tunnistamisesta, hoidosta ja kuntoutuksesta perusopetuksen näkökulmasta. 

Asiantuntija on lastenpsykiatri Anita Puustjärvi, joka toimii lastenpsykiatrian linjajohtajana (KYS), ADHD Käypä hoito -työryhmän puheenjohtajana sekä Kelan asiantuntijalääkärinä. Kurssiin sisältyy tietoa myös nepsy-palveluista, menetelmistä sekä järjestöjen ja kokemusasiantuntijoiden työstä.

Moduulit: 1.  Miten tunnistan kehitykselliset neuropsykiatriset häiriöt?
2. Nepsy-oireiden vaikutuksia 3. Häiriön arvioimisesta 4. Kuntoutus ja hoito 5. ADHD 6. Autisimikirjon häiriö 7. Tic-oireet ja Touretten oireyhtymä
8. Aistitiedon käsittelyn vaikeudet 9. Kokemusasiantuntijat 10. Tukea perheille

Tämä verkkokurssi vastaa ajankohtaiseen tarpeeseen. Tarvitsemme monipuolista tietoa neuropsykiatrisista oireista voidaksemme tukea niistä kärsivien henkilöiden arkea, koulutusta ja työllistymistä.

  • auttaa tunnistamaan asiakkaan, jolla on neuropsykiatrisia häirioitä
  • ohjaa ottamaan käyttöön uusia ja toimivia toimintatapoja, joilla auttaa neuropsykiatrisia asiakkaita
  • tarjoaa tietoa, mihin ja miten asiakasta voi ohjata tutkimusten ja kuntoutuksen piiriin sekä oikeanlaisten palvelujen pariin
  • kertoo ajantasaisesta kuntoutuksesta
  • rakentaa pohjan ratkaisukeskeisen neuropsykiattrisen valmennustyön opiskelulle

  • huippuasiantuntijat
  • 137 videota, kokonaiskesto 7 h
  • 5 välitenttiä
  • 8 opintopistettä

 Jos työskentelet opettajana tai opiskeluhuollossa tai autat muuten lapsia ja nuoria, joilla on ongelmia, tämä kurssi on sinua varten. Sen avulla tutustut ratkaisukeskeiselle lähestymistavalle perustuvaan työmenetelmään, jonka avulla saat kontaktin lapsiasiakkaisiin ja herätät heissä innon omien ongelmiensa ratkaisemiseen. Kurssin kouluttaja on Maiju Ahola, Lyhytterapiainstituutin(LTI) toimitusjohtaja ja koulutuksen asiantuntija. 

Kurssin oppikirja on psykologian professori John Murphyn teos Ratkaisukeskeinen oppilashuoltotyö (Kustantaja Lyhytterapiainstituutti Oy).


Kurssi esittelee nepsy-valmennuksen perusteet (ns. mininepsy) ja se sopii  mainiosti esimerkiksi alkuopetukseen. Itsenäisenä opiskeluna 3 opintopistettä.

Kurssi tarjoaa sinulle ratkaisukeskeisen ajattelun perustyökalut.  Kurssimme kouluttaja, pitkän uran tehnyt sosiaalipsykologi Tapani Ahola esittelee elävällä tavalla sekä teoriaa että käytäntöä tarinoiden höystämänä. Kurssin päätteeksi pääset mukaan Tuulan ja Tapanin terapiaistuntoihin.


Kurssi esittelee menetelmän, jolla lapsi tai nuori saadaan ottamaan vastuu väärintekemisestään. Tapani Ahola käy läpi menetelmän teorian ja Maiju Ahola kertoo, miten sitä sovelletaan koulumaailmassa. Itsenäisenä opiskeluna 2 opintopistettä.

Maiju Aholan Mestariluokka on myönteinen, tavoitteellinen tapa edistää koululuokan hyvän ilmapiirin syntymistä sekä ratkaista esiin tulevia ongelmia positiivisen lähestymistavan kautta.

Kurssi esittelee Lappeen päiväkotikoulun ratkaisukeskeistä toimintakulttuuria, jota on kehitetty usean vuoden ajan. Oppimaan ja Lappeenrannan kaupungin yhteistuotanto.

Tällä kurssilla tutustumme Aleksi Lehtiseen. Hänellä todettiin puolitoistavuotiaana ADD-oireyhtymä (Attention Deficit Disorder), jossa oireet painottuvat keskittymisen ja tarkkaavuuden säätelyn ongelmiin, mutta yliaktiivisuutta ja impulsiivisuutta ei esiinny.

Aleksi oli onnekas. Hän syntyi perheeseen, joka halusi tietää, mistä oireyhtymässä on kysymys voidakseen tukea lastaan mahdollisimman hyvin. Niinpä Aleksi sai tukea ja kannustusta riittävän varhain. Hänestä on kasvanut onnellinen aikuinen.

Tällä kurssilla tutustumme Pyry Kääriään. Jo lapsena hän tunnisti itsessään nepsy-piirteitä mutta ei kuitenkaan saanut diagnoosia. Niinpä hän on itse etsinyt keinoja, joiden avulla oppia toimimaan omien tarpeidensa mukaan erilaisissa ympäristöissä. Hän on etsinyt oman polkunsa ja kasvanut kasvattajaksi, joka omien kokemuksiensa kautta osaa tukea ja kannustaa lapsia elämässä eteenpäin.

Takaisin:

Vastaa